Nyheter.

2018-01-10 13:19
Frölunda kulturhus ska få ett grönt aktivitetstak, och medborgarna får avgöra vad det ska användas till. – Vi tänker att de själva skriva det, säger Therese Wannebo, projektledare på lokalförvaltningen. Foto: Martin Spaak
Frölunda kulturhus ska få ett grönt aktivitetstak, och medborgarna får avgöra vad det ska användas till. – Vi tänker att de själva skriva det, säger Therese Wannebo, projektledare på lokalförvaltningen.

Taket i Frölunda ska bli fullt av aktiviteter

Social, kulturell och ekologisk hållbarhet. Det är målet när Frölunda kulturhus ska få ett grönt tak som kan användas till aktiviteter som användarna själva bestämmer.

– Vårt mål är att skapa en plats där människor kan verka på sina egna villkor, säger Therese Wannebo, projektledare på Göteborgs stads lokalförvaltning.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Hon berättar att Frölunda kulturhus länge varit i behov av underhåll. Taket behöver renoveras, och fasaderna likaså.

– Men ett nytt tak är en stor investering, så då har vi tänkt att vi vill göra något mer i samband med det, säger Therese Wannebo.

Idén föddes att byta ut det nuvarande taket – tjärpapp och singel – mot ett så kallat grönt tak av fetbladsväxten sedum, som avlastar dagvattensystemet genom att binda en del av regnvattnet och tillsammans med eventuella andra ängsväxter bidrar till den biologiska mångfalden.

En solcellsanläggning som byggs på taket är tänkt att matcha energiförbrukningen på förskolan intill kulturhuset, och blir samtidigt en testarena för grön elproduktion till lokalförvaltningens övriga fastigheter.

Medborgarna får styra

Men utöver det har lokalförvaltningen också velat göra det stora, outnyttjade taket tillgängligt för aktiviteter – något som nu blir möjligt med hjälp av anslag från Boverket, som stödjer insatser för att förbättra utemiljön i utsatta områden.

Lokalförvaltningen har beviljats 6,1 miljoner kronor för att bygga en trappa och hiss upp till taket från kulturhusets entré, och en pergola och ett trädäck uppe på taket.

– Det blir lite som en plattform för att visa vad som är möjligt att göra där uppe, säger Therese Wannebo.

Tillsammans med sina samverkansparter, däribland ungdomshuset 1 200 kvadrat, Röda korset och Clandestino, vill lokalförvaltningen nu bjuda in människor i området till dialog om vad taket kan användas till.

– Vi vill gärna fokusera på dem som inte känner att de har en plats i samhället i dag. Det kan vara unga vuxna eller kvinnor med invandrarbakgrund, säger Therese Wannebo.

Och tanken är att det är användarna som ska bestämma vad de vill göra på taket.

– Det är vanligt inom den kommunala sektorn att man tar fram en färdig lösning som man sen förväntar sig att medborgarna vill ha. Men vi tänker att de själva ska driva det, och att vi bara ska stötta dem i genomförandet, säger Therese Wannebo.

Öka tryggheten

Ett av syftena med Boverkets utemiljöpengar är att öka tryggheten i utsatta områden – något som Therese Wannebo menar att aktivitetstaket kommer att bidra till.

– Om man skapar platser som används undviker man döda, mörka områden som upplevs som otrygga. Jag tror också att hälsan och känslan av välmående ökar när människor får ansvar och känner att de kan genomföra något för sig själva, säger hon.

Nästa steg i projektet blir att lägga ut ombyggnadsarbetet på entreprenad. Upphandlingen pågår under våren, och sedan ska arbetet sätta i gång så snart som möjligt. Nästa sommar, i augusti 2019, räknar man med att aktivitetstaket är redo att tas i bruk.

Och tanken är att dialogen med intresserade Frölundabor ska växa fram under tiden som byggarbetena pågår. Men exakt när och hur det kommer att gå till är inte bestämt – anslaget från Boverket kom som lite av en överraskning.

– Vi har gått från att tro att det kanske inte skulle bli av, till att helt plötsligt ha pengarna. Så vi behöver kicka i gång den här processen igen, säger Therese Wannebo.

Den totala kostnaden för hela projektet, inklusive förstudie, projektering och ombyggnadsarbete, är 53,6 miljoner kronor.