Göteborgs ungdomskör kommer fortfarande glida fram på Paddan längst vallgraven och sjunga julsånger.  Bild: Beatrice Törnros/Göteborg & Co
Puffetikett
ETC Göteborg

Sidor