Nyheter.

2018-01-09 05:00
För två månader sedan bröt Hälso- och sjukvårdsnämnden avtalet med den privata vårdcentralen Angered care. Foto: Sanna Arbman Hansing
För två månader sedan bröt Hälso- och sjukvårdsnämnden avtalet med den privata vårdcentralen Angered care.

Många problem att lösa efter nedläggningen

Sedan Angered Care plötsligt stängde har de närliggande vårdcentralerna kämpat med långa väntetider och svårigheter att få ut de nya patienternas journaler.

– Det är fruktansvärt eftersom vissa patienter inte vet vad de har för sjukdomar, säger Louise Petterström som är verksamhetschef på Capio läkarhus i Angered.

Det har gått två månader sedan Hälso- och sjukvårdsnämnden bröt avtalet med den privata vårdcentralen Angered care med omedelbar verkan. Anledningen var att patientsäkerheten var hotad eftersom journalerna innehöll många felaktigheter och att barn inte hade fått de vaccinationer och hälsokontroller som de hade rätt till.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Att vårdcentralen är stängd innebär däremot inte att problemen är över. De kvarvarande vårdcentralerna i Angered, Hjällbo och Lövgärdet har fått ta emot tusentals nya patienter men de har svårt att ge dem rätt vård eftersom de saknar tillgång till journalerna.

– Den senaste veckan har vi inte fått ut en enda journal trots att vi ligger på. Det är fruktansvärt och ett stort problem för patienterna, särskilt för dem som har svåra sjukdomar, säger Louise Petterström som är verksamhetschef på Capio läkarhus i Angered.

Privata har egna system

Närhälsan i Angered upplever samma problem. De landstingsdrivna vårdcentralerna har ett gemensamt journalsystem men de privata vårdcentralerna har egna system.

– Det har varit svårt att få ut journalerna. Patienterna som saknar journaler måste vi betrakta som nya patienter och börja om från början. Vi försöker göra så gott det går, men ibland kan vi inte efterforska svaren på vissa blodprover eftersom vi inte har de tidigare resultaten, säger vårdcentralchefen Ann Martinius.

Miljöpartisten Manijeh Mehdiyar, vice ordförande i Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, beklagar att nedläggningen orsakat problem för patienterna och de andra vårdgivarna. Foto: Catharina Fyrberg
Miljöpartisten Manijeh Mehdiyar, vice ordförande i Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, beklagar att nedläggningen orsakat problem för patienterna och de andra vårdgivarna.

Nödlösningen blir att få patienternas läkemedelslistor från apoteket och med hjälp av dem försöka ta reda på vad personerna har för sjukdomar. Vissa patienter vet inte själva vad de har för åkommor och hur de ska ta sina mediciner. Det är också oklart vilka vaccinationer som patienterna har, så nu är det upp till de övriga vårdcentralerna att se till att barnen är skyddade mot smittsamma sjukdomar som mässling, påssjuka och röda hund. Louise Petterström berättar att de redan innan nedläggningen fick småbarnsföräldrar som listade om sig från Angered care till Capio läkarhus eftersom de märkt att de inte blivit kallade till hälsosamtal och vaccinationer.

– Att se till att alla barn har rätt vaccinationer är nummer ett för oss nu. Vi har fått ut barnens journaler och kallar in dem där vi märker att det fattas kontroller och vaccinationer, säger hon.

På Närhälsan Angered har de inte hunnit gå igenom barnens journaler än.

– Hittills har vi bara tagit emot de patienter som sökt vård, men vi ska börja titta på vilka barn som har blivit listade hos oss och kalla dem. Vaccinationer ska inte vara något problem för jag förutsätter att Angered care har rapporterat in alla vaccinationer i den nationella vaccinationsprogrammet.

Men en av IVO:s anmärkningar är tyvärr just att det saknats dokumentation av utförda vaccinationer?

– Om det inte är bokfört får vi hoppas att föräldrarna har någon egen dokumentation av barnens vaccinationer.

Beklagar nedläggning

Miljöpartisten Manijeh Mehdiyar, vice ordförande i Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, beklagar att nedläggningen orsakat problem för patienterna och de andra vårdgivarna.

– Redan innan vi tog beslutet om att bryta kontraktet försäkrade vi oss om att förflyttningen av journalerna skulle fungera och att inga patienter skulle hamna mellan stolarna. Därför känns det tråkigt att patienterna ändå får betala ett högt pris för nedläggningen, säger hon.

Hon menar att det finns ett fungerande system för att följa upp vårdcentraler där verksamheten inte fungerar, men efter fallet med Angered care tror hon att politikerna kommer behöva skapa ännu bättre förutsättningar för att följa upp verksamheter.

– En sådan händelse gör att man blir mer uppmärksam, det ligger i människans natur. Men man ska komma ihåg att det här var ett extremfall och de allra flesta vårdcentraler sköter sig utmärkt. Vi kommer fortsätta att vara lyhörda för signaler från patienter, medier och vårdpersonal om vårdcentraler som inte fungerar som de ska, säger Manijeh Mehdiyar.

”Bra i längden”

Om två veckor har hälso- och sjukvårdsnämnden sitt nästa möte och då ska de diskutera vilken ersättning de ska kräva av Angered care för att de brutit i sitt kontrakt. Vårdcentralen har redan varit tvungna att betala tillbaka uppemot 1,3 miljoner kronor för uteblivna psykologbesök, obetalda fakturor och kostnaderna för att informera alla patienter om stängningen. Trots komplikationerna efter nedstängningen – och att de fick ansvar över 800 nya patienter över en natt – är Louise Petterström på Capio läkarhus nöjd med att regionen bröt kontraktet.

– På längre sikt tror jag att det här är bra. Vi vill ha vårdgrannar som jobbar patientsäkert och på samma villkor som oss andra. Vi stämmer av med varandra på vårdcentralerna men har även mycket kontakt med regionen. Det är ingen rolig läsning när vi ser tillbaka på anmälningarna, det är människor som far illa på grund av detta, säger hon.

ETC Göteborg har försökt nå Angered cares vd Ayad Alwindawe, för en kommentar.

Detta har hänt

Vårdcentralen Angered care fick kontrakt med regionen 2013 men har under flera år fått klagomål för brister i verksamheten. De har bland annat fått kritik för att de skriver ut för mycket antibiotika och för att de slarvat med hälsokontroller och vaccinationer till barn.

När IVO i höstas granskade 15 journaler innehöll två tredjedelar av dem allvarliga brister. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd menade att bristerna var så allvarliga att patientsäkerheten hotades.

Den 6 november bröt de kontraktet med vårdcentralen med omedelbar verkan. De 4 700 patienterna listades om till de närliggande vårdcentralerna.