Nyheter.

2017-10-11 11:45
Enligt Lärarförbundet tycker nio av tio grundskolelärare att deras arbetsbelastning är för hög. Den främsta orsaken är tiden som går åt till administrativa uppgifter.  Bild: Jonas Ekströmer/TT
Enligt Lärarförbundet tycker nio av tio grundskolelärare att deras arbetsbelastning är för hög. Den främsta orsaken är tiden som går åt till administrativa uppgifter.

Lärarna ska få färre administrativa uppgifter

Många lärare upplever att de lägger allt mindre tid på undervisning och mer på administration. Nu kommer en ny utredning av stadsledningskontoret med förslag på hur lärarna ska slippa drunkna i sidouppgifter.

Lärare förväntas inte bara planera och genomföra lektioner. De är ofta ansvariga för att beställa skolböcker, sköta närvarorapporteringen och skriva veckobrev. Därtill måste de kopiera upp stenciler, planera friluftsdagar och rapportera in resultat på de nationella proven. Enligt Lärarförbundet tycker 9 av 10 grundskollärare att deras arbetsbelastning är för hög och den främsta orsaken är just att allt mer tid går åt till administrativa uppgifter.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


 

Nu arbetar Göteborg med en ny handlingsplan för hur lärarnas administrativa uppgifter ska minska och förenklas. Arbetet bygger på en enkätundersökning som visar att lärarna i Göteborg upplever att det inte finns tillräckligt med tid för återhämtning mellan lektioner och perioder med hög arbetsbelastning. Lärarna svarade också att de lägger mycket tid på att dokumentera sitt eget jobb och elevernas kunskapsutveckling. Skolkommunalrådet Karin Pleijel (MP) tycker det är viktigt att lärarna ska få en mer bättre arbetsmiljö.

– Vi vet att lärarna har stor arbetsbelastning och vi måste hitta alla sätt för att de ska få en mer rimlig arbetsmiljö, säger hon.


Efterfrågar fler assistenter

Ett förslag från Lärarförbundet är att införa en ny yrkeskategori inom skolan – administrativa lärarassistenter. De skulle bland annat kunna arbeta med frånvarorapportering och busskort samt beställa in läroböcker och annat material som behövs till undervisningen. Den slutsatsen har utredningen i Göteborg också kommit fram till.

– Lärare ska göra det de är bäst på, att fokusera på undervisningen. Mycket arbete kan göras av andra yrkesgrupper, säger Karin Pleijel.

 

"Hoppas det blir roligare"

Utredningen delar upp det administrativa skolarbetet i tre kategorier: det som lärare måste göra, det lärare kan göra och det som de inte nödvändigtvis måste göra. Om skolan får fler yrkesgrupper som kan avlasta lärarna tror Karin Pleijel att läraryrket kommer att locka fler.

– Med detta hoppas vi att läraryrket blir både roligare och mer attraktivt, vi behöver många som väljer att utbilda sig till lärare, säger Karin Pleijel.