Nyheter.

2019-08-30 15:30
Puffetikett
ETC Göteborg

Hårdare nedskärningar väntar på Sahlgrenska

Besparningarna räcker inte för att få ekonomin under kontroll. Nu måste Sahlgrenska universitetssjukhuset göra sig av med ytterligare 75 medarbetare.

Sahlgrenskas styrelse har bestämt sig för att intensifiera nedskärningarna. Redan i maj flaggade de för att de behövde göra sig av med 75 medarbetare för att nå målet om 14 363 anställda. En uppföljning som presenterades för sjukhusets styrelse idag visar att de inte har lyckats krympa personalstyrkan – sjukhuset måste fortfarande kapa 75 tjänster.

De administrativa avdelningarna ska minska sin personalstyrka med 10 procent. Det kan också bli tal om att slå ihop mindre enheter så att man inte behöver ha lika många chefer. 

En annan besparingsåtgärd är att alla inköp över 7 000 kronor måste godkännas av en verksamhetschef.
– Samtliga områden på sjukhuset ska klara en ekonomi i balans vid årsskiftet och intensifierar därför arbetet med att identifiera ytterligare kostnadsreducerande åtgärder, säger ekonomidirektör Anders Glansén i ett pressmeddelande.

Socialdemokraterna gjorde en protokollsanteckning angående åtstramningarna.
– Jag ser med oro på att ökande vårdbehov möts med minskning på personalen när inte budgeten är tillräcklig. Sjukhuset bedriver en fantastisk vård men både personal och patienter förtjänar stabila och långsiktiga villkor istället för besparingar, säger vice ordförande Cecilia Dalman Eek.