Nyheter.

2019-11-27 14:09
  • Civilförvaret ska säkra viktig samhällsfunktioner. Foto: Shutterstock/TT
    Civilförvaret ska säkra viktig samhällsfunktioner.
  • Margareta Romare.
    Margareta Romare.
Puffetikett
ETC Göteborg

Göteborg förbereder sig – för krig

Enligt svenska myndigheter har säkerhetsläget i världen försämrats – därför ska kommunerna nu förbereda sig för ett eventuellt krig. I Göteborg har förberedelserna redan börjat.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på ETC Göteborg!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Sedan 2016 pågår ett arbete med att stärka Sveriges så kallade totalförsvar, alltså både det militära, men även det civila försvaret. Förra året började Sveriges kommuner titta på frågan och i Göteborg håller tjänstemännen just nu på att kartlägga vilka verksamheter som måste fungera vid en kris.

– Uppdraget är att vi ska värna civilbefolkningen och samhällets funktionalitet. Nu utreder vi vad vi måste kunna klara av att leverera av vår kommunala service, säger Margareta Romare, projektledare vid stadsledningskontoret.

Enligt Försvarsberedningen, som är ett samrådsorgan mellan regeringen och representanter från riksdagspartierna, har säkerhetsläget i världen förvärrats och därför måste totalförsvaret stärkas. Det civila försvaret innebär bland annat att samhällsviktiga funktioner som bland annat vård och omsorg, skola, livsmedels- och energiförsörjning, vattentillgång och sophantering, alla ska säkras i en situation där det finns fara för väpnat angrepp eller om krig faktiskt bryter ut.

Kan handla om gråzoner

Men det kan även handla om vad myndigheter kallar för "gråzonsproblematik".

– Det kan till exempel handla om dataintrång, sabotage, ryktesspridning, falsk information eller trollfabriker. I den mån det sker nu äger det rum redan under fredstid och kan orsaka samhällsstörningar, säger Margareta Romare.

I Göteborg är det avdelningen för samhällsskydd och beredskap på stadsledningskontoret som leder arbetet. Första etappen utförs mellan 2018 och slutet av 2020 och innebär att kommunerna ska utreda vad ett civilt försvar innebär, vilka verksamheter som berörs och hur lagstiftningen ser ut. De ska också se till att nyckelpersoner inom kommunerna utbildas i höjd beredskap och totalförsvar, utse en säkerhetschef och planera vilka tjänster som måste fortsätta bemannas vid höjd beredskap.

Vad som händer efter 2020 är inte bestämt än, utan beror på vad Sveriges kommuner och lansting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gemensamt kommer överens om.

Civilt försvar

Enligt MSB bedrivs civilt försvar av statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och frivilligorganisationer för att skydda civilbefolkningen och se till att exempelvis sjukvård och transporter fungerar vid krigsfara och krig. Vid krigsfara och krig ska det civila försvaret också kunna stödja Försvarsmakten.

Målet för det civila försvaret är att:

– Värna civilbefolkningen.

– Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna.

– Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i Sveriges omvärld.

– Arbetet finansieras med statliga medel.

Källa: "Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar", Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).