Nyheter.

2017-11-10 05:00
I måndags stängdes Angered Care. Anledningen är att patientsäkerheten inte är tillfredsställande. Foto: Sanna Arbman Hansing
I måndags stängdes Angered Care. Anledningen är att patientsäkerheten inte är tillfredsställande.

Flyktingbarn fick varken vaccin eller undersökning

Flyktingbarn i Angered fick varken hälsokontroller eller de vaccinationer som de har rätt till. Elevhälsan slog larm redan förra året, men bristerna åtgärdades aldrig. Först sedan en rad andra missförhållanden uppdagats och regionen gjort en egen utredning har sjukvårdspolitikerna beslutat stänga Angered Cares BVC och vårdcentral.

Det var i måndags som Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd fattade det ovanliga beslutet att med omedelbar verkan säga upp avtalet med företaget Angered Care som sedan 2013 drivit barnavårdscentral och vårdcentral på Angereds torg. Konsekvensen blev att omkring 4 700 listade patienter nu måste byta vårdcentral.

Politikerna motiverade beslutet, som fått stor uppmärksamhet i media, med att allvarliga brister i vård, bemanning och journalföring äventyrade patientsäkerheten. Som ETC Göteborg tidigare berättat handlade kritiken också om att det skrivits ut väldigt mycket antibiotika av vårdcentralens läkare. Det fanns även en rad frågetecken kring den ersättning som Angered Care fått ut av regionen.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– På grund av tidigare felaktigheter har vi sett till att granska dem lite noggrannare. Vi har kollat på journalerna och hittat ganska graverande fel, förklarade Johan Fält (M), ordförande i Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, det enhälliga beslutet.

Tillhör riskgrupper

Men det har inte talats särskilt mycket om de patienter som drabbats av missförhållandena på Angered Care.

Enligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) handlar det om flyktingbarn som varken fått ordentliga hälsoundersökningar eller vaccinerats enligt det nationella vaccinationsprogram som ska omfatta alla barn i Sverige.

Henry Ascher Foto: TT
Henry Ascher

Flera barn som varit listade på företagets barnavårdscentral tillhör dessutom särskilda riskgrupper eftersom de har föräldrar som är födda utomlands och ska därför, enligt Socialstyrelsens rekommendationer, även vaccineras mot tuberkulos.

”Bristen är särskilt allvarlig då många av de inskrivna barnen dels byter vårdcentral ofta och dels inte är födda i Sverige och därmed inte tagit del av det nationella vaccinationsprogrammet.” skriver IVO:s inspektör Helen von Sydow i sitt beslut.

Granskningen av Angered Care inleddes sedan anmälningar kommit in rörande just verksamheten vid barnavårdscentralen. Det var elevhälsan i Angered som slog larm när man i samband med skolstarten upptäckt barn som varken hade hälsoundersökts eller vaccinerats enligt de regler som finns. Journalerna var ofullständiga och varken hälsokontroller eller vaccinationer hade genomförts.

Även när det gällde vården av nyfödda barn upptäcktes stora brister. Bland annat hade läkaren helt underlåtit att utföra en undersökning på ett sex månader gammalt barn. I tre andra fall som rör barn under ett år var undersökningarna ofullständiga.

”IVO anser det är allvarligt att dessa brister föreligger när det rör barn som är under ett år. Läkarundersökningar under barnets första levnadsår ska utföras för att kunna upptäcka symptom på eventuella sjukdomstillstånd. Brister i denna uppföljning kan leda till försenade diagnoser och behandlingar”, konstaterar Helen von Sydow vid IVO.

Barnläkaren: Allvarligt

Barnläkaren Henry Ascher, som också är professor i folkhälsovetenskap med inriktning på flyktingskap, migration och hälsa, tycker det är väldigt allvarligt att barnen inte fått den vård de har rätt till.

– Förutom att det är viktigt för samhället att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar, innebär det ett missat tillfälle att undersöka dessa barn. Dessutom är det naturligtvis upprörande att skattebetalarnas pengar används felaktigt, säger han.

Henry Ascher betonar vikten av att det nu görs en ordentlig uppföljning och att sjukvården ser till att spåra de drabbade barnen så att de kan undersökas och ”vaccineras upp” i efterhand.

– Eftersom många nyanlända inte känner till sina rättigheter är det viktigt att vårdgivarna ser till så att det fungerar, säger Henry Ascher och tillägger att han som verksam på Angereds Närsjukhus inte är särskilt förvånad över stängningen av vårdcentralen Angered Care.

- Många av oss som arbetar i Angered har haft på känn att där funnits stora brister, säger han.

Enligt Västra Götalandsregionens utredning finns även en rad frågetecken kring den ersättning som regionen betalat ut till vårdcentralen.

Bland annat har man upptäckt att varje listad patient på Angered Care i medeltal besökt läkare 16,5 gånger per år. Genomsnittet i regionen ligger strax över ett besök per patient och år.

Vårdcentralen har dessutom fått ut ersättning för psykolog på sammanlagt 172 500 kronor trots att inga besök hos psykolog finns registrerade.

När politiker i hälso- och sjukvårdsnämnden granskat Angered Cares ekonomi har de också reagerat på att företaget redovisat exceptionellt stor vinst. Enligt årsredovisningen för år 2015 var omsättningen 20 miljoner kronor och vinstmarginal över 43 procent. Motsvarande siffra för andra privata vårdcentraler är mellan fem och femton procent.

ETC Göteborg har förgäves sökt Ayad Alwindawe, VD för Angered Care, för en kommentar.