Nyheter.

2017-09-04 09:53
Anders Dahl, ordförande för Kommunal Centrum. Foto: Lucas De Vivo
Anders Dahl, ordförande för Kommunal Centrum.

Facket varnar för sämre personalvillkor

Kommunal motsätter sig införandet av LOV i Göteborg. Det finns en uppenbar risk att villkoren försämras i jakten på att sänka kostnaderna.

– Det är så pressat redan att jag inte ser varifrån vinsten skulle kunna tas, säger Anders Dahl, ordförande i Kommunal Centrum.

Anders Dahl är ordförande för Kommunal Centrum, som organiserar de anställda inom bland annat hemtjänsten i de områden som faller under stadsdelsnämn-den Centrum i Göteborg. Han riktar skarp kritik mot kommunens planer på att införa LOV i hemtjänsten, och menar att det räcker med att kolla på hur det ser ut för de anställda inom personlig assistans och hemservice, två välfärdstjänster som påminner om hemtjänsten – men där privata alternativ funnits länge.

– Vi kan se att det tullas ganska friskt på villkoren för personalen i de branscherna. Man skriver konstiga anställningsavtal av den typ vi brukar kalla all-inclusive-avtal, där man får en timlön och sen är OB, semester och övertid inräknat i den. Jag tror det finns en risk att om man bedriver privat hemtjänst så börjar man laborera med liknande avtal där också.

Ett all-inclusive-avtal kan leda till att man inte kan säga ifrån när arbetsgivaren kräver att man jobbar över. Anders Dahl menar att det gör det enklare att kommendera övertid istället för att bemanna upp ordentligt.

Invändningar

Anders Dahl menar att det finns två typer av invändningar mot att införa LOV, dels ideologisk och dels praktisk.

– Det finns en ideologisk invändning, som vi i Kommunal står bakom. Vi anser inte att det är rimligt att skattepengar används till vinster i privata företag.

– Men det är också så att jag inte tror att det går att göra vinst på hemtjänsten i Göteborg. Om man kollar på hur det ser ut i dag så är det så slimmat att det inte går att effektivisera den mer. Det är väldigt tajta scheman som det är redan nu. Det får ökade sjukskrivningar som följd och vi har mycket problem med frånvaro i hemtjänsten.

Måste spara på annat

Att lyckas få ut en vinst från välfärden innebär därför att man måste spara in på något, menar Anders Dahl.

– Då finns det bara, som jag ser det, två sätt att göra vinst på verksamheten – antigen tullar man på kvalitén eller så tullar man på villkoren för personalen. Som fackförbund har vi väldigt svårt att ställa oss bakom något av detta. Dels försvarar vi vår personals villkor, dels vill vi att tjänsten vi levererar håller kvalité. Det handlar om yrkesstolthet.

Sociala företag

En annan fara som Anders Dahl ser med införandet av LOV är att kommunen har öppnat för att även sociala företag, alltså företag där personer som står långt från arbetsmarknaden får möjlighet till en anställning.

– Jag är absolut inte mot social företagsamhet, det är väldigt bra på många sätt och det vill jag vara tydlig med. Men jag tror inte att hemtjänsten är lämpad för den typen av företag. Hemtjänst handlar om mer än att bara städa och handla mat. Det handlar om människor som bor hemma men som inte är friska. Många bor kvar hemma längre i dag innan man flyttar till äldreboende. Det krävs kunskap och förmåga för att klara jobbet.

Han menar att det öppnar för en avprofessionalisering av yrket.

– Vi ser redan en utveckling i dag med den brist på undersköterskor som finns. Kommunen får anställa de personer som kan tänka sig att ta jobbet. Det får effekter på kvalitén i verksamheten och det är inte okej.

Sämre villkor privat

Det är också svårare för facket att organisera de anställda i privata företag än i de kommunala. Det har lett till att villkoren i den privata delen är sämre än vad den är i den kommunala i de branscher där privata alternativ redan släppts in.

– Vi vill ha konkurrensneutrala villkor, så att man får lika bra villkor oavsett om man är anställd i kommunen eller hos privat. Där är vi inte riktigt i dag. Det är ju upp till oss egentligen. Vi har en högre organisationsgrad i kommunerna än vad vi har hos de privata utförarna. De gör att vi har sämre möjlighet att ställa krav hos de privata.