Nyheter.

2020-09-10 15:37
Foto: TT
Puffetikett
ETC Göteborg

Då börjar regionen antikroppstesta allmänheten

Från och med vecka 40, sista veckan i september, erbjuder Västra Götalandsregionen allmänheten antikroppstester mot covid-19. Provtagningar kommer då kunna bokas genom en särskild webbplats.

Testerna kommer att ske på flera vårdcentraler och sjukhus i regionen och kosta 160 kronor. Tider för provtagning kommer kunna bokas via en särskild webbplats, och alltså inte genom 1177 eller genom att kontakta sin vårdcentral. Västra Götalandsregionen hade redan vecka 36 utfört drygt 42 000 antikroppstester på patienter och sjukvårdspersonal och denna vecka har även kommunal omsorgspersonal samt brukare i särskilt boende och hemtjänst testats.

– Provtagningen av kommunal hälso- och sjukvårdspersonal och brukare har börjat och kommer att utökas successivt de närmaste veckorna. Sedan öppnar vi för allmänheten, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström enligt ett pressmeddelande.

De så kallade PCR-testerna, som visar pågående covid-19-infektioner, kommer att prioriteras före antikroppstesterna om de konkurrerar om samma resurser. Detta eftersom PCR-testerna kan bryta aktiva smittkedjor.

Fram till den 9 september hade totalt 19 091 personer i Västra Götaland testats positiva för covid-19. Förra veckan rapporterades det in 295 nya fall, vilket är en mindre ökning sedan veckan innan men betydligt färre än i början av sommaren. Antalet covid-19-smittade personer som är i behov av sjukhusvård fortsätter ligga på en låg nivå. På torsdagsmorgonen vårades 39 personer för smittan, varav fem vårdas på IVA.