Nyheter.

2018-01-04 10:57
Henry Ascher. Foto: Eleonor Broman
Henry Ascher.

”Bedömningarna är en gigantisk rättsskandal”

Henry Ascher är barnläkare med mångårig erfarenhet av arbete med flyktingar. Han ville se en samlad bedömning av ensamkommandes ålder och menar att det stoppades på politiska grunder till förmån för de hårt kritiserade röntgenmetoderna.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

År 2015 sökte drygt 35 000 ensamkommande barn och ungdomar asyl i Sverige. Frågan om de sökandes ålder har en avgörande betydelse för Migrationsverkets bedömning av deras skyddsbehov. I dag är det framför allt de flyktingbarn som anses vara under 18 år som fått uppehållstillstånd.

– Det heter att den medicinska ålders-bedömningen är frivillig, men i praktiken måste alla gå igenom den. De som inte vill medverka skrivs regelmässigt upp i ålder och betraktas som vuxna, säger Henry Ascher.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Aktuell statistik visar att 85 procent av alla som deltagit i Rättsmedicinalverkets undersökningar, som omfattar röntgen av tänder och knäleder, har skrivits upp till 18 år eller mer. Det handlar om flera tusen ensamkommande som fått sina uppgifter om födelsedatum ändrade av Migrationsverket.

– Konsekvenserna blir dramatiska. Över en natt förlorar dessa ungdomar alla rättigheter de haft som barn. Många tvingas lämna sina boenden och skolor, de blir av med sociala nätverk och riskerar att bli utslängda från Bup.

Extra allvarligt

Henry Ascher tycker det är extra allvarligt att förändringarna genomförs redan innan besluten vunnit laga kraft. Han menar att det är ett ohyggligt svek mot de unga att tvinga dem att flytta, ofta till asylboenden för vuxna på någon annan ort.

– De hamnar i skrämmande miljöer där de ibland måste dela rum med helt främmande traumatiserade män. Vi vet att det förekommer missbruk på en del boenden och att personaltätheten generellt är mycket låg.

Enligt Henry Ascher är det orimligt att -tillämpa en strikt 18-årsgräns för bedömning av en flyktings skyddsbehov. Även FN-organ som UNHCR och Unicef har uttalat att det avgörande istället ska vara den enskilde individens behov av skydd och omsorg.

Men eftersom Sverige bestämt sig för att något avgörande inträffar just den stund som en person blir myndig måste det göras åldersbedömningar som har vetenskapligt stöd, menar han.

– Ett grundproblem är att pubertetsutvecklingen sker vid olika ålder för olika individer. Det är självklart för alla som har varit i en skolklass med 14–15-åringar. Där finns elever som ser vuxna ut medan andra fortfarande är barn.

På samma sätt förhåller det sig med kroppens insida. Skillnaden är ofta densamma inuti en människa som på utsidan. Det finns ingen ”sanning” som vi bara kan se på röntgenbilder, betonar Henry Ascher, som bestämt avfärdar detta magiskt medicinska tänkande.

– Det är som att vi skulle ha årsringar precis som träd. Men vi är ju inga träd utan människor.

Som barnläkare har Henry Ascher ofta röntgat barn på liknande sätt som nu görs av de ensamkommande flyktingarna. Syftet har då varit att fastställa slutlängden för barn som växer dåligt, ibland på grund av kroniska sjukdomar.

– Röntgenundersökningen är ett av flera verktyg för att veta hur man ska styra behandlingen vid kroniska sjukdomar för att undvika påverkan på slutlängden eller om man ska sätta in tillväxthormoner eller inte. Men det går inte att dra några mera långtgående slutsatser.

Bedömning övergavs

Tillsammans med sina kolleger i Barnläkarföreningen har Henry Ascher varit djupt engagerad i diskussionerna om hur åldersbedömning av flyktingar ska gå till. De arbetade fram en överenskommelse mellan Socialstyrelsen, Migrationsverket och berörda läkarorganisationer där röntgen ingick som ett delmoment.

Metoden handlade om en samlad bedömning som tog hänsyn till en rad andra faktorer; längd- och viktkurvor, minnen av händelser under barndomen, psykosocial mognad, bedömningar av lärare, fotbollstränare och socialassistenter av hur den unge fungerade i vardagen.

– Men efter påtryckningar från Migrationsverket övergavs den samlade bedömningen. I dag är det enbart tandröntgen och MR-undersökningen av knäledens tillväxtzon som används.

Olämpliga metoder

För en kort tid sedan reagerade landets samtliga professorer i rättsmedicin och dömde ut metoderna som olämpliga. Flera rättsläkare valde också att sluta vid Rättsmedicinalverket samtidigt som Socialstyrelsen inledde en studie för att få fram tillräckligt vetenskapligt underlag.

– Men migrationsminister Morgan Johansson förklarade att det inte gick att vänta. Så nu är Sverige det enda landet i Europa som ”gör fel i alla steg”, säger Henry Ascher och hänvisar till en rapport från Europarådet där man gått igenom samtliga länders hantering av ensamkommande flyktingar.

Han konstaterar att allt fler experter protesterar och är säker på att det kommer att leda till förändringar. Sedan ett par veckor tillbaka har för övrigt åldersbedömningar av flickor utifrån knäledsröntgen stoppats. Nya studier har visat att det inte går att fastställa deras mognad så som man tidigare trott.

– Jag är glad över rättsmedicinarnas civilkurage, men bedrövad över att inte fler politiker har reagerat. Tyvärr kanske det inte enbart beror på frågans komplexitet.

Henry Ascher tycker att dagens debatt påminner om den inflammerade diskussionen om apatiska barn för drygt tio år sedan. Nu liksom då försöker beslutsfattarna hitta vetenskapliga rön som motiverar politiska beslut.

– Det är väldigt obehagligt. Jag är övertygad om att vi i framtiden kommer att se åldersbedömningarna av ensamkommande flyktingar som en gigantisk rättsskandal, säger Henry Ascher.

Henry Ascher

Ålder: 64 år.

Bor: I Masthugget.

Yrke: Professor i folkhälsovetenskap, forskare vid Sahlgrenska akademin och barnläkare vid Flyktingbarnteamet på Angereds närsjukhus.

Aktiv: Forskar och undervisar bland annat om migration och hälsa med fokus på barn och familj. Är med i flera organisationer som ger medicinsk hjälp till flyktingar och papperslösa.