Ledare. Gert Gelotte.

2018-11-26 03:00
Puffetikett
ETC Göteborg

Kyrklig snålhet tvingar Stadsmissionen att skära ner

Bakom Stadsmissionens prekära läge ligger förutom svårbegriplig snålhet en administrativ förändring inom Svenska kyrkan.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på ETC Göteborg!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Svenska kyrkan i Göteborg har mer än halverat sitt bidrag till Stadsmissionen. Snålheten får omfattande konsekvenser. Vid årsskiftet stänger Göteborgs stadsmission Crossroads dagcenter för utsatta EU-medborgare samt samtalsmottagningen för unga som mår dåligt.

Möjligheten för fattiga familjer att söka hjälp till jul har redan stängt för i år. 700 familjer kommer att få hjälp. Fler räcker pengarna inte till. På all annan verksamhet hyvlar Stadsmissionen så mycket det går. För att begränsa skadeverkningarna i år och som en sista utväg har Stadsmissionen även tvingats ta pengar till verksamheten ur det egna kapitalet.

Det är alltså inte behoven som upphört utan pengarna som tagit slut. Och att pengarna tagit slut beror på att Svenska kyrkans församlingar i Göteborg drastiskt minskat sina bidrag från 13,3 miljoner kronor förra året till 6,2 miljoner kronor i år. Nästa år ser det ut att bli ännu mindre.

Snålast är Örgryte församling som ger noll kronor i år och, som det ser ut, noll kronor även nästa år. Bland de motiveringar som personer inom Stadsmissionen säger sig fått höra är ett stort behov av att renovera kyrkfönster.

Flera församlingar har också motiverat snåla bidrag med att Stadsmissionens verksamhet inte i någon större utsträckning berör församlingens invånare. Så kan det mycket väl vara. I några Göteborgsförsamlingar är det gott om pengar men ont om fattiga.

I Göteborg som helhet blir de fattiga däremot fler. Och då talar vi inte om alkoholiserade uteliggare eller hemlösa tiggande romer utan om svenska barnfamiljer.

Det är barnfamiljer med svenska personnummer och rätt till hela vårt sociala skyddsnät som blivit den största hjälpsökande gruppen hos Stadsmissionen. Förklaringen är att de levt alltför länge på tillfälligt försörjningsstöd och som resultat har en totalt raserad ekonomi. Hos Stadsmissionen får de mat, kläder och ibland pengar till oundvikliga utgifter.

Förra året fick 1 200 fattiga familjer hjälp med livets absoluta nödtorft. Så många som Stadsmissionen hann med.

Bakom Stadsmissionens prekära läge ligger förutom svårbegriplig snålhet en administrativ förändring inom Svenska kyrkan. Vid årsskiftet 2017-2018 delades Göteborgs kyrkliga samfällighet upp i nio ekonomiskt och administrativt självständiga enheter, sex pastorat med flera församlingar och tre självständiga församlingar.

Samfälligheten stod för utjämning och solidaritet mellan rika och fattiga församlingar. Nu fick varje självständig församling och pastorat möjlighet att i första hand se om det egna huset.

Stadsmissionen, som fått sitt kyrkliga bidrag från samfälligheten, fick i stället ge sig ut och förhandla med nio kyrkoråd. En uppgift de delat med Bräcke diakoni, Kyrkans familjerådgivning, Göteborgs sjömanskyrka, S.t Lukas Göteborg och Kyrkans jourtjänst.

Förhandlingarna utgick från varje enhets tidigare andel av samfällighetens bidrag beräknat på antalet kyrkomedlemmar.

Askim beslutade att ge oförändrat 800 000 kronor per år till Stadsmissionen. Västra Frölunda sänkte från 1,8 miljoner till 800 000 kronor. Torslanda-Björlanda sänkte från 900 000 till 800 000 kronor. Lundby sänkte från 1,6 miljoner till 1,5 miljoner kronor. Domkyrkoförsamlingen sänkte från 2,1 miljoner till 1,5 miljoner kronor. Carl Johan sänkte från 1,8 miljoner till 250 000 kronor. Nylöse sänkte från 1,3 miljoner till 350 000 kronor. Backa sänkte från 1,2 miljoner till 200 000 kronor. Slutligen Örgryte som sänkte från 1,8 miljoner till 0 kronor.

Inför nästa år har Carl Johan, Backa och Örgryte inte lämnat besked medan Nylöse har beslutat att sänka sitt bidrag ytterligare, nu till 0 kronor. Övriga står fast vid oförändrade bidrag.

Att Nylöse beslutat att inte ge några pengar till Stadsmissionen är trist men betydligt mera begripligt än Örgrytes noll kronor. Nylöse kontrakt omfattar Angereds, Bergsjöns, Kortedala och Nylöse församlingar. Det är ett mycket stort invandrartätt område med få medlemmar i Svenska kyrkan och stora sociala problem.

Varje församling och varje pastorat har ett eget socialt ansvar och egen social verksamhet. Det är viktigt att poängtera. Exempelvis har Nylöse en omfattande egen social hjälpverksamhet.

Fördelen med Stadsmissionen är att den kan verka över hela stan och använda bidrag från rika församlingar, som Örgryte, för att hjälpa innevånare i fattiga församlingar, som de i Nylöse pastorat.

Det handlar alltså om solidaritet och om kristendom i praktiken.

– Stadsmissionen är en viktig del av vår verksamhet, bifogade Lundby församling beskedet att ge 1,5 miljoner kronor.

– Våra församlingsbor förväntar sig att vi stöder stadsmissionen, meddelade Torslanda-Björlanda församling.

Vad förväntar sig församlingsborna i Örgryte församling?