Ledare. .

2015-04-18 07:45
För vem byggs det? undrar Anders Svensson. Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT
För vem byggs det? undrar Anders Svensson.

Från bostadsbyggande för alla svenskar till subventioner av rikas renoveringar

"Det enda sättet att vända denna situation är att införa subventioner för byggande av hyresrätter och minskade eller borttagna avdrag och bidrag för de redan gynnade."

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Snart efter valsegern 2006 togs subventioner till byggande av hyreslägenheter bort av den borgerliga regeringen. I stället infördes helt andra subventioner för rikas bostäder i form av så kallat Rotavdrag. Stödet förflyttades från byggande av hyresrätter för vanligt folk till renoveringar samt om- och tillbyggnader för folk med mer pengar. Fattiga fick förbli bostadslösa eller trångbodda medan de rika med statliga subventioner lättare kunde skaffa sig modernare, större och flottare bostäder.

Rotavdraget gynnar dem som har det bättre ställt. Detta är lätt att förstå eftersom villor och fritidshus ägs av personer som har genomsnittligt högre inkomster jämfört med de som bor i hyreshus. En statlig subvention inriktad på småhusägare ger därför alltid mer till de som tjänar mer.

Bland landets husägare finns det naturligtvis också många med låga inkomster men det är oftast inte de som kan utnyttja avdraget. För att kunna utnyttja avdraget krävs en inkomst på minst 25 000 kronor i månaden. Finns det lån krävs det ännu högre inkomster. Låga inkomster brukar dessutom ofta innebära mindre möjligheter att satsa på om- och tillbyggnader.

Huvuddelen av Rotavdragen görs av de rika villaägarna med stora villor i de rika förorterna till våra storstäder. Rotavdraget går alltså, precis som reseavdrag, ränteavdrag och Rutavdrag främst till de redan gynnade. Människor som borde betala mer och inte mindre skatt. Människor som har råd att betala sina husrenoveringar vitt ändå. Utan att behöva få avdrag för kostnaderna.

Under perioden 2004–2005 fanns också ett Rotavdrag som hade en annan konstruktion och också gällde flerbostadshus. På det sättet kunde även boende i hyresrätter få del av de statliga subventionerna. Det Rotavdrag som finns i dag och som den borgerliga regeringen införde år 2008 gäller inte flerfamiljshus. 

När den borgerliga regeringen helt ändrade villkoren för byggande av flerfamiljsfastigheter var resultatet förutsägbart. Byggandet av hyresrätter upphörde nästan helt och byggandet av bostadsrätter och villor minskade. Dessa bostadstyper är dessutom i allmänhet så dyra att det inte är ett tänkbart alternativ för unga och vanligt folk. 

Det finns i dag ett visst byggande av flerfamiljshus och det har ökat något de senaste åren. Det är dock i stort sett enbart bostadsrätter. De få hyresrätter som byggs har skyhöga hyror. 

Så är det också här i Göteborg där bostadsbristen sedan länge är mycket stor. Något som har lett till att det just nu finns ganska omfattande planer på bostadsbyggande. Men, för vem byggs det?

Jo, det mesta som byggs och planeras fortsätter att vara bostadsrätter så att byggherrarna snabbt kan få tillbaka investerade medel och snart göra stora vinster.

Det enda sättet att vända denna situation är att införa subventioner för byggande av hyresrätter och minskade eller borttagna avdrag och bidrag för de redan gynnade.