Ledare. Tomas Kåberger.

2017-09-27 03:00
John Ericsson skrev redan 1876 att Europas industrier måste stänga ned kolanvändning. Foto: TT
John Ericsson skrev redan 1876 att Europas industrier måste stänga ned kolanvändning.

Förutspådde solelen som framtidslösning 1876

Båtar drivna med propellrar blev användbara tack vare John Ericsson, en svensk ingenjör som bidragit till utvecklingen i världen. Vid Avenyn i Göteborg och i Battery Park i New York har han hedrats med statyer. Men även om många avnjuter turer i propellerdrivna båtar under sensommaren är det inte det som gör honom mest aktuell.


KOM TILL BOKMASSAN !

ETC och Leopard arrangerar 29 och 30 september Bokmassan (Heden, Göteborg). Massa författare, massa böcker – och inga högerextremister. All information: ETC.se/Bokmassan


Han intresserade sig också för hur energiförsörjningen skulle kunna bli långsiktigt hållbar. Den lösning han såg var att ersätta fossila bränslen med solenergi. Han utvecklade maskiner som omvandlade solenergi till mekanisk energi.

Det var inte bara en lösning han ville se. Han beskrev den som oundviklig.

För drygt 140 år sedan, 1876, gav han ut en bok där han skrev: ”Den dagen kommer när Europas industrier måste stänga i brist på kol. Egypten med sin oändliga tillgång på solenergi kommer då bjuda företagen att återuppbygga fabrikerna längs Nilen där man kan utvinna många gånger mer mekanisk energi än all Europeisk industri använder.”

I verkligheten kommer inte fossila bränslen ta slut. Men det som hänt är att sol- och vind-el blivit billigare än el från fossileldade elverk och kärnreaktorer. För Europa är det viktigt att man inte bara kan få billig el med solenergi, utan också med vindenergi som vi har mer av.

I USA minskar den fossila elproduktionen, och andelen är nu lägre än på 100 år. Förnybar el ökar. I mars månad fick USA mer förnybar el än kärnkraft för första gången på mer än 30 år, och det var samma sak i april.

Utvecklingen blir tydlig av ett par exempel: 1978 började det amerikanska elbolaget TVA bygga ett kärnkraftverk som hette Phipps Bend Nuclear Power Plant. Tre år senare avbröts bygget av ekonomiska skäl. 2017 invigdes på samma plats ett sol-elverk.

1994 öppnade ”Kentucky Coal Museum” i Benham. 2017 installerade man solceller för att försörja museet med el.

2013 började man bygga två nya kärnreaktorer i Sydkarolina, de skulle varit färdigbyggda i år och nästa år. Kostnaderna har spräckt budgeten och startdatum har skjutits upp gång på gång. Sista juli 2017 besköt ägarna att avbryta byggena av båda byggena trots att man redan investerat ca 100 miljarder kronor. Under årets andra kvartal ökade utbyggnaden och vindkraft med 40 procent jämfört med för ett år sedan.

Vad Donald Trump än har sagt så har han inte lyckats stoppa utvecklingen av förnybar el. Första halvåret ökade USA produktionen av förnybar el medan kärnkraft och fossil el minskade jämfört med året innan. Vad än Europeiska ledare säger så ökade samtidigt den europeiska produktionen av fossil el medan den förnybara minskade.

Kina byggde 34 GW nya solel under de första åtta månaderna 2017. Det är mer än ett svenskt elsystem.

Sol- och vind-el är nu billigare är fossil- och kärnkrafts-el. Det gäller i huvuddelen av världen och det gäller även om fossila bränslen kan eldas utan att betala för sina miljökostnader, och även om kärnkraftens ägare slipper betala för stora reaktorolyckor och avfallet.

Politiken i många länder är motsägelsefull. De som uttalar kritik mot kärnkraft finns ofta på vänsterkanten. De som utdelar dråpslagen mot kärnkraftindustrin är högerpolitiker.

När Gerald Ford tog över som president i USA på 1970-talet drogs ekonomiskt stöd till kärnkraften in, och ett 100-tal reaktorprojekt avbröts under det kommande decenniet. När Margaret Thatcher försökte privatisera kraftverken i Storbritannien visade sig den brittiska kärnkraftens katastrofala ekonomi och ingen ville köpa kärnreaktorerna. Donald Trump skrämmer bort investerarna från kärnreaktorer genom att inte vilja subventionera elproduktion.

Vem hade trott att en rödgrön regering i Sverige skulle hinna med att både införa skatt på solel och avskaffa effektskatten på kärnkraften?

Men nu borde det vara viktigt att snabbt utveckla billig förnybar el så att hushåll kan få billig el, och den elintensiva industrin kan få lika billig el och stärka sin konkurrenskraft. 

President Obama såg detta som en global tävling. Han sa i ett av talen om tillståndet i USA att ”så länge Kina satsar allt de har på förnybar energi, så måste vi också göra det!”

Tyvärr ser ingen i EU:s ledning det så i dag. Man tycks tro att man är ledande och vill undvika förnybar energi genom att införa tullar på solceller från Kina, istället för att tillåta stöd till Europeiska företag i branschen. 

Resultatet har blivit att Kina bygger ut kapaciteten att producera solel allt snabbare, medan Europas utbyggnad saktat ner. 

Energipolitiken är inte längre enbart miljöpolitik. Det handlar också om industripolitik för framtida ekonomiskt välstånd. Att dessa intressen inte längre står emot varandra borde hjälpa utvecklingen.

Konsekvensen kan bli den John Ericsson förutsåg. I Beijing har jag just hört Egyptens energiminister berätta om den snabba utbyggnad av sol och vind man lyckas med under senare tid. Han berättade också om ambitionerna att försätta den utvecklingen tillsammans med kinesisk industri om utbyggnad av förnybar energi och elnät. Just nu ser jag också hur de skriver ett avtal om att göra detta tillsammans.

Tomas Kåberger
Tomas Kåberger 

Professor i Industriell energipolicy vid Chalmers och ordförande i Renewable Energy Institute, Tokyo. Han var tidigare generaldirektör för ­Energimyndigheten.