Klimat.

2018-04-16 09:04
Liberalernas hållning är att en satsning på LNG inte tillhör framtiden. Foto: TT
Liberalernas hållning är att en satsning på LNG inte tillhör framtiden.

Politisk kritik mot gasterminalen

Liberalerna vill att Göteborgs stad ska lämna all inblandning i terminalen för naturgas som byggs i Skarvikshamnen. Hittills har de fått mothugg i Miljö- och klimatnämnden, men nu ska ärendet upp i kommunstyrelsen.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Liberalerna Axel Darvik och Ann Catrine Fogelgren lade i mitten av februari fram ett förslag i Miljö- och klimatnämnden att Göteborgs stad omedelbart ska ”avsluta sitt engagemang i införandet av en LNG-terminal i Göteborg”. De anser att det inte kommer att gynna omställningen till en fossilfri stad utan att låsa fast staden i en infrastruktur för naturgas.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– LNG-terminalen är ett sätt att permanenta systemet. En del har pratat om att man ska ställa om till biogas, men för mig blir det bara dimridåer och gröntvättning. Man låser fast sig i fossilt gas under en lång till framöver och det är helt i strid med Parisavtalet och ambitionen att ställa om, säger Axel Darvik (L).

Det faktum att den ska fungera som tankstation för sjöfarten ser han mindre allvarligt på, det som Axel Darvik främst sätter sig emot är att företaget som bygger terminalen, Swedgas, vill koppla upp den på det svenska stamnätet. Det tror han kan få stora konsekvenser i Göteborg.

– Steg två är att göra det här till en importhamn och då kommer Göteborg energi vara den stora kunden. Då blir det också väldigt stora utsläpp, säger han.

Ett av argumenten för en LNG-terminal är att den enkelt kan börja leverera, bunkra och distribuera LBG, det vill säga flytande biogas, istället.

– Det tror jag inte alls på. Tekniskt går det, men det finns ingen ekonomisk realism i det överhuvudtaget. Biogas framställs redan idag i så stor utsträckning som man kan och det är ändå i en så liten skala, säger han.

Shahbaz Khan: Vår oro är att om vi inte tar det här steget så tar vi inget kliv mot att kunna förändra strukturerna och hur flottorna drivs. Foto: Pressbild
Shahbaz Khan: Vår oro är att om vi inte tar det här steget så tar vi inget kliv mot att kunna förändra strukturerna och hur flottorna drivs.

Möjlighet att påverka

Axel Darvik tror att kommunen har en stor möjlighet att påverka händelseförloppet, trots att planerna är långt gångna, genom att säga att den potentiella kunden kommunala Göteborg energi  inte kommer att köpa någon gas från terminalen.

– Man får tydligt deklarera att vi inte kommer köpa fossilgas eller kraftigt reducera inköpen. Då skickar man en kraftig signal till Swedgas att den stora kunden inte är intresserad, säger han.

Liberalernas yrkande kom två veckor efter att det symboliska första spadtaget togs i Skarvikshamnen och fyra år efter att företaget fått tillstånd enligt Miljöbalken och Göteborg stads byggnadsnämnd antagit en ändamålsenlig detaljplan för området.

Miljö- och klimatnämndens röda politiker såg inte att det fanns tillräckligt starka skäl för  att gå med på Liberalernas förslag om att omedelbart avsluta engagemanget. Miljöpartiet hade enbart en ersättare på plats när beslutet togs och röstade därmed inte, och Moderaterna röstade med sina allianskollegor.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet konstaterade att det ”finns klara vinster men också risker med investeringen”.

– Det vi landade i är att vi ser det här som en möjlighet till ett teknikskifte som kan ge oss fördelar att ställa om, men vi var noga med att påpeka behovet av incitament som styr mycket mot det, säger Rikard Ledin (S), ledamot i nämnden.

Han menar att incitamenten ska se till så att staden inte låser fast sig i ett fossilberoende, utan fortsätter utvecklingen mot ett byte till biogas.

– Vår oro är att om vi inte tar det här steget så tar vi inget kliv mot att kunna förändra strukturerna och hur flottorna drivs. Vi tror inte att det kommer att vara en lösning som löser allt, säger han.

Han fortsätter:

– Det är så pass bråttom med klimatet, vi kan inte vänta på vinnarbränslet. Ser vi möjligheter så måste vi ta de stegen och våga tro på att vi politiker kan sätta press.

Bordlagts två gånger

Nu har yrkandet gått vidare till Kommunstyrelsen och det har redan bordlagts två gånger. Socialdemokraternas ledamot Shahbaz Khan berättar att det ännu inte är klart vilken linje de kommer att driva i kommunstyrelsen.

– Det är en pågående förhandling nu och vi har inte landat ännu. Alla ärenden i KS diskuterar vi rödgrönt. Men det är en svår fråga och alla partier har behövt backa hem och fundera över hur man ställer sig till detta, säger han och tillägger att det är viktigt att beslutet får ta tid och blir genomarbetat.

– Det är ett stort beslut att ta oavsett om man väljer att avbryta eller inte så måste det vara välgrundat, för båda alternativen har en väldigt stor påverkan, säger Shahbaz Khan.

Vilka frågor är det ni försöker ta ställning till nu?

– Vi ser inte i motionen skäl i grund och botten till att avbryta det arbetet. Det är en svår fråga vad alternativen är egentligen. Att övergå från tjockolja till LNG har betydelse för luftkvaliteten i staden. Om det inte blir LNG, vad ska fordonen tanka då?

Läs mer på onsdag om forskningsläget kring LNG och hur Naturvårdsverket ställer sig till bränslet.

Fakta: LNG

LNG står för Liquefied natural gas och översätts till flytande naturgas, det vill säga fossil gas som finns lagrat i marken, utvinns och omvandlas till flytande form. Den har bildats under många miljoner år, precis som olja, genom nedbrytning av organiskt material. LNG består av en blandning av olika gaser, exempelvis metan, och tillför växthusgaser till atmosfären när den förbränns.

Fakta: Terminalen i Skarvikshamnen

Anläggningen ska ta emot, förvara och distribuera flytande naturgas. Det är företaget Swedgas som står bakom terminalen, men Göteborgs stad upplåter marken och ansvarar, genom Göteborgs hamn AB, för hamnverksamheten. Utöver hanteringen på plats och bunkring, det vill säga tankning av fartyg, så vill Swedgas skicka gasen vidare ut i Sverige med tåg eller lastbil. Det finns också planer på att ansluta terminalen till det svenska stamnätet för gas. Swedgas har fått tillstånd enligt Miljöbalken, men väntar fortfarande på tillstånd enligt naturgaslagen från Energimarknadsinspektionen och regeringen.