Nyheter.

2016-09-16 06:00
  • Efter flera års motstånd har stadens politiker svängt om och öppnar nu för ett sprututbytesprogram.  Bild: Henrik Montgomery/TT
    Efter flera års motstånd har stadens politiker svängt om och öppnar nu för ett sprututbytesprogram.
  • "Ska man behandla personer som injicerar droger så är det en stor vinst att försöka förhindra att de blir smittade på nytt", Mats Möller som är regionutvecklare på Västra Götalandsregionen.
    "Ska man behandla personer som injicerar droger så är det en stor vinst att försöka förhindra att de blir smittade på nytt", Mats Möller som är regionutvecklare på Västra Götalandsregionen.

Snart kan rena sprutor bli verklighet

En lättillgänglig mottagning med sjukvårdspersonal och rena sprutor. Det är vad som planeras nu då en majoritet av stadens politiker slutligen öppnar för ett sprututbytesprogram.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Efter flera års motstånd bytte S i Göteborg ståndpunkt. På kommunstyrelsemötet den 21 september kommer de rödgröna att yrka på att social resursnämnd förbereder en lokal sprututbytesmottagning. Samtidigt föreslår Liberalerna att dialog inleds med Västra Götalandsregionen om detsamma.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


Patientunderlaget är oklart eftersom ingen vet exakt hur många injicerande missbrukare som bor här. Liberalernas hänvisar till uppgifter från Socialstyrelsen som uppskattar antalet till 1 400 personer i Västra Götalandsregionen. 

– Det finns inte så bra inventeringar av hur många som injicerar narkotika eller andra preparat, det kan också vara dopingpreparat. Jag vet att man har gjort en uppskattning i Göteborg, men den är flera år gammal, säger Mats Möller som är regionutvecklare på Västra Götalandsregionen.

3 till 10 miljoner

Regionen har sjösatt en förstudie med förslag på hur mottagningen ska utformas som presenteras för politikerna i december. Studien görs av ett konsultföretag som också anlitades när Stockholm startade sin sprututbytesverksamhet. 

Även Trollhättan, Borås och Skövde är med i förstudien för att få egna mottagningar. De är alla städer som har sjukhus med infektionsklinik, men att mottagningarna placeras på sjukhusen är inte säkert. 

– Erfarenheten från de andra sprututbytesprogrammen är att mottagningen ska vara ganska lätttillgänglig. Hur man löser det kan ju variera mellan de fyra orterna. Man måste väga mellan tillgänglighetsaspekten och hur man kan samverka med klinikerna, säger Mats Möller.

Mottagningarna kommer troligtvis att ha öppet alla vardagar, men liksom de som redan finns på andra svenska orter lär de dela personal med sjukhus i närheten. All kompetens behövs inte alla dagar, i Stockholm erbjuder man till exempel barnmorsketider en eftermiddag i veckan.

Malmö och Lund var först ut med ett sprututbytesförsök som startade redan i mitten av 1980-talet. Så sent som i förra veckan startade Blekinges första. De stora skillnaderna mellan mottagningarna gäller hur vården samverkar med kommunens socialtjänst och beroendevård. Det kan också påverka kostnaden.

– Vi har gjort en jämförelse mellan de olika sprututbytesmottagningar som är igång och kostnaden varierar väldigt mycket. Antagligen beror det på att man samutnyttjar personal och inte kan särskilja kostnaderna. Det varierar mellan 3 och 10 miljoner kronor per år och verksamhet, säger Mats Möller.

Vad som krävs för att få hjälp av mottagningen här är för tidigt för att säga. På den nyöppnade mottagningen i Blekinge ska man till exempel kunna visa upp stickmärken på kroppen. Klart är dock att man inte kommer att få använda narkotika inne på mottagningen. 

Läs vidare på nästa sida: Åldersgräns kan sänkas

Vägen till sprututbytesprogram

S, M och KD i Göteborg har varit emot sprututbytesprogram. De aktiva förespråkarna har varit många, både inom forskningsvärlden, vården, organisationer som RFSL, lokala brukarföreningar och från politiskt håll i till exempel L.  

Redan i maj förra året kunde ETC Göteborg berätta att regeringen försökte skynda på ett avskaffande av kommunernas veto i frågan. 

I mars förklarade så kommunalrådet Marina Johansson (S) att Socialdemokraterna har bytt inställning i frågan och att en mottagning skulle förberedas – då stod det klart att staden från och med 2017 helt enkelt inte har något val. 

I slutet av augusti skickade regeringen en remiss till lagrådet som ska föreslå en lagändring. Den förväntas träda i kraft i mars 2017 och då blir det upp till landstingen att avgöra om de vill införa sprututbytesprogram. 

Västra Götalandsregionen har förespråkat ett program sedan en längre tid och en förstudie blir klar i december. 

Den 21 september lyfter de rödgröna (Fi sitter inte i kommunstyrelsen) och L frågan från kommunstyrelsen till social resursnämnd så att dialog och förberedande arbete kan starta även på kommunal nivå.