Nyheter.

2019-09-24 14:02
Angélica Karlsson är biträdande projektledare på Lokalförvaltningen i Göteborg och har arbetat med projektet den fossilfria förskolan från starten 2019. Redan nu kan hon konstatera att projektet inte kommer att lyckas bli hundra procent fossilfritt. Bild: Helle Lyrstrand Larssen
Angélica Karlsson är biträdande projektledare på Lokalförvaltningen i Göteborg och har arbetat med projektet den fossilfria förskolan från starten 2019. Redan nu kan hon konstatera att projektet inte kommer att lyckas bli hundra procent fossilfritt.
Puffetikett
ETC Göteborg

Siktar mot fossilfri förskola

Angélica Karlsson, biträdande projektledare på Lokalförvaltningen i Göteborg, lutar sig mot en blodbok som är flera hundra år gammal, 400 år sägs det. Den, liksom den andra blodboken på tomten, ska få vara kvar.

”Vi ska försöka behålla så mycket som möjligt av naturtomten”, säger Karlsson.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på ETC Göteborg!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Som en del i Göteborg stads klimatstrategiska program, det styrdokument som visar vägen mot att Göteborg ska ha en hållbar och rättvis utsläppsnivå av växthusgaser år 2050, arbetar man nu med att försöka bygga stadens första helt fossilfria förskola.

Lokalförvaltningen i Göteborg stad fick uppdraget av kommunfullmäktige 2017 och just nu är man inne i en fas av förberedande arbete och projektering.

– Än så länge håller vi tids­planen och tanken är att byggstarten ska ske under våren 2020, säger Angélica Karlsson.

Ett pilotprojekt

Tomten som har valts ut ligger i en skogsglänta på Backa kyrkogata 11 på Hisingen, tvärs över gatan där den nuvarande förskolan ligger. Exakt vad som ska hända med den redan befintliga förskolan är inte klart.

– Kanske ska den få vara kvar som förskola, vi vet inte. Staden är i stort behov av såväl fler förskoleplatser som boenden med särskild service och äldreboenden, säger Karlsson.

Förskolan Hoppet är ett pilotprojekt i stadens ambitioner att stimulera ett fossilfritt byggande. För Göteborg växer i hög takt och just byggandet står för en stor del av klimatutsläppen.

Enligt rapporten Fossilfritt Göteborg från 2018 innebär en minskad klimatbelastning från fastighetsbyggnation en snabb minskning av utsläppen av växthusgaser. Rapporten nämner klimatkrav på byggmateriel, konstruktioner, installationer, lerbyggnadsteknik och så vidare.

Men arbetet har visat sig vara svårt att konkretisera i pilotprojekt Hoppet, berättar Angélica Karlsson.

– Vi började att lista 250 möjliga byggprodukter som vi skulle kunna använda. Men det visade sig att ingen av dem uppfyllde klimatkraven.

– Så något av det första vi kunde konstatera var att vi inte skulle kunna använda oss av modern byggteknik. Tvärtom behövde vi vara med och ställa om hela byggbranschen för att kunna bygga fossilfritt med modern byggteknik, säger Karlsson.

Vill ta hjälp av hästar

Ett exempel är hur de ska genomföra arbetet med att såga ner och forsla bort träd. När det gäller dieseldrivna motorsågar så har de inte hittat något bra alternativ. Samma sak med de dieseldrivna maskiner som skulle kunna bära och forsla de huggna trädstammarna ut ur skogen.

– Det vi funderar på är istället att ta ut stockarna dragna av häst, berättar Karlsson.

Men trots de högt ställda ambitionerna kommer projektet inte att lyckas med att vara hundra procent fossilfritt, det kan man redan konstatera.

– Alla vill ha siffror från oss, hur många procent vi kommer kunna vara fossilfria i byggandet, men vi kan inte säga en siffra. Vårt mål är 0 procent fossilt. Det är ett kompromisslöst mål. Men vi kommer inte klara det. Däremot siktar vi mot nollan hela tiden. Då tror vi att vi kommer kunna höja ribban hela tiden.

Ska använda återbruk

Projektet kommer också att använda sig av återbruk från byggnader byggda på traditionellt fossilt sätt. Återbruk från byggnader som ändå ska rivas.

– Vi bedömer att det är bättre att visst fossilt material återvinns och återbrukas, så att vi skapar ett cirkulärt flöde av det material som redan finns än att de hamnar på deponi, i havet eller någon annan stans där de verkligen inte ska vara, säger Karlsson.

Ett litet rådjur tittar fram mellan trädstammarna. Den utpekade tomten ligger på mark som tillhör staden och som nu är fri skog för såväl människor som djur.

Hur kommer djurlivet påverkas av byggandet här i gläntan?

– Vår ambition är att djurlivet inte ska påverkas. Vi har bland annat rödlistad hackspett här i området som måste få behålla sina bostäder. Så vi kommer ju försöka att behålla naturtomten i så hög utsträckning som möjligt. Samtidigt måste den bli säker för barnen, säger Karlsson.

Den första spaden kommer att sättas i marken under våren 2020 och förskolan väntas stå färdig för inflyttning under 2021.

Vad kostar det att bygga fossilfri förskola?

Det vet man inte än. Men det kommer att krävas utredningar och expertkompetens utöver det vanliga. Det kommer också att läggas pengar på att kommunicera ut resultat från pilotprojektet, både till allmänhet och till byggbranschen. Man vet inte om det i slutändan kommer att kosta mer att bygga en fossilfri byggnad. Staden bedömer att det är rimligt att det finns en omställningskostnad som projektet får ta.

Vad är fossilfritt?

Det innebär att inga fossila ämnen ska ha använts som råvara i materialet och produkten. Inte heller vid utvinning, under transporter eller i arbetsmaskiner. Slutligen ska energi från fossila källor inte ha använts i tillverkningsindustrin eller på byggarbetsplatsen.

Vilka är med i projektet?

Lokalförvaltningen är projektägare och beställare. Som extern projektledar- och LCA-resurs medverkar Bengt Dahlgren AB. Derome är huvudsaklig entreprenör och utförare. Kommunikationsarbetet står  kommunikationsbyrån Aoki från Göteborg för.

Källa: Göteborg Stad