Dokument.

2021-03-19 09:50
  • Christina Abrahamsson. Bild: Privat
    Christina Abrahamsson.
Puffetikett
Dagens ETC

Så rasar det interna kriget i Hyresgästföreningen

Inre stridigheter och en kompakt tystnad utåt. Hyres­gäst­föreningen i Göteborg är ingen välmående organisation just nu – suspenderingar och anklagelser om ett ”sektliknande skräckvälde” har haglat den senaste tiden.

Dagens ETC kartlägger den senaste tidens händelser.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Knappt hade röken från den förra storstriden inom Hyresgästföreningen i Väst lagt sig, förrän nästa blossade upp till ytan. Då, för ungefär ett år sedan, avsattes ordföranden för Hyresgästföreningen i region västra Sverige, Kristofer Lundberg, och uteslöts ur organisationen. Nu har vad det än är som kokar under ytan fått ännu en eruption, och det enda som kan skönjas genom röken och elden är att Hyresgästföreningen Väst är hårt ansatt av inre stridigheter och en kompakt tystnad utåt.

Men vi försöker ta det början.

I februari fick ETC Göteborg en debattartikel inskickad från sex stycken ordföranden och före detta ordföranden i olika hyresgästföreningar i Göteborg. Samtliga kvinnor. Tidningen GT, som fått samma debatt skickad till sig, hann före med att publicera och ETC Göteborg avstod, då det är kutym att inte publicera samma material som en konkurrent.
 

Ansåg sig angripna

I debattartikeln stod dock att läsa att de sex kvinnorna ansåg sig vara ständigt angripna med hot och anklagelser. De kallas till förhör i regionstyrelse eller i riksförbund utan att veta vad de anklagas för, menade det. De här anklagelserna ska vara ospecificerade, inte exemplifieras och presenteras aldrig skriftligt.

– Tyvärr är priset för att kunna arbeta ideellt inom Hyresgästföreningen att godta något vi upplever som ett sektliknande skräckvälde, utan rättigheter som är självklara i övriga samhället, skriver kvinnorna i debattartikeln och nämner hot, anklagelser och härskartekniker som vanliga verktyg av personer högre upp i Hyresgästföreningens hierarki.

Debatten rörde naturligtvis om rejält i grytan. Fem andra kvinnor, också aktiva i Hyresgästföreningen, svarade i en egen debatt på den egna hemsidan hyresgästföreningen.se. De skrev att de inte kände igen sig i den bild som målas i den första debattartikeln och vänder sig mot anklagelser om sexism. De hänvisar även till stadgar och värdegrunder som ställer sig mot sådant. Men från förbundsstyrelsen hördes inte ett knyst. Ingen dialog har förekommit sedan dess.

– Nej, det enda vi får är det de skriver på hyresgästföreningens hemsida. Där skriver de att det inte finns någon saklig grund i detta. De försöker tysta ner det igen, och lyfta de här andra fem kvinnorna som har skrivit att de inte känner igen sig eller delar vår bild, säger Pamela Möller-Ajani, ordförande för HGF Norra Göteborg och en av dem som författade debattartikeln.

Hon menar däremot att de fått annan, positiv respons från hela landet.

– Det är medlemmar och andra förtroendevalda som tackat oss för att vi sätter ner foten. Som själva har mötts av kränkande beteende. Sen har de anmält men inte tagits på allvar eller fått något gehör, säger Pamela Möller-Ajani.

Men ingen i förbundsstyrelsen har direkt tagit kontakt med er efter detta?

– Nej, inte alls. Vi vände oss först till Marie Linder (Förbundsordförande för Hyresgästföreningen) och skickade det här brevet, och ville att hon skulle svara. Hon skrev att hon skulle ta det med förbundsstyrelsen, men då skickade de en annan representant. En man som intervjuade oss helt enkelt. Sen får vi reda på två dagar efter att en av oss blivit suspenderad.

Det var alltså brevet till Marie Linder som sedan blev till en debattartikel.

Den suspenderade kvinnan är Christina Abrahamsson, tidigare ordförande för Hyresgästföreningen Centrum Göteborg.

– Vi skickade brevet till Marie Linder som en utsträckt hand för att lyfta frågor som berörde oss och våra föreningar. Vår tanke var inte att gå ut till media, inte alls. Jag menar att interna problem ska lösas internt. Jag är lösningsorienterad och tror på det goda samtalet, säger Christina Abrahamsson.

– Hon skulle ta sig an brevet och återkomma. Vilket hon gjorde med bravur, om jag ska raljera lite, fortsätter Christina Abrahamsson och syftar på sin egen suspendering några dagar senare.

Christina Abrahamsson har även suttit som ledamot i styrelsen för region Västra Sverige. Nu är hon blockerad från alla förtroendeuppdrag i fem års tid och får bara vara vanlig medlem i föreningen. Själv hävdar hon att detta skett helt utan förklaring eller motivering, och tar stöd i det brev hon fick skickat till sig. Där står det:

”Beslutet grundar sig på att du och styrelsen har agerat i strid med föreningens stadgar och värdegrund och de etiska reglerna och att du i egenskap av ordförande i Centrumföreningen bär ett mycket stort ansvar för detta.”

Hyres­gästföreningens egna medlemstidning Hem och hyra har i en lång rad artiklar granskat ärendet. Inte heller de får inledningsvis några som helst svar av sin egen styrelse. Förbundsordförande Marie Linder hänvisar omedelbart till förbundets pressavdelning. Pressavdelningen i sin tur vill bara svara per mejl, och där i så vaga formuleringar som möjligt.

– Förbundsstyrelsen har fattat detta beslut efter att en utredning har visat att en person i en föreningsstyrelse har brutit mot Hyresgästföreningens stadgar, värdegrund och de etiska reglerna. Personen har i egenskap av sitt förtroendeuppdrag ett mycket stort ansvar för detta och får därför inte ha några förtroendeuppdrag i fem år, skriver de till Hem och hyra, och vidare att de inte kommenterar ärenden som gäller enskilda individer.

Några dagar efter den publiceringen så får Hem och hyra ändå prata med Jan Andersson, den ledamot i förbundsstyrelsen som Pamela Möller-Ajani menade hade skickats för att intervjua dem efter brevet till Marie Linder. Han hävdar då bestämt att Christina Abrahamsson är fullt medveten om varför hon blivit avstäng, men vill fortfarande inte gå ut i media med anledningen.

– Efter att beslutet fattats så pratade jag och Christina i telefon i 1,5 timme. Det var ett bra samtal där vi diskuterade och jag förklarade omständigheterna bakom beslutet, säger Jan Andersson till Hem och hyra.
 

”Tänker inte gissa”

När ETC Göteborg tar upp det här påståendet med Christina Abrahamsson själv framstår hela processen ännu mer förvirrande.

Varför blev just du av er sex avstängd?

– Jag tänker inte gissa, jag har fått ett beslut och det beslutet har alla som önskat fått läsa i sin helhet. Jag både förstår och respekterar att förbundet inte går ut i media för att skydda enskilda individer, det finns en omtanke i det. Men vad hindrar dem att skriva beslutsgrund till Centrumstyrelsen och mig?

Ledamoten i förbundsstyrelsen Jan Andersson hävdar att du vet mycket väl varför du blivit suspenderad.

– Nej, jag vet inte beslutsgrund. Det står inte i beslutet jag fått, ett beslut alla har fått ta del av. I beslutet står att hela styrelsen brustit och att jag som ordförande har ett särskilt ansvar. Bör man då inte beskriva i detalj de eventuella punkter styrelsen brustit på?

Och han har inte berättat det för dig på telefon heller?

–  Jag bad om ett skriftligt förtydligande till beslutet.

Det låter märkligt för en utomstående att ni ska har pratat i över en timme i telefon och du inte skulle ha ställt frågan ”varför”?

– Att jag ringde var för att säkerställa att mitt besked till alla som kontaktat mig och ville överklaga var rätt, att det inte går. Jag fick bekräftat att det stämde. Sedan talade vi om det arbete vi i Centrumstyrelsen utfört, och stadgegruppens sammankallande uttryckte sig positivt om att den första utredningen mot Centrum var nedlagd efter en gedigen utredning utförd av professionella på området, på uppdrag av förbundet, och Centrumstyrelsen och jag var friade.

Så du frågade inte varför?

– Jag bad att jag skulle få stadgegruppens utredning och ett skriftligt förtydligande i punktform med exempel på vad avstängningen berodde på. Jag fick beskedet att stadgegruppens utredning är hemlig. Ett muntligt besked hade ändå inte betytt något, jag vill ha allt skriftligt och det är ju en del av den kritik som vi sex ordföranden riktat mot förbundet: att vi aldrig får något skriftligt och att vi saknar tydlighet i beslut. Det är brukligt att man underbygger ett beslut, även om vi inte är anställda utan arbetar ideellt så ska vi ju ha rättigheter, säger Christina Abrahamsson.

I sociala medier tolkar många förtroendevalda och bostadsaktivister det som sker i Göteborg som en del i en politisk maktkamp. Kristofer Lundberg, som avsattes förra året, menade själv att det skedde på grund av att han även är ledande inom Rättvisepartiet Socialisterna. Men enligt Förbundsstyrelsen stängdes han av på grund av ”Allvarliga ekonomiska oegentligheterna som har skadat både Angeredsföreningen men också regionen Västra Sverige”, skrev de i ett pressmeddelande.

Den 24 april är det regionfullmäktige i Hyresgästföreningen Västra Sverige. Då ska hyresgäster från Varberg i söder till Stenungsund i norr välja en ny regionordförande. Även där råder en rad oklarheter då man inte kunnat nominera personer då förra årets regionfullmäktige ställdes in. Den sittande regionstyrelsen beslutade i september att de nomineringar som fanns skulle frysas och ligga kvar. Men där återfanns exempelvis Kristofer Lundberg som nu är suspenderad och de som nominerat honom har inte fått chansen att nominera någon ny.

Tillförordnad regionordförande i Västra Sverige är i vilket fall Ronny Bengtsson fram tills dess. Han hade tills nyligen Christina Abrahamsson som styrelsekollega, men inte heller han vill kommentera vad det är som ligger bakom att hon nu blivit suspenderad.

– Det kan jag inte säga något om, eftersom det är ett beslut från förbundsstyrelsen. Regionstyrelsen kan inte besluta om sina egna ledamöter, det hade blivit en jävssituation, förklarar han för Hem och hyra.

Det har i flera led framförts krav på nya rutiner runt utredningar och avstängningar inom Hyresgästföreningen efter Christina Abrahamssons fall. Ronny Bengtsson ger i samma artikel medhåll till att hela processen behöver ses över.

Tre kandidater

Ulrika Winblad från Kungälv, Daniel Carlenfors från Göteborg och Alfred Johansson från Göteborg är de tre kandidaterna till posten som regionordförande som ska väljas 24 april. Den som än väljs tar över en hyresgästförening som slits isär av konflikter.

Samtidigt som suspenderingar där ord står mot ord om anledningar spelas upp så är fortfarande frågorna i den inledande debatten relativt obesvarade. Förbundsordförande Marie Linder uttalade senare att hon inte delar bilden de sex kvinnorna målar upp, att alla ska behandlas lika oavsett bakgrund, kön eller annat och att hon inte tycker att det är svårare för kvinnor att ha avvikande åsikter inom organisationen. Men ingen har ännu pratat direkt med som lyfte frågorna.

– Det vi vill poängtera är att vi inte är ute efter att någon ska gå ur Hyresgästföreningen. Vi vill bara inte bli tystade. Rörelsen är toppstyrd och folk har tröttnat på hur det fungerar, säger Pamela Möller-Ajani.