Nyheter.

2021-06-03 13:29
Bild: Shutterstock
Puffetikett
ETC Göteborg

Så påverkar brexit Lilla London

Lilla London har länge haft en väldigt stark relation med Storbritannien, såväl socialt som handelspartner. Nu har öriket lämnat den europeiska unionen och med det förändras en rad områden som både komplicerar och fördyrar.

Hur mycket beror på vem man frågar. Business as usual, värre innan det blir bättre eller en ren mardröm.

Brexit har varit på gång många år men 1 januari blev det en realitet då det nya avtalet trädde i kraft. Det betyder bland annat att handel mellan EU och Storbritannien inte längre sker på en inre marknad utan betraktas som import och/eller export utanför unionen. Med det följer ett batteri av byråkrati, som tullklarering, tullavgifter, skatter, moms, klassificering, ursprungsmärkning och så vidare.

Med mer reglering blir handeln mer komplex, logistiken blir mer komplicerad, vilket i sin tur kräver mer kunskap och mer tid. Kanske måste nya kompetenser förvärvas, personer som kan regelverken och vet hur en tulldeklaration ska fyllas i anlitas och ovanpå det nya avgifter och skatter. Kostnader som måste läggas på toppen och som påverkar prissättning och hela affären.

”Vi förberedda oss noga”

Det är också olika snårigt i olika branscher, där konfektion och livsmedel hör till de snårigare.

Så när brexit blivit en svårmanövrerad mardröm för lilla The British shop ser det annorlunda ut för Swegon, marknadsledande koncern inom ventilation och inomhusklimat med en omsättning på sex miljarder kronor och med säte i Västra Frölunda.

– Vi har ju helt andra resurser och internationella erfarenheter. Vi förberedde oss noga, under 2019 och 2020 för värsta tänk­bara scenario, säger Robin Vollert, vd för Swegon i Stor­britannien och Irland.

Stök i början

Eftersom företaget har både export och import av färdiga produkter, men också komponenter insåg man tidigt att de skulle påverkas. Frågan var bara i vilken grad. Parallellt med att tonläget skruvades upp i både den politiska debatten och   media jobbade en liten grupp i företaget med att nysta i alla tänkbara risker och hur de kunde tacklas. Skulle det bli en hård brexit? Vad innebär tullavgifter och tariffer och vilka godkännanden krävs för deras produkter? Hur stora kostnadsökningar kan det bli fråga om?

– De två första månaderna var det en del stök. Det tog lite längre tid att få grejer från Sverige, men vi hade bakat in extra ledtider. Nu i maj pratar vi inte om brexit, det är bakom oss, nu är covid-frågan viktigare, menar Vollert.

På Swegon har man framtidstro och fortsätter expandera som planerat.

Han sticker inte under stol med att det fortfarande finns saker att finslipa, exempelvis riskerar bygg- och hantverksbranschen brist på kompetent arbetskraft då brexit försvårar att ta in folk utifrån.

– Men det är man medveten om och tittar på övergångsregler. Jag håller det för osannolikt med några större risker fram­över. Även om det kan ta två år kommer det att bli bra handel, det ligger i både Europas och Englands intresse.

Ser en rad problem

Peter Hellman, föreläsare och expert på internationell handel på Västsvenska handelskammaren, har en delvis annan syn. Han tror också på parternas goda , vilja men ser samtidigt problem på en rad områden.

Han understryker att avtalet som slutits på rekordtid mellan Storbritannien och EU är ett handelsavtal, inte ett frihandelsavtal. Det betyder att tull och moms tillkommer när ett göteborgsföretag exporterar till Storbritannien om varan inte är från EU.

– Om ett modeföretag tar in kläder tillverkade i Sydostasien betalar det tolv procent i tull. Tidigare kunde de sälja dem på nätet och två dagar senare var de hos kunden. Nu ska de deklareras, det tar tid, och säljer man till Storbritannien blir det ytterligare tolv procent i tullavgift, då tycker kunden det blir för dyrt, förklarar Peter Hellman.

Varans ursprung blir avgörande och måste kunna styrkas. Att ett svenskt företag tillverkat en vara, säg garn, i Kina blir varan inte svensk. Inte ens om företaget hemma i Sverige väver en väv av garnet blir slutprodukten svensk, det krävs mer betydande förädling än så.

Många västsvenskar ser Storbritannien nästan som sin hemmamarknad och Göteborg har en fördel i avståndet jämfört med Dover-Calais. Det är lite drygt ett dygn transport och du kan förbereda mycket och göra tullklarering och sånt under resans gång.

Svenska transportföretag är ofta bra på att hantera och förstå tulldeklarationerna, kunskaper som många brittiska företag saknar, menar Hellman. Därtill är det brittiska tulldatasystemet föråldrat och under­dimensionerad och det kan ta upp till 20 minuter att få igenom en deklaration.

”Strömmar in utan kontroll”

Många av kontrollerna har därför skjutits på, först till halvårsskiftet och sedan till årskiftet.

– Allt strömmar in utan kontroll, utom alkohol och tobak, det bryts mot jättemycket regler så vi känner inte av dem fullt ut. Men vad händer sedan, EU kan ju inte acceptera det hur länge som helst?

Med Storbritanniens utträde har Sverige och andra EU-länder som förespråkar frihandel tappat en bundsförvant. Peter Hellman ser risker att maktförhållandet ska förskjutas mot de mer protektionistiska länderna, som Frankrike, Spanien och Italien.

– Världshandeln är ju global, de stora bolagen flyttar ju om de finner det bättre. Men de små företagen, de sitter ju här och får ta konsekvenserna. Har du då byggt upp din marknad i Storbritannien påverkas du jättemycket.

Svensk import/export

Sveriges import uppgick 2020 till 1 997 miljarder kronor

Sveriges export uppgick 2020 till 2 203 miljarder kronor

Storbritannien ligger på plats 9 för varuimport (60 mdr)

Storbritannien ligger på plats 8 för varuexport (73 mdr)

Källa: SCB

Göteborgsregionens import/export

Import 238 286 miljoner kronor (2018)

Export 243 370 miljoner kronor (2019)

Storbritannien låg på plats 4 för varuimport (16 627 mkr, 2018)

Storbritannien låg på plats 5 för varuexport (16 721 mkr, 2019)

Källa: SCB/BRG