Nyheter.

2019-05-08 08:35
Nya Korsvägen ska få större ytor för cyklister och gångtrafikanter. Tågplattformarna kommer ligga 17 meter under marknivå och det kommer även att bli ett mellanplan med cykelgarage och butiker. Bild: Tomorrow AB
Nya Korsvägen ska få större ytor för cyklister och gångtrafikanter. Tågplattformarna kommer ligga 17 meter under marknivå och det kommer även att bli ett mellanplan med cykelgarage och butiker.
Puffetikett
ETC Göteborg

Så blir Västlänkens nya station

Västlänkens station vid Korsvägen var en utmaning för arkitekterna eftersom många sorters trafik samsas på en liten yta. Lösningen blev att prioritera bort bilisterna.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på ETC Göteborg!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Idag ska politikerna i kommunstyrelsen godkänna detaljplanen för Västlänkens station vid Korsvägen. Förslaget är att den underjordiska stationen ska ha tre uppgångar. En av dem kommer att ligga mitt på torget och en annan i ett nybyggt hus mot Liseberg. Den tredje uppgången planeras vid Olof Wijksgatan, mellan Götaplatsen och Näckrosdammen.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Platsen är redan idag hårt trafikerad av spårvagnar, fotgängare och cyklister. Med den nya stationen kommer trycket på knutpunkten bli ännu högre. I den nya detaljplanen skriver handläggarna att de i första hand planerat för kollektivtrafik, fotgängare och cyklister. Det kommer alltså att bli svårare att köra bil genom området framöver.

– En av de komplicerade frågorna var hur man skulle få plats med all trafik. Kollektivtrafiken ska utökas, man räknar med att dubbelt så många resenärer kommer att röra sig kring Korsvägen. Lösningen blev att prioritera kollektivtrafiken och halvera biltrafiken, säger Christian Bruce som är planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

Mer torgyta

Rent praktiskt innebär det att biltrafiken kommer att behöva minskas och fordonen köra långsamt. Dessutom ska Örgrytevägen omvandlas från en bildominerad infartsväg till en stadsgata kantad av trädalléer och gång- och cykelbanor. När allting är färdigt hoppas Christian Bruce att man inte ska få känslan av att befinna sig mitt på en trafikplats.

– Det kommer självklart att vara mycket trafik och buller men inte lika mycket som idag. Vi hoppas att Korsvägen ska bli en attraktiv plats att vara på, inte bara när man reser. Till exempel ska bilytorna minska framför Korsvägen 1 där det idag ligger ett apotek. Det är söderläge så ytan kan användas till ett torg eller uteservering, säger han.

Stor inverkan

Bygget av den nya stationen kommer att ha en stor negativ inverkan på naturen. Flera skyddsvärda träd kommer att försvinna och livsmiljöerna för flera arter bli sämre.

Till exempel finns flera lavar som tidigare varit rödlistade inom området. Handläggarna på stadsbyggnadskontoret bedömer att några av träden går att flytta eller kan ersättas med andra. Ombyggnationerna kommer också att inverka negativ på den historiska kulturmiljön. Det finns två bevarade jordbruksfastigheter i anslutning till området och ett av stationshusen kommer att skymma sikten mellan dem.

Kan överklagas

Om kommunstyrelsen godkänner detaljplanen skickas den gå vidare till kommunfullmäktige. Därefter uppskattar Christian Bruce att det är ”ganska sannolikt” att planen överklagas till mark- och miljödomstolen så att ärendet måste gå en vända inom rättssystemet. Byggstarten är planerad till tidigast 2024 eftersom själva tunneln och den underjordiska stationen ska byggas först.