Mötet.

2019-04-08 08:22
Bild: Annelie Moran
Puffetikett
ETC Göteborg

Rickard Nordin: ”Allt vi gör måste lyda under klimatmålen”

Göteborgaren Rickard Nordin ska staka ut centerns väg inom miljöpolitiken efter Januariavtalet. ETC Göteborg träffar honom för att prata västsvenska klimatfrågor.

Göteborgaren, riksdagsledamoten och centerpartisten Rickard Nordin väljer att ses på Stenpiren för att han tycker att stadens vattenvägar är underanvända. Att Göteborg borde återgå till att se älven som den transportled den var i större utsträckning historiskt.

– Det finns sådant otroligt potential att utnyttja vattnet på ett annat sätt. Det är dessutom mer klimatsmart, säger han och funderar över transporter, inte bara över älven som idag, utan ända upp mot Värmland.

Partiet behöver sy ihop ett nytt politiskt miljöprogram som berättar vad som händer nu, efter Januariavtalet. Och det är Rickard Nordin som ska se till så att formuleringarna faller på plats. Han håller på att hämta in åsikter via långa kommentarstrådar på sociala medier, mejl och samtal. Men hur ser han på några av Västsveriges, sin egen hemmaplans, mest brännande frågor? ETC Göteborg lyfter tre ny- eller utbyggnationer som kan komma att påverka klimatutsläppen i stor skala: Landvetter, Preemraff i Lysekil och LNG-terminalen.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Bygge nummer ett: flygplatsen. Diskussionerna kring planerna på att utöka Arlanda har varit intensiva på riksnivå de senaste veckorna, samtidigt som statliga bolaget Swedavia redan kommit en bit på väg när det gäller Landvetters kapacitetsökning. Båda flygplatserna räknar med att öka antalet passagerare den närmaste tiden trots att ledande forskare pekar med hela handen på att flygtrafiken behöver minska. En del politiker sätter sin tilltro till utvecklingen av biobränslen, medan andra är övertygade om att en minskning av flygandet är oundviklig.

– Flyget måste ställa om. Det går inte att tänka att man ska expandera – jag har full förståelse för de planerna – men man måste också klara av att ställa om miljömässigt, säger Rickard Nordin.

Rickard Nordin tror på utvecklandet av biobränsle till flyget, men i kombination med andra lösningar, som elflyg och smartare navigering. Han ser att regeringen har ett ansvar att ge statliga bolag som Swedavia i uppdrag att visa hur de ska bidra till att utsläppen från flygtrafiken minskar.

– Allt vi gör måste lyda under klimatmålen. Det gäller inte minst infrastrukturen. Hur vi bygger vårt samhälle.

Om man bygger ut så måste man visa att man uppfyller klimatmålen samtidigt?

– Ja, hur det ska gå hand i hand.

Bygge nummer två ligger bara en kort båtfärd bort från Stenpiren. Den så kallade LNG-terminalen ska växa fram i Skarvikshamnen, som är en del av Göteborgs energihamn. Där ska fartyg bunkra flytande naturgas. Optimisterna hoppas att denna fossilgas i framtiden ska bytas ut mot biogas, medan kritikerna menar att staden låser fast sig i ännu ett fossilt system – att om det är biogasanvändning kommunen ska främja, så ge bygglov och tillstånd för ett sådant utan omvägen via ett fossilt system. Ärendet ligger nu på regeringens bord i väntan på tillstånd. Rickard Nordin ser det som självklart att gasen ska ursprungsmärkas – oavsett om det är fossil- eller biogas – men har svårt att se att bygget kommer att stoppas. Han tror att det krävs ny lagstiftning.

– Min bedömning är att med dagens lagstiftning är det svårt att göra något på nationell nivå. Man hade kunnat göra något lokalt. Det förra styret, de hade större chans att stoppa det här på lokal nivå.

Vad hade kunnat göras lokalt?

– Du behöver tillstånd nationellt för själva verksamheten, men här har du möjligheterna att via detaljplaner, marken och hela det kittet, där kan man styra lokalt på ett annat sätt, säger han.

Han tillägger att med stöd av Miljöbalken, svensk lagstiftnings grundbult när det gäller miljön, saknas ibland hänsyn till klimatet.

Lagstiftningen för samtalet vidare till bygge nummer två: Preemraff i Lysekil.

– Där är ett typexempel på när vi kanske behöver se över lagstiftningen. Om man skulle önska att stoppa Preems utbyggnad, är det svårt med dagens lagstiftning för den fokuserar mer på de lokala utsläppen i Lysekil och inte på vad det får för större effekter, säger han.

Raffinaderiet har fått godkänt att bygga om sin anläggning i Lysekil. De ska övergå från att hantera tjockolja till att producera enbart diesel och bensin. Omställningen resulterar i bränslen med mindre svavel, men utsläppen av koldioxid från produktionen kan komma att fördubblas. Rickard Nordin har tidigare varit tydlig med sina åsikter om fossila bränslen – de ska bort – och han ser inte mellan fingrarna med Preemraff.

– Vi har målsättning om att 2045 ska vi vara klimatneutrala i Sverige. Det gäller även de här verksamheterna. Om 25 år så får de antingen vara förnybara, eller så får de lägga ner. Det är lite upp till bevis.

Men hur ska Rickard Nordin få ihop Centerpartiet ekvation att glädja både näringsliv och miljökämpar på högersidan?

– Det går att få ihop den ekvationen med en grön tillväxt. Det betyder inte att alla företag gör rätt i alla lägen. Det kräver dels att vi från politiken ser till att det blir dyrt att släppa ut så det blir mer lönsamt att göra rätt grejer. Men vi behöver företagens kreativitet och innovationskraft som en del i omställningen. Inte som den enda delen.

DIGITAL PRENUMERATION

TVÅ VECKOR GRATIS!

Läs alla artiklar från ETC Göteborg utan kostnad första två veckorna. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom ETC Göteborg direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Prenumerera” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter

Rickard Nordin

Ålder: 35 år

Bor: Göteborg

Parti: Centerpartiet

Position: Riksdagsledamot för Göteborgs kommun sedan 2014

Aktuell: Ska utveckla partiets miljöpolitik.