Nyheter.

2021-08-27 08:49
Fastighetskontoret har följt upp de omkring 200 vuxenhushåll som flyttat ut innan maj i år. Uppföljningen visar att några av de farhågor man hade har blivit en realitet.  Bild: Hanna Strömbom
Fastighetskontoret har följt upp de omkring 200 vuxenhushåll som flyttat ut innan maj i år. Uppföljningen visar att några av de farhågor man hade har blivit en realitet.
Puffetikett
ETC Göteborg

Nyanlända lyckades inte hitta boende

För ett år sedan tvingades de första av tusentals nyanlända som fått tillfälliga boenden av kommunen att flytta ut från lägenheterna. Då var oron stor över att inte hitta någonstans att bo. I dag har en tredjedel fortfarande inte hittat boende i Göteborg och nu är det barnfamiljernas tur.

ETC Göteborg träffade Bilal Al Kheja i hans lägenhet på 17 kvadratmeter i Västra Frölunda för ett år sedan. Han hade då fått ett uppsägningsbesked i posten, men visste inte var han skulle ta vägen.

– Om jag inte hittar ett boende i Göteborg kommer jag att förlora mitt jobb, sa han till ETC Göteborg då.

Han var en av de tusentals nyanlända som kom till Göteborg efter att den nya bosättningslagen trädde i kraft 2016, vilken innebär att kommuner har ansvar för att ordna boende för de som anvisas dit. Göteborgs stad gav de nyanlända genomgångslägenheter där de får bo i fyra år, förutom barnfamiljer som får bo kvar i fem år, och förra året tvingades de första hyresgästerna flytta ut. Redan innan det skedde konstaterade fastighetskontoret i en analys att det riskerade leda till ökad segregation, trångboddhet och hemlöshet. Så hur blev det då?

Farhågorna slog in

Fastighetskontoret har följt upp de omkring 200 vuxenhushåll som flyttat ut innan maj i år. Uppföljningen visar att några av farhågorna har blivit en realitet.

– Utifrån flyttströmmen, antal personer som är skrivna på samma adress och med tanke på att relativt många inte har en ny ordnad adress så är min bedömning att farhågorna till viss del har besannats. En reflektion är att utflyttarna har gått bra utifrån ett rent hyresvärdsperspektiv, vilket innebär att de flesta fortsatt har goda boendereferenser när de så småningom erbjuds förstahandskontrakt av någon fastighetsägare, säger Thomas Martinsson, chef på bostadsenheten på fastighetskontoret.

Enligt uppföljningen verkar ungefär en tredjedel av de som har flyttat från genomgångslägenheter ännu inte lyckats hitta nytt boende i Göteborg, då de saknar en ny adress eller är skrivna på ett vandrarhem, postbox eller utanför kommungränsen. Bland de som fortfarande bor i Göteborg har många rört på sig inom kommunen. Tidigare bodde flest andel av de nyanlända i Centrum, men när de nu har flyttat är det få som har lyckats hitta en lägenhet i det eftertraktade området. Andelen som bor där har minskat från 31 till 10 procent. Numera bor den största andelen i Nordost.

– Det ser ut som att segregationen har ökat något då fördelningen av hushållen är mindre jämn mellan socialförvaltningsområdena än den var innan för dessa hushåll, säger Thomas Martinsson.

Många verkar också bo trängre än tidigare. Fastighetskontoret bedömer att 68 procent av de som flyttat troligen bor inneboende då två till åtta personer finns folkbokförda i samma bostad. Bara 16 procent är i dag ensamt skrivna på ett första- eller andrahandskontrakt.

Barnfamiljer måste flytta

I år börjar även barnfamiljerna flytta ut. Totalt rör det sig om 500 barnfamiljer med totalt 1 250 barn som de kommande åren måste lämna sina genomgångslägenheter och de första började flytta ut under sommaren.

– Vi har lyft oro för att det blir svårare för barnfamiljer att lösa sitt boende på så sätt som många vuxna verkar ha gjort, det vill säga med fler skrivna på samma adress, säger Thomas Martinsson.

Enligt honom har man därför startat ett projekt där de barnfamiljer som är hemlösa, eller riskerar att bli det, kan erbjudas korttidskontrakt på 18 månader. Det är socialförvaltningarna som kan nominera familjer som de bedömer behöver korttidsboenden och redan nu man sett att det finns ett behov, bland annat i sydvästra Göteborg.

– Hittills har dryga tiotalet familjer sökt upp oss och vi har även tittat om det är fler som skulle behöva bistånd inom de närmaste så vi har också sökt upp dem. Från vårt stadsområde har vi nominerat cirka tio familjer till den här satsningen och vi har några till på väg, säger Jörgen Larzon, chef för avdelningen vuxen och försörjningsstöd på socialförvaltningen Sydväst.

Enligt honom har även personer som flyttat ut från vuxenhushåll också varit i kontakt med socialtjänsten för att de inte har boende.

– Ensamstående har lättare att ta sig vidare och hitta en bostad, till exempel att man bor inneboende. Men det har hänt att vi har gett bistånd till ensamstående från genomgångslägenheter, säger Jörgen Larzon.

Hittade lägenhet till sist

Hur gick det då för Bilal Al Kheja som tvingades flytta från sin lägenhet i Västra Frölunda för ett år sedan? Jo, efter cirka ett halvårs bostadssökande lyckats han till sist hitta en lägenhet, men i Vänersborg.

– Det har varit jättesvårt. Jag har bott hos mina kompisar en månad här och en månad där. Jag orkade inte flytta omkring så jag sa hejdå till Göteborg, säger Bilal Al Kheja.

Han har fortfarande kvar på samma jobb i Västra Frölunda så nu måste han pendla 1,5 timme enkel väg för att ta sig till jobbet.

– Jag vill bo i Göteborg. Kanske kan jag flytta tillbaka till Göteborg nästa år när jag har bättre kötid på Boplats, hoppas Bilal Al Kheja.

Nyanlända och boende

Hur bor de idag?

68 

... procent är troligen inneboende, ytterligare 2–8 personer finns folkbokförda på samma bostad.

16 

... procent har troligen första- eller andrahandsavtal, ingen ytterligare folkbokförd på samma adress.

16 

... procent saknar troligen ny fast bostad. De är folkbokförda på vandrarhem, postbox/post restante eller har inte ändrat sin adress.

Var bor de idag?

82

... procent procent har en ny adress i Göteborg

18 

... procent procent har en ny adress utanför Göteborg, huvudsakligen i Västra Götaland.

Källa: Fastighetskontorets uppföljning av utflyttade vuxenhushåll till och med maj 2021