INFO OM ETC.

2017-02-27 12:34
Hanna Strömbom är chefredaktör för dagstidningen ETC Göteborg. Bild: Christian Egefur
Hanna Strömbom är chefredaktör för dagstidningen ETC Göteborg.

Nedräkningen kan börja – ETC Göteborg blir dagstidning

Nedräkningen av ETC Göteborgs metamorfos från veckotidning till dagstidning kan börja. Chefredaktör Hanna Strömbom ser fram emot att styra en rödgrön nyhetsbevakning som motpol till det borgerliga monopolet och bedriva en journalistik som sätter agendor.

Sedan tidningen Arbetet kom ut med sitt sista nummer i september år 2000 så har Göteborg, sin storlek till trots, varit en stad med endast en morgontidning. Monopolet GP har innehaft i 17 år har varit tydligt, och när det nu knakar i fogarna på Stampens flaggskepp via en ledarredaktion som har gått vilse på den yttersta högerkanten och en ägare som haft lekstuga med ekonomin, så är det hög tid att ett nytt lag ställer upp sig på den andra planhalvan.


Här tecknar du förhandsprenumeration på ETC Göteborg för 250 kr/mån


– Vi startar inte dagstidning för att bråka med GP. Men jag får varje dag höra av folk hur trötta de är på den tidningen. Och det handlar ju inte om att journalisterna skulle göra något undermåligt jobb, utan om ledarredaktionens högergir och det ekonomiska svineriet av ägarna. Men oavsett så är det knappast så att det behövs mindre riktig nyhetsjournalistik i Göteborg, säger Hanna Strömbom.

”Vi vet vad vi gör”

Att det startas nya dagstidningar i Sverige hör knappast till vanligheterna på den här sidan millennieskiftet. Det talas om tidningsdöd och de sedan länge etablerade mediehusen gör nedskärningar efter nedskärningar. Trots det är Hanna Strömbom optimistisk.

– Vi har redan gjort det här nationellt med Dagens ETC, och vet vad vi gör. Rent krasst så handlar det om att vi inte har några tunga kapitalister i toppen som sitter och vill ha ut vinst. Det går utmärkt att starta tidning i dag om man inte dras med ett sådant vinstkrav, säger Hanna Strömbom.

Välbeprövad crowdfunding

Själva starten görs via crowdfunding och förtidsprenumerationer. Så snart de uppsatta målen är nådda så kommer dagstidningen att börja skapas och tryckas.

– Crowdfunding är ett nytt och fräsigt ord, men är välbeprövat sedan länge inom arbetarrörelsen. Det fungerar genom att privatpersoner lånar oss kapital. Till skillnad från bankerna betalar vi sedan tillbaka med tre procents ränta när vi får vårt presstöd.

Starten har gått som tåget och 3 miljoner kronor har redan lånats ihop. Men det är en bit kvar och Hanna Strömbom vill passa på att be dem som har möjlighet att ge ett lån. Har man inte de möjligheterna är en enkel förtidsprenumeration ett enkelt sätt att stödja.

– Det är inte så att vi får några 5 miljoner av en enskild investerare. Men desto fler lånar ut kanske 10 000 kronor. Skulle det mot förmodan ändå inte bli någon tidning så får man självklart tillbaka sina pengar.

Det där med presstöd har det lyfts meningar om från borgerligt håll. Stödet är ett ekonomiskt bidrag från staten och syftet är att främja mångfald och konkurrens inom dagspressen.

– Borgerliga debattörer pratar ofta om just vårt presstöd. Men mest av alla får Svenska dagbladet och Skånska dagbladet. Därtill är det inte till oss som svenska staten har fått efterskänka ungefär 1 miljard.

GP själva har ansökt om 40 miljoner kronor i presstöd i år. Det är att lägga till de 728 miljoner kronor som skattebetalarna redan har skjutit till Stampen. 581 miljoner i efterskänkt moms och 147 miljoner kronor i lönegaranti till de anställda.

Klassisk nyhetsbevakning

Innehållsmässigt så kommer ETC Göteborg som dagstidning att bedriva klassisk nyhetsbevakning, men ta sina egna grepp och lyfta sina egna frågor.

– Det är viktigt att skilja på opinionsmaterial och nyhetsmaterial. Vi bedriver ju ingen propaganda, men vi väljer fler perspektiv och frågor som vi värnar om i stället för att bara ha rapportering som utgår från ekonomisk tillväxt. Vi bevakar fler delar av staden och låter inte bara de klassiska makthavarna komma till tals, utan har ett bredare spektrum av representation.

Hanna Strömbom understryker även vikten av att fler bevakar och synar den lokala politiken.

– Det är ett viktigt demokratiskt perspektiv och vi kan bidra till att starta debatter och ställa frågor från det rödgröna perspektivet.

Kan komma att starta redan i vår

ETC-tidningarna är inte bundna till något parti men är en tydlig avsändare från det rödgröna fältet. Hanna Strömbom hoppas och tror dock att tidningen kan locka läsare även från andra håll.

– Jag vill inte hugga någon aktivisttidning i ryggen men vi bedriver en bredare nyhetsbevakning som alla andra dagstidningar, med utbildade journalister som kommer med hela den etiken i ryggen. Jag tror att vi kan bli ett nyhetsorgan som kan tänkas locka även liberaler och omställningsförespråkare, till exempel.

Går allt vägen så tror Hanna Strömbom att första numret av ETC Göteborg som dagstidning kan landa i folks brevlådor i april.

– Så här har alla ETC-tidningar startat och vi kan det här. Det handlar bara om hur pass väl vi lyckas organisera oss. Och att alla som delar våra värderingar ser till att engagera sig och tecknar prenumeration, helst på en gång!