Nyheter.

2017-09-25 05:30
  • För att få lov att schakta upp marken som har gjorts för bland annat Marieholmstunneln, så behöver Trafikverket tillstånd från Mark- och miljödomstolen. Förhandlingarna börjar nästa vecka. Foto: Sanna Arbman Hansing
    För att få lov att schakta upp marken som har gjorts för bland annat Marieholmstunneln, så behöver Trafikverket tillstånd från Mark- och miljödomstolen. Förhandlingarna börjar nästa vecka.
  • Så här ser det ut i Haga i dag där den nya stationen ska byggas. Bild: Abako Arkitektkontor
    Så här ser det ut i Haga i dag där den nya stationen ska byggas.
  • Så här ska det se ut när den underjordiska tågstationen är klar. Bild: Abako Arkitektkontor
    Så här ska det se ut när den underjordiska tågstationen är klar.

Miljödomstolen bestämmer om Trafikverket får schakta

Nästa vecka börjar förhandlingarna om Västlänkens miljöaspekter. Domstolens besked sätter villkoren för bygget. Parallellt försöker kommunen få detaljplanerna för stationerna godkända.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

– Exakt när man startar bygget beror på hur domstolsprocesserna går. Regeringen gav tillåtlighet till Västlänken 2014 och sedan har vi järnvägsplanen som vann laga kraft i juni i år, säger Agneta Eklund, kommunikatör på Trafikverket.


KOM TILL BOKMASSAN !

ETC och Leopard arrangerar 29 och 30 september Bokmassan (Heden, Göteborg). Massa författare, massa böcker – och inga högerextremister. All information: ETC.se/Bokmassan


Det är i ett av kajskjulen i Frihamnen som det ska avgöras på vilka villkor tågtunneln Västlänken får byggas, på vilket sätt tågtunneln påverkar miljön. Förhandlingarna startar den 2 oktober i Mark- och miljödomstolen och är öppna för allmänheten.

– Den här förhandlingen har vi eftersom ett tunnelbygge under marken påverkar grundvattnet, därför behövs ett tillstånd för vattenverksamhet, säger Agneta Eklund.

Utöver grundvattenpåverkan så har myndigheten också redovisat hur de planerar att hantera andra miljöpåverkande faktorer, som buller och vibrationer.

Många göteborgare har nog redan snubblat över en eller annan byggarbetsplats som rör Västlänken, trots att ärendet inte är klart i domstolen.

– Dessa förberedande arbeten kräver inget tillstånd enligt miljöbalken. Vi har tillstånd från Göteborgs stad, som äger marken. Men för att göra arbeten som påverkar grundvattnet så krävs det att Mark- och miljödomstolen sätter villkor, säger Agneta Eklund.

– Det förväntas komma en dom under hösten. Den, om den vinner laga kraft, tillsammans med järnvägsplanen gör det möjligt att bygga Västlänken, Karin Holmström, projektledare för Västlänken i Göteborgs stad.
– Det förväntas komma en dom under hösten. Den, om den vinner laga kraft, tillsammans med järnvägsplanen gör det möjligt att bygga Västlänken, Karin Holmström, projektledare för Västlänken i Göteborgs stad.

Risk att det stoppas

Utan att den rättsliga processen är avslutad kan exempelvis inte Trafikverket börja gräva de stora schakt som krävs för att de ska kunna bygga tunneln i de delar av sträckan som i dag är lera. De behöver bland annat gräva schakt där de nya stationerna ska byggas, vid Haga, centralstationen och Korsvägen.

Vad händer om ni inte får något tillstånd?

– Man kan teoretiskt spekulera kring väldigt många utgångar, men det tänker jag inte göra. Trafikverket arbetar efter det mest sannolika scenariot, det är inget unikt för Västlänken. Det gör man i alla byggprojekt eftersom det är mest effektivt, säger Agneta Eklund.

Den rättsliga processen förväntas pågå i två eller tre veckor och då ska inte bara Trafikverket få säga sitt, utan även en rad sakägare, allt från myndigheter till bostadsrättsföreningar och organisationer. Huvuddelen av förhandlingen kommer att bestå av att myndigheten redogör för hur projektet ska utföras och vilka konsekvenser arbetet leder till.

Finns det en risk att hela projektet stoppas?

– Ja, det finns parter som begärt att Trafikverket inte ska få sitt tillstånd. I en tillståndsprocess så finns det en risk att man inte får sitt tillstånd. Vår prövning sker enligt Miljöbalken, där finns det vissa bestämmelser som måste var uppfyllda. Det finns också EU-rättsliga regler. Uppfyller inte ansökan alla de här reglerna så blir det inget tillstånd, säger Göran Stenman, rådman på Mark- och miljödomstolen och involverad i förhandlingarna.

Han nämner grundvatten-förändringar som riskerar sättningar på byggnader i tunnelns närhet, utsläpp till luft och vatten, kulturhistoriskt värdefulla byggnader och påverkan på parker som några av de större frågorna som kommer att behandlas. När beslutet kommer är det sannolikt att det överklagas ända upp till Högsta domstolen, via Mark- och miljööverdomstolen. Även om Trafikverket inte får något tillstånd, så kan de gå tillbaka och omarbeta sitt underlag och ansöka igen.

– Vanligtvis ska det komma en dom två månader efter förhandlingen är slut. Nu är det så stort att jag misstänker att det kan ta ytterligare tid, men i början av 2018 kan jag tänka mig, säger Göran Stenman.

Flera nya detaljplaner

Om de får tillstånd efter att ärendet lämnat den högsta instansen så är den juridiska delen över för Trafikverket. Men parallellt arbetar Göteborgs stad med att få igenom ett flertal nya detaljplaner, både för själva tunneln och för markplanet där de planerade stationerna ska byggas. Detaljplanerna för tunnelsträckningen är antagen av kommunfullmäktige, men är överklagade också på Mark- och miljödomstolens bord.

– Det förväntas komma en dom under hösten. Den, om den vinner laga kraft, tillsammans med järnvägsplanen gör det möjligt att bygga Västlänken, säger Karin Holmström, projektledare för Västlänken i Göteborgs stad, som också är beroende av att Trafikverkets miljötillstånd godkänns.

Några av de andra detaljplanerna för olika gatuplan kring stationerna, i Haga, vid Centralstationen och vid Korsvägen, har granskats och väntar på att bli godkända av byggnadsnämnden och kommunfullmäktige, men först måste tunnelsträckningen ha fått grönt ljus. Det finns även vissa detaljplaner kopplade till uppgångarna som har lite mer arbete kvar, som området utanför Nordstan, men som det ser ut nu så kommer staden att hinna klart innan det är deras tur att börja bygga, då Trafikverket har kommit tillräckligt långt med sin del.

Karin Holmström tror att detaljplanerna för centralen, Haga och Korsvägen kan bli antagna i kommunfullmäktige under nästa vår.

– Sedan kommer de att överklagas och det kommer säkert vara en process på kanske ett år. Men det påverkar egentligen inte Västlänkens byggande, utan handlar mer om tydligheten i vad staden vill göra på ytan, alltså hur vi vill att byggrätterna ska se ut ovanpå och intill.

Började prata tågtunnel på 80-talet

Redan på 80-talet kom idén om en tågtunnel i Göteborg, men det var först efter millenniumskiftet som den första studien för hur centralen kan utvecklas kom. Sex år senare blev en järnvägsutredning klar. Då fattades beslutet att Haga-Korsvägen via Älvstranden bäst uppfyller målen för projektet. 2010 beslutades att Västlänken skulle ingå i Västsvenska paketet, därmed var finansieringen klar.

Källa: Trafikverket