Nyheter.

2017-08-08 09:15

"LOV blev kostnadsdrivande"

Sedan möjligheten för kommuner att införa Lov har åtta kommuner testat men sedan valt att avskaffa systemet igen. 

En av de kommuner som gjort så är Kristinehamn. Där infördes LOV redan 2010, men avskaffades igen året efter. Dels ligger ett maktskifte vid valet bakom den nya linjen, men också reella ekonomiska problem, berättar Kristinehamns kommunstyrelseordförande Bjarne Olsson.

– Vi kom på att det här var kostnadsdrivande. För trots att vi fick privata utförare som utförde hemtjänsten var vi ändå tvungna att upprätthålla nån slags nivå.Vi kunde inte bara fasa ut personal i den utsträckning som vårdföretag startades. Vi hade med LOV fortfarande ett ansvar om vårdföretagarna inte gör det som de ska.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


 

"Fanns en gråzon"

Bjarne Olsson menar att LOV skiljer sig från vanliga upphandlingar med privata aktörer. När en vanlig upphandling görs kan kommunen dra ner på sin verksamhet, eftersom den har lagts över på en annan utförare, men det är alltså inte fallet med LOV.

– Det fanns en gråzon här. Vi fick behålla mycket folk och samtidigt betala de privata utförarna för att göra tjänsterna.

 

Ångrar inte beslutet

Att avskaffa LOV för Kristinehamn var inga större problem. Det räckte med att säga upp de avtal som tecknats. Men det beror till viss del på att etableringen inte kommit så långt ännu, berättar  Bjarne Olsson. Han säger att kommunen inte ångrar beslutet att avskaffa LOV.

– Våra brukare är väldigt nöjda med vår hemtjänst och då tycker inte jag det finns någon anledning att ta in andra bara för sakens skull.

I dag är all hemtjänst i Kristinehamn kommunal, men flera av äldreboendena är upphandla med privata utförare.

Detta är LOV

Reglerar vad som gäller när kommuner vill konkurrensutsätta delar av sin verksamhet.

Klubbades av riksdagen 2008, under regeringen Reinfeldt, och trädde i kraft 2009.

LOV ses som ett alternativ till att handla upp tjänster via lagen om offentlig upphandling.

Är valfritt för kommuner om man vill införa men obligatoriskt för landstingens primärvård.

I april i år hade 162 av landets kommuner infört LOV. 

12 kommuner hade beslutat att inför, 32 utredde ett införande, 46 hade beslutat att inte införa, 30 har inte jobbat med frågan och 8 har valt att avbryta LOV.