Nyheter.

2019-05-13 13:29
Den nya strategin omfattar de svenska delarna av Skagerrak, Kattegatt och Öresund.  Bild: Emil Langvad/TT
Den nya strategin omfattar de svenska delarna av Skagerrak, Kattegatt och Öresund.
Puffetikett
ETC Göteborg

Fler naturreservat ska hjälpa till att rädda Västerhavet

Nya naturreservat ute till havs, en uppdatering av de strandnära reservaten och ändrade regler för trålning. Det är några förslag på hur marina arter och miljöer i Västerhavet ska skyddas enligt en ny strategi.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på ETC Göteborg!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Strategin omfattar de svenska delarna av Skagerrak, Kattegatt och Öresund, och det är första gången de tre länsstyrelserna i Västra Götaland, Halland och Skåne tar ett gemensamt grepp kring Västerhavet. I och med strategin finns nu en samsyn på hur kust- och havsområdena från norska gränsen till Falsterbohalvön bör skyddas och förvaltas.

En åtgärd som föreslås är att uppdatera de gamla kustnära naturreservat som finns. Exempel på sådana är Vinga, Pater-Nosterskärgården utanför Marstrand och Härmanö utanför Orust.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

– I många naturreservat har fokus legat på land, att skydda stränder från bebyggelse för att gynna friluftslivet. Vi behöver uppdatera dem så att det även finns formulerat hur vattnet ska skyddas, säger Maria Kilnäs, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland som arbetat med strategin.

”Bara rester av torsk kvar”

Grunda mjukbottnar, till exempel ålgräsängar och musselbankar, har identifierats som prioriterade områden att skydda och bevara. Strategin omfattar även strandmiljöer upp till 300 meter från strandlinjen.

– Mycket stora fiskar är borta, det finns bara rester av torsk och plattfisk kvar. Det beror dels på att det fiskats för mycket, men även på att det byggts bryggor och pirar i grunda vikar som är uppväxtområden för fisk. En annan orsak är övergödning, den minskar nu men effekterna från tidigare år finns kvar. Det är därför viktigt att arbeta för att skydda de grunda vikarna, säger Maria Kilnäs.

En annan åtgärd är att skapa nya naturreservat längre ut till havs, i den så kallade utsjön.

– Det handlar om djupare områden utanför skärgården, till exempel Svabergsgrunden utanför Smögen, där det finns mycket spännande arter som inte finns någon annanstans längs kusten. I nuläget har de inget skydd alls, säger hon.

Förslag finns också på att införa reglering av trålning även utanför trålgränsen, för att minska påverkan från trålen på känsliga bottnar.

Flera fördelar

Att tre länsstyrelser tar ett helhetsgrepp kring Väster­havet har flera fördelar, menar Maria Kilnäs.

– Det är enklare för fiskenäringen och för alla som nyttjar havet att möta samma regler, så att det inte ser olika ut när man passerar en länsgräns. Det gör också att vi kan arbeta tillsammans och enklare följa upp och se förändringar i artbestånd och olika typer av miljöer.

I strategin har en rad marina miljöer identifierats som prioriterade att bevara, dels för att de har höga naturvärden, dels på grund av att de är utsatta för olika former av hot. En lista på vilka åtgärder som anses vara mest effektiva redovisas också. Förslaget har varit ute på remiss, och ska nu omarbetas för att kunna antas av länsstyrelserna efter sommaren.