Nyheter.

2017-07-12 08:00
"Både försäkringsbolagen och Brottsoffermyndigheten är medvetna om den här stora gruppen brottsoffer som inte får någon hjälp", säger Sven-Erik Alhem, förbundsordförande för Brottsofferjouren.  Bild: Jon Olav Nesvold.
"Både försäkringsbolagen och Brottsoffermyndigheten är medvetna om den här stora gruppen brottsoffer som inte får någon hjälp", säger Sven-Erik Alhem, förbundsordförande för Brottsofferjouren.

Få brottsoffer når sista instans

Flera försäkringsbolag som ETC Göteborg talat med hänvisar till att man har rätt att få ersättning från Brottsoffermyndigheten. Men det är bara en liten del av alla fall av misshandel i hemmet som når dit.

Brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten kan man få under två förutsättningar; att den som begått brottet inte kan betala skadestånd, och att det inte finns någon försäkring för skadorna.

När det gäller våld i nära relationer finns per definition en utpekad gärningsman. Då krävs också att gärningspersonen döms för brottet, för att brottsoffret ska få ersättning från Brottsoffermyndigheten.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


 

− Redan där blir det en ganska stor utsortering, säger Ulf Hjerppe, chef för kunskapscentrum och brottsofferfonden på Brottsoffermyndigheten. Det ska göras en polisanmälan, det ska till en fällande dom, och dessutom krävs att den som fällts för misshandeln inte själv har möjlighet att betala skadestånd.

 

"Man ska komma ihåg att de kommer allra sist till oss."

 

Under 2016 betalade Brottsoffermyndigheten ut ersättning i 664 fall gällande våld i nära relation, inklusive grov kvinnofridskränkning.

− Men den siffran säger väldigt lite om antalet fall som faktiskt sker, säger Ulf Hjerppe. Man ska komma ihåg att de kommer allra sist till oss, och det är troligtvis en väldigt liten del av den misshandel som sker i hemmet.

Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättigheter. De har i olika omgångar tagit upp frågan med försäkringsbolagen.

− Både försäkringsbolagen och Brottsoffermyndigheten är medvetna om den här stora gruppen brottsoffer som inte får någon hjälp, säger Sven-Erik Alhem, förbundsordförande för Brottsofferjouren.

− Vi för en dialog regelbundet med försäkringsbolagen, hittills har ingen nappat men jag ser det inte som omöjligt att det sker en ändring inom en inte alltför avlägsen framtid.