Nyheter.

2020-05-08 15:35
  • Alliansen och Socialdemokraterna i Göteborg går samman för att stödja äldreomsorgen med 300 miljoner kronor.  Bild: Gorm Kallestad/TT
    Alliansen och Socialdemokraterna i Göteborg går samman för att stödja äldreomsorgen med 300 miljoner kronor. 
  • Marina Johansson.
    Marina Johansson.
Puffetikett
ETC Göteborg

300 miljoner till äldreomsorgen

Ett omsorgspaket på 300 miljoner kronor till äldreomsorgen presenterades under tisdagen av Alliansen och Socialdemokraterna. 

Pengarna ska framförallt gå till äldreomsorgen, men också till individ- och familjeomsorg samt funktionshindersverksamhet. Den exakta fördelningen ska bestämmas  av stadsdelsnämnderna beroende på hur deras behov ser ut. Dels är det tänkt att arbetsmiljön ska förbättras och man ska även begränsa antalet timanställda för att minska smittspridning.

– Har man en tryggare anställning vågar man stanna hemma om man får symptom, säger Marina Johansson, socialdemokratiskt oppositionsråd.

I normalläge är ungefär tio procent insatserna inom äldreomsorg och hemtjänst utförd av timavlönad personal, men siffran har varit ännu högre under coronapandemin på grund av hög sjukfrånvaro.

Alliansen och Socialdemokraterna, som ingått en krisuppgörelse i samband med corona, är överens om att gruppen timanställda är alltför stor, och det riskerar att direkt slå mot till exempel äldreomsorgen.

– Den pågående pandemin skapar enorma påfrestningar ute i verksamheterna och vi ser också att vi misslyckats med att skydda de sköra grupperna i samhället, säger Elisabet Lann (KD), kommunalråd.

Det meddelades även att partierna ger all utbildad personal i omsorgen möjlighet att själva avgöra vilken skyddsutrustning de ska använda när de tar hand om någon med misstänkt smitta. Det har varit en infekterad diskussion då personalen tidigare behövt stämma av i flera led, vilket har lett till ineffektivitet, osäkerhet bland personalen och minskad kvalitet för de äldre.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev