Debatt. .

2021-02-26 08:17
Bild: Pontus Lundahl/TT
Puffetikett
ETC Göteborg

Vart tog komvux vägen?

”Kommunen biter sig själv i svansen. Å ena sida slår de på trumman för att få folk att vilja utbilda sig och arbeta inom sina verksamheter, å andra sidan ger kommunen inte tillräckliga möjligheter för att klara just det.”

Kommunal vuxenutbildning – vad är det egentligen? För de allra flesta medborgare betyder komvux en utbildningsform som kommunen arrangerar och genomför till gagn för sina medborgare, välfärden och närings­livet; en möjlighet att ta nya kliv i livet eller omskolning till annat yrke. Det är tyvärr länge sedan det såg ut på det viset.

Numer upphandlar kommunen vuxenutbildning av många olika aktörer. Tanken från kommunens sida är tesen att fler anordnare som vill slåss om underlaget leder till effektivare utbildningar, det vill säga billigare. Det är sant att det numer är relativt billigt att anordna vuxenutbildning, men det har ett pris. Priset är lärares arbetsbörda som ökat med cirka 30 procent på 15 år. Kurserna har blivit kortare, effektivare, men med ett grundare innehåll och ett urvattnat resultat. För de elever som behöver lite extra stöd blir det ännu svårare. Många av de som läser har varit ifrån skolan ett tag och har bristande studieteknik och studievana. När då kurserna går i raketfart och lärare har svårt att arbeta på ett individuellt plan med de studerande så blir det såklart sämre kvalitet i slut­resultatet.

Det blir sämre för alla – för de studerande, för lärarna och kanske framförallt för stadens verksamheter. De verksamheter som många gånger drivit på för att kommunen ska upphandla utbildningar för att fylla kompetensförsörjningsgapet. Kommunen biter sig själv i svansen. Å ena sida slår de på trumman för att få folk att vilja utbilda sig och arbeta inom sina verksamheter, å andra sidan ger kommunen inte tillräckliga möjligheter för att klara just det.

I årets budget har Allians­en beslutat att kommunens egenregi inte får överstiga 25 procent av budgeten. Det har såklart Lärarförbundet synpunkter på. Det är också väldigt otydligt vad som avses med 25 procent. Ska det vara ekonomisk omslutning eller antal studerande/poäng?

Till exempel så är yrkesutbildningarna något som drar mycket i budget, men hanterar färre elever än exempelvis SFI där kostnaden egentligen är klassrum och lärare. För stadens kompetensförsörjning så är det a och o att man har god kontroll på sin yrkesutbildning, den är kostsam men rätt genomförd ger också väldigt mycket tillbaka på relativt kort sikt; en mycket bra investering av skattepengar.

Lärarförbundet är övertygade om att den bästa komvuxutbildningen sker i egenregi, inte minst för att det skapar bättre och tryggare arbetsvillkor för de som ska utföra den – de kommunala vux-lärarna, det ger också bättre planeringsförutsättningar för den kommunala vuxenutbildningen.

För Lärarförbundet är det solklart att bra arbetsvillkor inom komvux gynnar lärarna, de studerande och staden. Att gå ut med upphandlingsförfarande vartannat år urholkar arbetsvillkoren och sänker kvalitén. Detta vet vi. Trots det driver Alliansen sina marknadsekonomiska idéer in i kaklet. När det gäller skola och välfärd så är den tesen varken effektiv eller har något stöd bland allmänheten. Stadens styrande politiker behöver våga tänka om och värna en god komvux-verksamhet som drivs med stadens personal i egna lokaler, så att politikerna som huvudman kan ta hela ansvaret. Det är vad Lärarförbundet och 80 procent av svenska folket vill.

Andrea Meiling och Peter Olsson 
Andrea Meiling, ordförande Lärarförbundet Göteborg, och Peter Olsson, v ordförande Lärarförbundet Göteborg