Debatt. .

2019-06-03 10:15
”Komplettera gärna dagens hyresrätter med att bygga nya bostadsrätter, men låt bli att sälja ut våra hem”, skriver debattörerna.  Bild: Bostadsab poseidon
”Komplettera gärna dagens hyresrätter med att bygga nya bostadsrätter, men låt bli att sälja ut våra hem”, skriver debattörerna.
Puffetikett
ETC Göteborg

Vansinnigt att föreslå fler ombildningar

"Vem tar ansvar för de människorna när allmännyttan sålt ut sin möjlighet att ta ansvar?"

Frågan om att på storskalig nivå sälja ut stora delar av Göteborgs allmännytta och människors hem närmar sig återigen ett avgörande. Nu är det upp till politikerna i AB Framtidens styrelse att ta sitt förnuft till fånga.

Imorgon träffas styrelsen för den kommunala bostadskoncernen Framtiden för styrelsemöte och på dagordningen står bland annat att fatta beslut om en rapport. I den föreslår den politiska styrgrupp som står bakom rapporten bland annat att de kommunala bostadsbolagen ska ombilda lägenheter och då främst i utvecklingsområden där hyresrätten idag är den dominanta bostadsformen. Sammantaget vill rapportförfattarna minska andelen hyresrätter till mellan 65 och 70 procent till år 2035. Det skulle innebära att tusentals lägenheter skulle behöva ombildas till bostadsrätter för att nå målet. Utöver det är förslagets huvudstrategi att den största delen av nyproduktionen ska vara bostadsrätter.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Resonemanget bygger på ägardirektiv där man vill få till en stad med blandade bostadsformer med olika prisnivåer som ska leda till minskad bostadssegregation.

Förslaget att ombilda hyresrätter med rimliga hyresnivåer till bostadsrätter kommer inte att leda till det. Även om rapportförfattarna också vill bygga nya lägenheter i utvecklingsområdena, så kommer de hyrorna att hamna betydligt högre än dagens hyror. Därför går det inte att ersätta befintliga hyresrätter med nya.

Det är långt ifrån alla som har råd att köpa en bostadsrätt och när hyresrätterna blir färre riskerar fler att hamna utanför bostadsmarknaden. Andra tvingas flytta eller riskerar att skuldsätta sig för livet i ett läge när ränteläget är osäkert. Vem tar ansvar för de människorna när allmännyttan sålt ut sin möjlighet att ta ansvar? Förslaget med ombildningar riskerar att leda till en fördjupad segregation och inte tvärtom.

Om nu politikerna vill öka blandningen av olika bostadsformer i staden, var är förslagen om att storsatsa på att bygga billiga hyresrätter i Hovås eller ombilda bostadsrätter till hyresrätter? Varför är fokus hela tiden på att ombilda i utvecklingsområden?

Vi är i en situation där bostadsbristen i Göteborg är enorm och det mellan 2013 och 2017 byggdes fler bostadsrätter än hyresrätter i kommunen samtidigt som efterfrågan efter hyresrätter med rimliga hyror bara ökar. Varje hyresrätt som finns i dag behövs, att i det läget föreslå fler ombildningar är inget annat än vansinnigt.

Det är lätt att tala om ombildningar av hyresrätter som en enkel handelstransaktion. En chans att göra ett klipp, men det är att förminska frågan. Det här handlar om människors hem och samhällets ansvar att se till att alla människor ska ha rätt till en bostad.

På de senaste styrelsemötena för Framtiden pausades beslutet kring rapporten och sköts fram till juni. Det innebär att politikerna nu fått en chans att tänka om, ta sitt ansvar och göra om rapporten som idag innehåller siffersatta mål om strukturella utförsäljningar av våra gemensamma bostäder. Målen om max 65 till 70 procent hyresrätter i varje område innebär massiva utförsäljningar, trots att det inte finns en opinion för det. Även en konsekvensanalys saknas så rapporten behöver omarbetas. Politiken har med andra ord fortfarande möjligheten att göra om och göra rätt.

Komplettera gärna dagens hyresrätter med att bygga nya bostadsrätter, men låt bli att sälja ut våra hem.

Kristofer Lundberg och Ronny Bengtsson 
Kristofer Lundberg, ordförande Hyresgäst­föreningen västra Sverige, och Ronny Bengtsson, vice ordförande Hyresgästföreningen västra Sverige.