Debatt. .

2020-12-04 04:31
Minnesplats i Uddevalla för mördade Wilma Andersson. Bild: TT/Thomas Johansson
Minnesplats i Uddevalla för mördade Wilma Andersson.
Puffetikett
ETC Göteborg

Våldet har ingen åldersgräns

”Det är dags för regeringar, företag, organisationer, media och civilsamhället att uppmärksamma och ta ställning mot våld mot kvinnor och flickor – nu och alltid.”

I november förra året mördades 17-åriga Wilma Andersson. I förhör och under rättegången vittnade bekanta om ett våldsamt förhållande med en svartsjuk och kontrollerande pojkvän. Det som Wilma utsattes för skulle aldrig ha fått ske. Ändå skedde det – och fortsätter ske, världen över. Det är hög tid att vi pratar om, och agera mot, våldet i ungas relationer.

Av de 147 kvinnor som mördades i Sverige under det senaste decenniet, var 17 procent tjejer mellan 16 och 25 år (Aftonbladets ”Dödade Kvinnor”, 2020). Uppemot var fjärde ung kvinna uppger att hon blivit utsatt för våld en eller flera gånger av en manlig partner (Brå, 6/2018). Mörkertalet beräknas dessutom vara stort då anmälningsbenägenheten för våld i nära i relation är låg. 

Regeringen följer sedan 2017 en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. För att uppnå detta mål betonas en övergripande omorientering från ett reaktivt till ett proaktivt förhållningssätt som förhindrar både att våld utövas och upprepas. I april anslog regeringen bland annat 100 miljoner kronor till organisationer som jobbar mot våldsutsatta kvinnor och barn, till följd av att civilsamhället larmat om att coronaisoleringen ökat våldet i hemmet. Enligt FN rör det sig om en ökning med 30 procent världen över. Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) erkänner emellertid att vi pratar alldeles för lite om våld i ungas relationer i det svenska samhället (GP, 13/7-2020). Detta är någonting som måste förändras, eftersom mäns våld mot kvinnor börjar med killars våld mot tjejer.

Priset för våldet är förödande, både i termer av mänskligt lidande och samhällskostnader. EU-myndigheten Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) bedömer att mäns våld mot kvinnor kostar det svenska samhället 43 miljarder kronor om året (Expressen, 20/10-18). Denna enorma kostnad beror på att mäns våld har följdverkningar långt efter att våldet upphört. Utöver det lidande, den smärta och död som våldet orsakar ser vi alltså att samhället förlorar miljarder på våldet mot kvinnor. År efter år. Det är därmed direkt samhällsekonomiskt lönsamt med förebyggande insatser eftersom sådana bevisligen är de mest kostnadseffektiva och långsiktiga medlen för att stoppa våld. 

Men i det här arbetet kan vi inte bara förlita oss på myndigheter – vi måste alla hjälpa till. Vi måste ta snacket och reagera, säg ifrån och stötta varandra. Tystnad är inte ett alternativ.

I dag befinner vi oss i mitten av en livsviktig, global manifestation: 16 days of activism. Under dessa dagar färgas hela världen orange för att manifestera mot ett våld som saknar åldersgräns.

I dag är också drygt ett år sedan Wilma Andersson bragtes om livet. Vi kallar nu på Er att sluta upp med oss i kraftsamlingen, med en vecka kvar av ihärdig global aktivism. Men det slutar inte där. Det är dags för regeringar, företag, organisationer, media och civilsamhället att uppmärksamma och ta ställning mot våld mot kvinnor och flickor – nu och alltid.

/ UN Women Göteborg

/ Lex Femme

/ Soroptimisterna i Göteborgsregionen

/ Zontaklubbarna i Göteborgsregionen