Debatt. .

2019-09-23 10:47
Bild: Sanna Arbman Hansing
Puffetikett
ETC Göteborg

V vilseleder om Lundby sjukhus

”Att driva verksamheten i egen regi skulle bli betydligt dyrare och innebära att annan fungerande vård skulle drabbas.”

Lundby sjukhus är ett av Göteborgarnas mest uppskattade sjukhus. Det drivs sedan många år privat, men verksamheten ingår i en gemensam, offentlig, finansiering. Vänsterpartiet blandar i sin debattartikel ihop sina gamla dogmatiska åsikter om företag med en felaktig bild av hur vården i Västra Götaland fungerar. Vänstern vill, felaktigt, ge sken av att upphandling av Lundby sjukhus är att privatisera vården. Men sanningen är att det handlar om att säkerställa god vård i hela Göteborg med samma offentliga finansiering som alla andra sjukhus. Vi upphandlar för att få vård med hög kvalitet till ett lägre pris. Att driva verksamheten i egen regi skulle bli betydligt dyrare och innebära att annan fungerande vård skulle drabbas.

Vänstern blundar för medborgarnas perspektiv och beter sig som den offentliga kolossens musketörer. Grönblå samverkan (M, C, KD, L, MP) delar inte V:s grundsyn på Lundby sjukhus, men framför allt visar Vänsterpartiet att de har missuppfattat flera förutsättningar.

Frågan om karenstid i vården är inte enkel. Ska personal i Västra Götaland inte kunna ta ett jobb i den privata sektorn utan att först gå arbetslösa i sex månader? Det skulle vara vansinnigt att ge välutbildade läkare och sköterskor arbetsförbud i sex månader samtidigt som samhället lider av stor brist på samma yrkesgrupper. Tanken om karenstid grundar sig helt riktigt i en idé om att man inte från en dag till en annan kan gå in som hyrläkare på sin gamla arbetsplats. Men det är skillnad på hur personal rekryteras till tillfälliga ökade uppdrag i vården, till exempel för att öka antalet starr-operationer, och på hur personal rekryteras till vårdens basverksamhet. Sjukhusen och vårdcentralerna tillhör basuppdraget att ge god vård till invånarna i Västra Götaland. Här ingår Lundby sjukhus oavsett vem som driver det.

Vänstern med Eva Olofsson i spetsen försöker göra en billig poäng av att denna personal är utbildad av Västra Götalandsregionen. Detta är bara delvis sant eftersom stor del av utbildningarna bedrivs av statliga universitet och högskolor. Dessutom förbiser de att den offentliga vården har ett övergripande ansvar för utbildning av vårdpersonal, oavsett vem som driver vården.

Självklart ska sjukhus samarbeta med varandra, men det är ännu viktigare att sjukhusen samarbetar med vårdcentraler, äldreboenden och hemtjänst och här behöver mycket förbättras. Grönblå samverkan är övertygade om att sjukvården måste ställas om så att den vård som finns nära medborgarna blir mer tillgänglig.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Johan Fält (M) 
Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg.