Debatt. .

2020-07-31 09:00
”I dag är den svenska skolan världens mest extrema exempel på privatisering och vinstjakt”, skriver debattörerna. Bild: Shutterstock
”I dag är den svenska skolan världens mest extrema exempel på privatisering och vinstjakt”, skriver debattörerna.
Puffetikett
ETC Göteborg

Utbildning är ingen affärshemlighet – friskolor måste kunna granskas

En bra och jämlik skola är en förutsättning för ett jämlikt samhälle. Skolans uppdrag är att bidra till att alla, oavsett var de bor eller kommer ifrån, får goda förutsättningar och en bra start i livet, och den svenska skolan har länge varit en förebild för många andra länder. Sedan flera ­decennier tillbaka har dock utvecklingen gått åt fel håll.

Friskoleexperiment, segregerande skolvalsystem och införandet av den så kallade skolpengen har nämligen förändrat det svenska utbildningsväsendet i grunden och haft stora negativa konsekvenser för både elever och personal.

Under det senaste decenniet har vi sett flera exempel på hur skolor har försatts i konkurs och elever fått besked om att de inte längre har en skola att gå till dagen därpå. Vi har sett hur det fria skolvalet i grundskolan har ökat segregationen i vårt samhälle och hur barnpeng och skolpeng har använts för att öka vinstmarginalerna hos riskkapitalister och storföretag istället för att läggas på undervisningen och eleverna.

I dag är den svenska skolan världens mest extrema exempel på privatisering och vinstjakt. Och trots att 8 av 10 svenskar vill avskaffa det nuvarande systemet så står en stor majoritet i Sveriges riksdag bakom det system som kallar våra barn för kunder och ser kunskap och bildning som en handelsvara.

Som om detta inte vore nog beslutade Kammarrätten i Göteborg att friskolors uppgifter ska omfattas av sekretess, vilket i praktiken betyder att den demokratiska insynen som redan varit under all kritik försämras avsevärt. Det innebär att till exempel föräldrar, studerande, forskare, journalister och politiker inte längre får tillgång till vissa uppgifter om friskolorna, exempelvis information om betyg, elevantal och andel behöriga förskollärare och lärare. Det är ett hårt slag mot demokratin.

Att regeringen nu har gett Skolverket i uppdrag att ta fram förslag på vilka lagändringar som behövs för att kunna förse allmänheten med dessa sekretessbelagda uppgifter är bra, men frågan måste prioriteras högre upp på dagordningen och processen måste påskyndas.

För så länge som oseriösa aktörer tillåts tjäna pengar på vårt skolsystem så måste vi värna våra möjligheter att granska och undersöka dessa företag. Det är en grundläggande demokratisk rättighet.

90-talets marknadsexperiment med skolans elever och personal innebar redan då en försämring av demokratin, och Kammarrättens beslut om sekretess innebär att demokratin får ta ytterligare steg tillbaka. Det är inget vi i Vänsterpartiet tänker acceptera.

Vi vill skapa en jämlik och sammanhållen skola, men för att det ska vara möjligt så måste vinstjakten i den svenska skolan stoppas och elevernas behov få stå i centrum.

Det är nog med experimentverkstaden. Utbildning ska inte behandlas som en affärshemlighet.

Vänsterpartiet 
Daniel Riazat (V), riksdagsledamot och utbildningspolitisk talesperson, Clara Lindblom (V), oppositionsborgarråd Stockholms stad, Emma-Lina Johansson (V), oppositionskommunalråd Malmö stad, och Jenny Broman (V), ppositionsråd Göteborgs stad