Debatt. .

2020-02-14 10:51
Foto: Lars Pehrson / SVD / TT
Puffetikett
ETC Göteborg

Sluta subventionera flyget

Australien brinner och världen befinner sig i en klimatkris. Samtidigt lägger kommuner och regioner många skattemiljarder på att subventionera flyg. Dagens debattörer vill att Sverige slutar att slösa skattepengar på flygplatser.

De flesta svenskar är nog överens om att flygresor till Gran Canaria och Berlin är något som man betalar för ur egen ficka. Ändå subventioneras dessa flygresor dagligen med skattebetalarnas pengar. Enligt en granskning av SVT får skattebetalare årligen betala 400 miljoner till förlusttyngda flygplatser runt om i Sverige, där tre fjärdedelar av pengarna kommer direkt från kommuner och regioner. På fem år har man lagt hisnande 2,2 miljarder kronor för att täcka upp för de förluster som flygplatserna har gjort årligen. Det är orimligt och fullständigt ansvarslöst att lägga pengar i verksamheter som i rekordfart slukar skattemedel och bidrar till en utbränning av vår planet.

Det blir allt vanligare att kommuner och regioner rättfärdigar sina flygplatser med användning av biobränslen. Det är dock, tyvärr, bara ett desperat försök att grönmåla det faktum att flyget är en gigantisk klimatbov, även med biobränslen. När utsläpp sker på hög höjd påverkar det klimatet mer än på markhöjd. Exakt hur mycket mer är inte klarlagt, men siffran ligger någonstans mellan dubblerad och fyrdubblad klimatpåverkan. De förslag till inblandning av biobränslen i flygmotorer som idag ligger på bordet skulle därför ha marginell, om ens någon, positiv påverkan. Lägger man dessutom till den enorma markanvändning som krävs för att tillverka dessa bränslen förstår man ganska snabbt att biobränslen inte är en hållbar lösning.

Politik handlar om prioriteringar. Vi kommer alltid prioritera de som behöver politiken allra mest. I tider av klimatkris och ökande klyftor är det vår unga generation och samhällets mest utsatta som behöver bli prioriterade – inte flygindustrin. Andra politiker pratar gärna med fina ord om hur mycket de bryr sig om klimatet men när det väl kommer till kritan så lägger de pengarna på utdöende flygplatser istället för socialt utsatta personer och en progressiv klimatpolitik.

Ska vi nå de klimatmål som vi har satt och faktiskt ha en chans att stoppa den klimatkatastrof som kommer allt närmare, måste politiken bli modigare. Då är det absolut nödvändigt att strypa flygplatsernas dränering av våra gemensamma resurser och begrava fossila subventioner. Det är dags för flyget att bära sina egna kostnader.

/ Axel Lundholm Eriksson

Språkrör Grön Ungdom Väst

/ Leon Mc Manus

Språkrör Grön Ungdom Storgöteborg

/ Rebecka Forsberg

Miljö- och klimatpolitisk talesperson Grön Ungdom