Debatt. .

2020-01-08 05:00
Foto: Wikimedia Commons
Puffetikett
ETC Göteborg

Sälj inte Sjömanskyrkan

Sjömanskyrkan i Majorna är nedläggningshotad. Svenska Freds Göteborg är villiga att ta över kyrkan för att skapa ett kulturhus för fred, tillgänglig för alla göteborgare, skriver dagens skribent.

Sjömanskyrkan är egentligen byggd som ett kulturhus. Idén kom från redardottern Karin Broström att upprätta ett kulturhus och fritidsgård för sjömän. Merparten av finansieringen skänktes från redarfamiljen Broström till sjömännen, vilket i hög grad betyder för göteborgarnas bästa. Tomten eller marken att bygga kulturhuset på möjliggjordes av Göteborgs stad utan kostnad. Sjömanskyrkan, som den kom att bli år 1985, har med andra ord fått förvalta ett kulturhus tänkt för göteborgarnas bästa.

Förslaget från den nuvarande styrelsen för stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborg att stänga och troligen sälja Sjömanskyrkans byggnad vid Stigbergsliden till högstbjudande är därför omoralisk. Byggnaden skänktes av Karin Broström, gift Jakobsson, för göteborgarnas bästa som en stiftelse. En stiftelse som äger sig själv utan extern ägare. Nu när nuvarande styrelse har en verksamhetsidé som har gått ur tiden är det läge att ge tillbaka Karin Broströms gåva till göteborgarna.

Sjömanskyrkan har gått igenom följande faser sedan sin tillkomst: Det första namnet från år 1955 var Fritidshem för sjömän, som ganska snart efter sin invigningen blev Sjömansgården, för att år 1985 bli Sjömanskyrkan. En naturlig vidareutveckling för att skapa liv i denna fina byggnad är att det blir ett öppet kulturhus för fred och hållbar utveckling, som faktiskt dessutom inspirerar till ett gott liv.

Ideella organisationen Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Göteborg har kapacitet, vilja och en verksamhetsidé för hur verksamheten kan tilltala en bredare allmänhet genom att öppna upp för ett kulturhus som fokuserar på fred, hållbar utveckling och att må bra. Kulturhuset för fred blir en varm och öppen mötesplats med fokus för ungdomar, öppen för alla och politiskt och religiöst obunden. Denna vidareutveckling, näraliggande ursprungstanken, är behövlig i Göteborg och även fortsättningsvis är Göteborgs sjömän välkomna, vilket troligt inte blir fallet vid en försäljning. Svenska Freds arrangerar föredrag, events och utställningar om och kring fredliga händelser och personer som bidragit till fred och trygghet. Det blir ett center för fred och hållbar utveckling i form av ett kulturhus med långa öppettider. Genom alla olika aktiviteter som Svenska Freds Göteborg planerar ihop med flera andra organisationer finns ett naturligt och varierat utbud av aktiviteter som erbjuds besökaren. Där det som besökare går att finna ett sammanhang och där det alltid finns något intressant att delta i på ett eller annat sätt. Visionen är 50 000 till 100 000 besökare per år och ett 30-tal anställda efter några år när verksamheten hunnit stabilisera sig.

Sjömanskyrkans styrelse får helt enkelt överlåta kulturhuset vidare i stiftelseform till Svenska Freds Göteborg för vidare förvaltning av huset. Med nya personer i styrelsen kommer verksamheten att gå bra. Svenska Freds i Göteborg har sedan sedan lång tid en sammanhållande roll för flera olika organisationer och står när det önskas som förvaltare för olika projekt även för andra organisationers räkning. Svenska Freds Göteborg har under de senaste åren förlagt flera av sina evenemang i Sjömanskyrkans lokaler och har en heltidsanställd fördelat på två 50-procentstjänster.

Som idégivare till detta är jag, Christian Keiller, som redan år 2011 drev frågan om ett Kulturhus för fred i tidigare Stora Teatern. Karin Broström är min mormors kusin och denna personliga koppling ger driv för att vidareutveckla Sjömanskyrkan till den mötesplats som donatorn, familjen Broström, en gång önskade för göteborgarnas bästa.

Christian Keiller 
Engagerad i Svenska Freds Göteborg