Debatt. .

2017-05-19 04:00
Att läsa kan påskynda tillfrisknandet hos sjuka. Det menar regionråden Alex Bergström (S) och Håkan Linnarsson (S) som föreslår litteraturläsning på recept.
Att läsa kan påskynda tillfrisknandet hos sjuka. Det menar regionråden Alex Bergström (S) och Håkan Linnarsson (S) som föreslår litteraturläsning på recept.

Regionens invånare behöver litteraturens läkande förmåga

I antikens Egypten stod orden ”Läkedom för själen” inristat över entrén till tempelbiblioteket i Thebe. Det vittnar om en insikt som i dag till stora delar glömts bort i vårt moderna samhälle: Orden och litteraturen som en läkande kraft.

För oss är det viktigt att vården är i ständig utveckling, och söker nya metoder och arbetssätt för att patienter ska må så bra som möjligt före, under och efter behandling. Här tror vi att litteraturen kan ge sjukvården en extra förmåga till många patienter. Konceptet biblioterapi är okänt för många i Sverige, men det pågår mycket utanför vårt lands gränser som går långt under sjukhusstyrelsernas radar.

Det handlar om en terapeutisk metod som komplement till den traditionella vården, där hälsa främjas genom läsning och samtal om vad jag/vi nyss läste. Metoden används med framgång i USA, England, Ryssland och Frankrike. I vårt grannland Finland är den väl etablerad sedan många år. I Sverige kommer det startas en uppdragsutbildning i Biblioterapi som riktar sig till bland annat hälso- och sjukvårdspersonal. Det har funnits – och finns – några mindre försök även i den svenska vården, men det behövs större om mer genomgripande projekt över tid för att se verklig effekt.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Metoden går ut på att listor över litteratur tas fram på såväl självhjälpsteman, fack- och skönlitteratur. Det kan vara en terapi som är såväl individuell som i grupp, med diskussioner kring tankar som väckts kring det hen läst eller hört, i form av ljudböcker.

Våra folkbibliotek är öppna givna platser där dessa listade böcker ska finnas tillgängliga. Vi ser självklart också att sjukhusbiblioteken ska spela en aktiv roll i dessa projekt. I de fall vårdpersonal bedömer att en patient kan må bättre och få hjälp att leva med sin sjukdom genom denna metod, kan patienten erbjudas ”litteraturläsning på recept” som ett komplement till den professionella medicinska behandlingen.

Vi vill se Västra Götalands-regionen som en föregångare på området. Västra Götaland ska ligga i framkant vad gäller nya metoder. Forskning vid bland annat Sahlgrenska universitetssjukhuset och Karolinska institutet och har påvisat ett positivt samband mellan deltagande i kulturella verksamheter och förbättrad hälsa. Utifrån det ser vi att litteraturläsning som komplement till den psykiska och somatiska vården är väl värd att pröva, eftersom den kan ge både ökad livskvalitet och bidra till lägre läkemedelskostnader.

Vi har därför lagt en motion till regionfullmäktige i regionen om att utreda möjligheterna att starta flera projekt utefter sjukhusens olika förutsättningar, för att sedan utvärdera dess effekter. Regionen och dess invånare behöver litteraturens läkande förmåga.

Alex Bergström, Håkan Linnarsson 
Regionråd (S)