Debatt. .

2018-08-10 04:00
”Vi vill satsa på att ge de anställda i sjukvården högre löner”, skriver debattörerna. Bild: Claudio Bresciani/TT
”Vi vill satsa på att ge de anställda i sjukvården högre löner”, skriver debattörerna.
Puffetikett
ETC Göteborg

Orimligt att administrationen i Västra Götalandsregionen tillåts galoppera iväg

"Det krävs goda byråkrater för att hålla en välorganiserad ineffektivitet igång," konstaterade en gång författaren Henrik Tikkanen. Det är ett citat som väl kan appliceras på den styrande moderatledda majoriteten i Västra Götalandsregionen (VGR).

Under den senaste mandatperioden har andelen – och antalet – administratörer ökat påtagligt i VGR, både inom förvaltningen och koncernen. Det är dessutom tvärt emot vad Moderaterna lovade inför valet.

Sedan 2013 har antalet anställda i ledningsskiktet i VGR ökat med 24,5 procent och kostnaderna för densamma med 380 miljoner kronor, till nu drygt 1,6 miljarder kronor per år. Under samma period har andelen sjuksköterskor minskat med 0,5 procent och kostnaden för dessa har ökat med 15,8 procent, visar en granskning som vi socialdemokrater i VGR gjort.

Bara mellan åren 2016 och 2017 ökade antalet anställda i ledningsskiktet med 153 personer, vilket är en höjning på 9,5 procent. Parallellt minskade antalet sjuksköterskor med sex stycken, vilket innebär minus 0,1 procent.

Även för övriga gruppen administratörer, som handläggare med flera, syns en påtaglig ökning – från 3 672 årsarbeten 2013 till 4 375 år 2017, en ökning med 703 stycken. 8 av 10 av dessa, 578 stycken, har tillkommit under denna mandatperiod. Detta kan jämföras med gruppen undersköterskor, som mellan 2013 och 2017 ökade med 851 stycken.

Vi socialdemokrater ser det som orimligt att administrationen tillåts galoppera i väg på detta vis. Det gäller såväl i antal som i kostnader, särskilt som användandet av externa konsulter är fortsatt hög, både inom förvaltningen och i bolaget.

En del av förklaringen är att regionen har satt upp nya normtal för hur många anställda varje chef ska ha. Det är bra och kommer på sikt att förbättra arbetsmiljön för såväl chefer som övriga medarbetare. Men den stora förklaringen ligger istället i brister i den moderatledda majoritetens förmåga att styra och leda och axla det ansvar det innebär att sköta en så stor verksamhet som VGR.

Den stora administrativa bördan ligger istället i det ok som hela styrmodellen innebär, inte minst för sjukvården. Där utgör vårdval inom primärvården och rehab extra och massiva tyngder. Detaljstyrningen till följd av vårdvalen är omfattande och kostnadsdrivande. Inte bara är avtalen i sig pådrivande administrativt, utan också kontrollen av desamma.

Det här är inte vad invånarna i Västra Götaland behöver! Vi socialdemokrater har länge krävt att VGR lämnar nuvarande styrmodell. Vårdens pengar ska gå till vård, inte till vare sig fler anställda i ledningsskiktet, konsulter eller resursslukande marknadsexperiment som gynnar riskkapitalister mest.

Vi socialdemokrater sätter människor framför marknaden och en trygg välfärd framför skattesänkningar. Vi vill använda vårdens pengar till att korta köer och öka tillgängligheten i sjukvården. Vi vill satsa på att ge de anställda i sjukvården högre löner, bättre arbetsvillkor och fler arbetskamrater. Det vi behöver är mandat för att genomföra det. Det kan du som väljare ge oss i valet den 9 september.

DIGITAL PRENUMERATION

TVÅ VECKOR GRATIS!

Läs alla artiklar från ETC Göteborg utan kostnad första två veckorna. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom ETC Göteborg direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Prenumerera” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter

Helen Eliasson & Bijan Zainali (S) 
Regionråd i opposition och gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen & Regionfullmäktige­kandidat (S)