Debatt. .

2019-11-12 07:35
Foto: TT
Puffetikett
ETC Göteborg

Obemannade parklekar ett slag mot utsatta områden

Alliansen vill dra ner på personal vid bemannade lekplatser i Göteborg. Det riskerar att drabba barn i socioekonomiskt utsatta områden hårt och innebär ingen faktisk besparing, skriver Ljiljana Hadrovic Bukera.

Alliansen har i sin budget ett besparingsförslag som gör att de bemannade parklekarna blir obemannade. Detta upprörde både föräldrar och personal på alla parklekar och nu läste jag Alliansens svar på det (SVT Nyheter Väst 8/11). Alliansen menar på att förskola och skola ska prioriteras och att parklekarna kan drivas via föreningar och med hjälp av föräldrar. Jag är både politiker och kommunal tjänsteperson och har full förståelse för att vi lever i tuffa tider och pengar ska sparas någonstans. Det är svårt att prioritera och tuffa beslut måste fattas men de besluten som fattas bör vara långsiktiga och grundas på fakta.

Jag anser att min roll som tjänsteperson är att förse politiker med fakta och information så att rätt politiska beslut kan fattas, därför skriver jag detta.

Parklekar i Göteborg skiljer sig åt enormt både till arbetssättet så väl som funktion beroende på i vilket område de finns. Parklekar i de socioekonomiskt utsatta områdena, där barnfattigdom och trångboddhet är dominerande, är så mycket mer än bara grävmaskiner, cyklar och personal som säljer glass. Parkleken i Hammarkullen är det enda stället många av barnen i Hammarkullen kan gå om dagarna. De yngre barnen har inte förskoleplats och de lite äldre barnen har inte fritidshemsplats på skolan då deras föräldrar inte är självförsörjande. De har inte råd med fritidsaktiviteter som kostar pengar. Dagarna blir långa och social isolering är ett hot både för barnen och för föräldrarna.

Parkleken är den enda platsen där de kan prata svenska om dagarna för de kommer annars inte i kontakt med det svenska samhället. Det enda stället där de kan vara kreativa och där det informella lärandet och språkträning pågår genom att de ritar, målar, bakar. När vi tänker på en parklek på det här sättet, då är det ganska självklart att det stället ska ha en trygg vuxennärvaro som kan påverka barnens utveckling till det positiva. De trygga vuxna, personalen, är även ett stöd för föräldrarna i att lära sig de svenska systemen, få hjälp att söka information, fylla i blanketter och hjälpa till med vardagsbyråkratin.

Parkleken i Hammarkullen lägger grunden för det förebyggande arbete som görs i området. Här skapas relationer, problemen fångas upp i en trygg miljö.

Satsa gärna mer på ordinarie skola och förskola, men förstå att många barn ändå är exkluderade och det är kanske dem vi måste satsa mest på. Det är ett stort ansvar och det är vårt ansvar, inte föreningarnas. Samarbeten och aktiviteter är bara av godo men ansvaret är vårt.

Min nästa observation rör konkreta siffror. Det görs ingen besparing genom att besluta att park- och naturförvaltningen ska dra in på bemanningen på Hammarkullens parklek. För så som det ser ut idag är inte parkleken i Hammarkullen en kostnad för förvaltningen. Hammarkullens parklek drivs genom ett avtal mellan kommunen, Bostadsbolaget och park- och naturförvaltningen. I själva verket är det en intäkt för park och natur, då de 1,5 miljoner som parkleken kostar årligen balanseras upp av den intäkt som kommer från Bostadsbolaget. Alliansens förslag innebär att förvaltningen tackar nej till den intäkten. Hur Bostadsbolaget sedan väljer att investera i Hammarkullen som utvecklingsområde är en annan fråga.

Det som även är viktigt att känna till är att de två tjänster som bemannar parkleken i SDF Angered är bundna till avtal som löper fram till 2021, så de tjänsterna kan inte dras in heller även om budgeten klubbas igenom i morgon, onsdag. Så den omedelbara besparingen blir lika med noll och långsiktigt blir det en stor förlust för området. Det är kanske värt att kolla de siffrorna så att de 1,5 miljonerna av förväntad besparing som uteblir inte blir en förvåning.

Ljiljana Hadrovic Bukera 
Enhetschef Kultur och fritid, Angered Förtroendevald, Vänsterpartiet