Debatt. .

2017-05-10 04:00

Märkliga argument om LOV

Att moderata och kristdemokratiska partiföreträdare motsätter sig noggrann utredning av ett införande av LOV är underligt. Förekom i stället missförhållanden genom att ta del av andras erfarenheter, skriver debattören Maudh Arndorw.

Läser i torsdagens ETC Göteborg om beslutet att lagen om valfrihet, LOV, ska införas i Göteborgs kommun inom daglig verksamhet.

I dag upphandlas daglig verksamhet inom ramen för offentlig upphandling, ett förfarande som medger en annan kvalitetskontroll. Beslutet om införande av LOV är taget av Alliansen med stöd av SD, något den styrande röd-grön-rosa alliansen är starkt negativ till. Den styrande minoriteten ville genomföra en fördjupad analys av kostnader och hantering innan genomförandet. Jonas Ransgård (M) kallar det att obstruera ett demokratiskt beslut, ett försök att förhala och motverka valfrihet för de med funktionshinder. David Lega (KD) är också irriterad av de röd-grön-rosas agerande och kallar det provocerande.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Beteendet från företrädare för M och KD verkar lite märkligt mot bakgrund av att det är partier som brukar tala högt om kontroll, ordning och reda och ansvarsfull hantering av offentliga finanser. De har till och med förekommit att Moderaterna citerat den S-märkta nationalekonomen Rudolf Meidner när han sagt ”varje förslösad skattekrona är en stöld från folket”. Beteendet har något desperat över sig och jag kan inte låta bli att fundera om det finns något samband med det agerandet och svängdörrarna mellan politiken och vårdföretagen. Både Filippa Reinfeldt (M) och Göran Hägglund (KD) återfinns numera i privata vårdföretag. I stället för att upplevas provocerande borde väl en noggrann förberedelse av införandet av LOV hyllas av företrädare för Alliansen, även om det finns påtryckningar från gamla parti-kollegor.

Ett införande bör inte bara före-gås av en självklar och noggrann analys, utredning och planering av kostnader och hantering. Det finns ytterligare faktorer att väga in innan ett införande. I SVT förra veckan fanns ett nyhetsinslag om en stor utredning av bedrägerier och kriminella nätverk som utnyttjar välfärdssystemet till exempel med bedrägerier i assistanssystemet där funktionshindrade lämnas utan hjälp eller bistånd som på felaktiga grunder beviljats till andra som inte är i behov av sådant stöd. Vi har också utredningen om vinster i välfärden, en fråga där en överväldigande majoritet av svenska folket är kritiska till vinster och vill se att skattekronorna används till det de är avsedda för, det vill säga god vård, bra skola och en värdig omsorg för alla som är i behov av det. Det är nog med vårdskandaler, skolkonkurser och bedrägerier.

Införande av LOV bör inte bara föregås av en noggrann utredning. Kommunen bör också inhämta erfarenheter från kommuner som haft LOV i några år och lära av dem. Dessutom bör de helst invänta både Försäkringskassans bedrägeriutredning för att slippa anlita kriminella företag och beslut i frågan om vinster i välfärden så eventuella hugade företag vet spelreglerna och kommunen slipper problemet med företag som senare bara lägger ner verksamheten och överger de funktionshindrade om de inte blir nöjda med beslutet.