Debatt. .

2020-01-31 02:56
”En allmän värnplikt ett till två år för alla mellan 18 och 25 år, som gör sin tjänst i olika förband runt om i landet skulle kunna ge många fördelar. ” Bild: Stig Hammarstedt/TT
”En allmän värnplikt ett till två år för alla mellan 18 och 25 år, som gör sin tjänst i olika förband runt om i landet skulle kunna ge många fördelar. ”
Puffetikett
ETC Göteborg

Låt de värnpliktiga plantera träd och städa haven

Klimatförändringarna är ett större hot än främmande makter. Därför tycker dagens debattör att Sverige borde införa en ny grön värnplikt och låta de unga soldaterna plocka plast och plantera skog.

När jag för några veckor sedan hörde försvarsminister Hultqvist tala från Sälen, om det hot som finns mot Sverige, blev jag konfunderad. Bara Sverige hotas, inte Finland, Norge eller Danmark. Vem skulle vilja inta vårt land? Ett land befolkat med feminister, hbtq-aktivister, där inga pengar går att använda i handeln och med en polsk riksdag som styr landet? Men han sa också något annat.  Han sa att hela landet måste försvaras, och att vi behöver soldater i hela landet. Detta öppnar nya möjligheter att rädda landet, inte från yttre fiender, men ifrån vårt lands inre problem.

En allmän värnplikt ett till två år för alla mellan 18 och 25 år, som gör sin tjänst i olika förband runt om i landet skulle kunna ge många fördelar. Det kommer att minska arbetslösheten och främja integrationen, då rika, fattiga, gamla och nya svenskar lär känna varandra, lär sig tala med varandra.

Jan Danielsson, känd ekosof, initierade idén om Gröna Korset. Sovjetunionens siste president Michail Gorbatjov bildade organisationen och Maj-Britt Theorin blev den svenska sektionens första ordförande. Syftet var att använda soldater till miljövård.

Allmän värnplikt gör att detta skulle kunna förverkligas. Klimat- och miljöhoten är idag större än att en främmande makt skulle angripa oss. Ett kommande militärt krig kan ingen vinna. Våra värnpliktiga kan se till att våra våtmarker utvidgas för att förhindra översvämningar. Soldaterna kan plantera skog överallt där det finns en plätt som inte måste användas till något annat. Träd och skog är den bästa lösningen för att ta upp koldioxid ur luften. Marinsoldaterna kan rensa våra vatten och kuster från plast och annat som inte hör hemma där.

Jämt fördelat över landet bör man skapa jordbruk där man förvaltar kunskapen att sköta jorden utan tunga maskiner och fossila bränslen. I TV-serien Nedsläckt land såg vi hur utsatta och hjälplösa vi är utan el. De gamla som kommer ihåg man gjorde då är i utdöende, så det är bråttom.

Vid ett anfall mot vårt land är troligen måltavlorna Stockholm, Göteborg, Malmö och eventuellt Norrköping och Umeå. Våra kärnkraftverk är naturliga mål. Om invånarna ska skyddas bör man underlätta för en utflyttning till landsbygden.

Den gamle frihandelsförespråkaren Adam Smith ansåg att om frihandeln skulle fungera, så måste staten ansvara för infrastrukturen såsom skolor, sjukvård, järnväg, avlopp och sophämtning. När man ser hur utförsäljningen av vår infrastruktur gör att vår gemensamma skattkista läcker som ett såll säger det sunda förnuftet: att gå framåt ibland är att ta ett eller flera steg bakåt.

Om våra politiker kan ta sig samman och se till landets bästa bör de snarast se till att vår infrastruktur förstatligas. Det är för dyrt! Det går inte! Nej, det är inte för dyrt och det går om man vill. Varför ska värnskatten slopas? Återinsätt förmögenhetsskatt, fastighetsskatt och gåvoskatt!

Viktigare än minimilöner är en maximilön. Hur kan det förklaras och försvaras att personer med garantipension eller låga löner ska bidra till riksdagspolitikernas pensioner på runt 60 000 kronor i månaden? Det gäller framtiden för våra barn, barnbarn och kommande generationer! Kan det priset bli för högt?

Varför gör inte vi svenska medborgare något? Att rösta vart fjärde år räcker inte. På 70-talet gjorde FN en undersökning för att se hur det varit möjligt att bygga upp det svenska folkhemmet. De kom fram till att det berodde på flera folkrörelser såsom väckelse­rörelsen, arbetarrörelsen och studieförbunden. Varför organiserar vi oss inte längre? Tar vi allt för givet? Först måste man kämpa för att få något, sedan måste man kämpa för att få behålla det! Älskar vi våra barn, vårt land och vår planet, så måste var och en av oss göra någonting nu, inte sedan, då kan det vara för sent!

Det är min övertygelse att även de som har mer pengar än de behöver är villiga att satsa på en överlevnad för kommande generationer i vårt land och på vår vackra planet. De som säger att det även utan vår medverkan kommer att ordna sig, vågar och vill ni vänta och se vem som har rätt – forskarna eller klimatförnekarna?