Debatt. .

2017-11-12 15:00
Granskning av journaler på vårdcentralen Angered Care visar på allvarliga brister, skriver debattören.  Bild: ETC Göteborg
Granskning av journaler på vårdcentralen Angered Care visar på allvarliga brister, skriver debattören.

För långsamt agerande runt vårdcentralen i Angered

Hälften av vårdcentralerna i Göteborg är privata, resten är offentliga och drivs av regionen. De flesta är i stort sett nöjda med sin vårdcentral även om det kan vara svårt att få tider. Angered Care, nu nedlagt, stack ut rejält och var inte ens patientsäkert.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


 

Redan för drygt ett och ett halvt år sedan började vi socialdemokrater framföra kritik mot Angered Care (AC). Då handlade det om att de hade en vinst på över 40 procent, en uppgift vi själva fick leta fram. Det betyder konkret att pengar förts över från skattekollektivet till något annat. Det kan också tyda på att de inte genomfört det som de faktiskt fått betalt för att göra. I det här fallet tror jag att det handlar det om både och. Ett dränage ur vår gemensamma välfärd kan man säga.

Innan nedläggningsbeslutet var merparten av vinsten borttrollad, vilket är intressant. Det visar att vinster lätt kan omskrivas till annat, till exempel till högre löner till chefer och mycket annat. Det går att påverka hur stor vinsten blir, vilket är ett faktum som många inom S fört fram i debatten om vinster i välfärden, men som av någon anledning inte fått det genomslag i media det faktiskt borde fått. Ska vi stoppa dränaget ur välfärden måste vi använda hela verktygslådan, till exempel öppna redovisningar och bokslut, kollektivavtal, tydliga krav, koll på vinstuttag och kvalitetsgranskningar för att bara nämna något.

Vi har också reagerat på att AC under lång tid skrev ut mängder med antibiotika, nästan mest i hela regionen, fast rådet idag är att begränsa utskrivning för att förhindra resistens mot antibiotika, ett gigantiskt globalt problem. Efter tillsägning skärpte sig AC, men då dök det strax upp andra nu kända problem.

 

"Kan det möjligen bero på att vårdcentralen var privat?"

 

Den sega och långa handläggningstiden av AC handlar bland annat om dålig ledning och styrning från den moderatledda majoriteten i vår region. Kan det möjligen bero på att vårdcentralen var privat? Det krävs en grundlig utredning före beslut, men varför dröja så länge med att på allvar komma igång med denna när det handlar om medicinsk säkerhet? Granskning av journaler på AC visar på allvarliga brister. Institutionen för vård och omsorg (IVO) riktar dessutom allvarlig kritik mot hur barnhälsovården har skötts på AC och fler IVO-anmälningar framöver är att vänta. När nämnden till slut fattade beslut om att avsluta AC, så var nämnden helt enig om att göra detta. Det var förstås bra. Regionen har numera fastställda uppföljningsplaner och det finns en särskild grupp som håller ihop det arbetet.

Den utredning som till sist blev klar var tydlig och väl genomarbetad på alla punkter. Det visade sig bland annat att all personal på AC var inhyrd, inklusive chefen. Varför, det är ju dyrt? Jo, det går att skapa ett eget bemanningsföretag av en ägare som i sin tur kan hyra ut till sig själv och därmed göra sig en hacka. I regionen finns en kvalitetsbok som alla vårdcentraler måste följa. Där står det tydligt om att vårdcentralen i stort sett ska skötas av egen personal. Ändå var det möjligt att bryta mot detta. Vi kan i längden inte ha en kvalitetsbok som det går att bryta mot utan någon form av sanktion. I kvalitetsboken står det till exempel att alla som fött barn ska få hembesök från barnhälsovården efter förlossning. I Göteborg är det bara drygt 45 procent som får det.

Ann-Christine Andersson.  Bild: Press
Ann-Christine Andersson.

 

Ann-Christine Andersson (S) 
2e vice ordförande, Hälso- och sjukvårdsnämnden i Göteborg