Debatt. .

2017-10-12 05:00
Trieste var en kosmopolitisk mötesplats för konstnärer, författare och poeter. Ett exempel att ta efter i dag.  Bild: Wikipedia
Trieste var en kosmopolitisk mötesplats för konstnärer, författare och poeter. Ett exempel att ta efter i dag.

Kulturell öppenhet förenar

I en tid när nationalismens spöke åter kastar sin mörka skugga över Europa ska vi minnas historien om Triestes tre världsberömda orkestrar. Trieste hade en viktig politisk roll vid 1900-talets början som centrum för handel och sjöfart. Italienare, österrikare, ungrare och slovener levde sida vid sida i den kosmopolitiska mötesplatsen för konstnärer, författare och poeter.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


 

Hur den lilla staden kunde rymma tre orkestrar, med världsrykte väckte förundran. Den väl förborgade hemligheten var att Triestes katolska orkester, Triestes ortodoxa orkester och Triestes mosaiska orkester bestod av exakt samma medlemmar! Medlemmar som i det chauvinistiska Europa tvingades uppträda under tre olika orkesterhattar. En pragmatismens lösning för möjligheten att få framföra sin konst.

Vänsterpartiets regionala kulturpolitik formuleras utifrån vetskapen om att kulturen präglas av sin tids förutsättningar och aldrig är neutral. Kunskapen om samtiden och den bakomliggande historien behövs för att förstå vilka vi är idag och hur vi kan forma vår framtid.

Vi ser följande fem perspektiv i den regionala kulturpolitiken som särskilt viktiga:

Folkhögskolorna en mötesplats över alla kultur- och samhällsgränser.

Västra Götalandsregionen bär ett stort bildningsansvar med de folkhögskolor vi driver, ett ansvar med rötter i folkbildning och kulturarv. Folkhögskolan är modern trots den långa traditionen. Här möts elever och personal i en demokratisk atmosfär av tillit och nyfikenhet på den andre. Här utvecklas en kompetens som rymmer kunskap och fakta men också engagemang och kreativitet. Folkhögskolan är en mötesplats över alla kultur- och samhällsgränser.

Kultur är till för alla barn.

Alla barn har rätt att möta professionell kultur och själva aktivt delta i kulturella verksamheter. Kulturen ska finnas för alla barn och ungdomar och inte bara för dem som har råd. Den ska finnas där, så att alla kan delta, inte bara för dem som har kulturintresserade föräldrar eller bara för dem som har svenska som modersmål. De olika konstarterna, gärna företrädda av professionella konstnärer, ska ingå som en naturlig del i skolundervisningen, på förskolor och fritidshem liksom på fritidsgårdar och i fritidsklubbar. Skolan når barn och unga från alla grupper i samhället.

Vi värnar kultur som är framsprungen ur folkdjupet.

Tyvärr finns fortfarande kulturprojekt i förorten som präglas av ett ovanifrånperspektiv. Vi vill vända på kuttingen och ta vara på den kultur som är framsprungen ur folkdjupet och som bygger på människors egen aktivitet och deras egna erfarenheter. Vänsterpartiet står i kulturen, liksom inom andra områden för ett inkluderande underifrånperspektiv.

Kultur ska vara tillgänglig.

Kulturens lokaler måste vara helt fysiskt tillgängliga för dem som har någon form av funktionsvariation. Ingen ska behöva välja en undanskymd bakdörr om vi menar allvar med allas delaktighet. Tillgänglighet handlar också om att möta människor där de är; med deras bakgrund, deras kunskaper och deras förväntningar om att ta del av eller skapa kultur.

Kultur ska vara motor i den regionala utvecklingspolitiken.

När tekniska innovationer har ritat om kulturkartan till förmån för marknadskrafterna är det viktigt att stöd ges till alternativa kulturkanaler. Det är strategiskt viktigt för att säkra medborgarnas inflytande över opinionsbildning och kultur. Förutom att vara en självklar rättighet för regionens invånare, ska kulturens roll som en motor i regional utvecklingspolitik beaktas. Ett exempel på denna dynamik är Film Västs kvalitativa film- och tv-produktion.

Kulturens språk leder över nationsgränser.

Var och en av oss kan ju själv tänka sig hur sagans slutade för den pragmatiska Triesteorkestern. När stöveltrampet kom ikapp dem så fick de sannolikt fly från krig och förföljelse för att få skydd i lugnare hörn av Europa.

När Sverige nu stänger sina gränser, nazister ges tillstånd att marschera på våra gator och vi åter hör ropen på nationalism säger vänsterpartiet tvärtom att vi ska bejaka öppenhet och mångfald. Då som nu kan vi se hur kulturen förenar oss människor. Den har ett språk som är universellt och fungerar över nationsgränser. Vi behöver inte bli färre utan fler människor i Sverige. Fler som studerar och fler som arbetar.

Det farliga är inte fler flyktingar på våra gator. Det farliga uppstår när värderingar och kulturer inte får mötas och och nötas. Det är i segregationen som murarna växer. Det visste Triesteorkerstern. Och det vet vi.

Marjan Garmroudi, ledamot i kulturnämnden

Torgny Alstad, ersättare i kulturnämnden

Lena Jagers Bladini, ledamot i folkhögskolestyrelsen

Babak Khosravi, ledamot i styrelsen för Film Väst

Grith Fjeldmose, ledamot i styrelsen för GöteborgsOperan