Debatt. .

2014-02-07 11:00

Krav på kollektivavtal vid upphandlingar

Det ska bli lättare för stat, kommuner och landsting att ställa krav på kollektivavtal vid upphandlingar. Efter ett och ett halvt års hårda förhandlingar i EU har man nu antagit de nya reglerna. LO-distriktet i Västsverige ser positivt på en förändring av lagen. 

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Varje år köper stat, kommuner och landsting i Sverige varor och tjänster för cirka 600 miljarder kronor. Att skattebetalarnas pengar ska användas ansvarfullt borde vara en självklarhet. Dessvärre har många upphandlingar under de senaste åren visat prov på motsatsen. Omfattningen på upphandlingarna gör att de kan och bör användas som ett kraftfullt samhällspolitiskt verktyg, vilket med de nya reglerna kommer bli att enklare.

Ett tydligt fokus för det socialdemokratiskt ledda arbetet i EU-parlamentet har varit att stärka lagens sociala dimension. Priset ska inte längre ensamt styra utan sociala och miljömässiga värden ska kunna vägas in i kostnaden. När de nya reglerna träder i kraft är hänsyn till kollektivavtal inte längre en möjlighet som i tidigare regler, utan ett krav. Även arbetsrättsliga regler ska följas och det är upp till varje land att se till att såväl huvud- som underleverantörer av varor och tjänster följer reglerna.

I Västsverige har vi sett alltför många exempel på hur upphandlingar gjorts med pris som enda måttstock. Följden har blivit att man utnyttjat utländsk arbetskraft, att arbetsmiljön varit undermålig för de som producerar varor eller tjänster och att skolor har serverat mat som färdats över hela världen. Huvudleverantörer har dessutom kunnat använda underleverantörer som ett sätt att kringgå lagar och regler, något som nu blir omöjligt. Reglerna kommer framförallt att få positiva effekter för samarbetsprojektet Vita jobb där kommuner och fackföreningar gemensamt försökt förhindra svartjobb och social dumpning vid upphandlingar.

Sverige har nu två år på sig att införa de nya reglerna i nationell lagstiftning. I den processen finns alltid ett betydande politiskt handlingsutrymme. Vi vet att regeringen ger sitt fulla stöd till Konkurrensverket, den tillsynsmyndighet som kontrollerar upphandlingar. Samtidigt oroas vi av myndighetens restriktiva sätt att tolka upphandlingsreglerna. 

Med kunskap och politisk vilja kan felaktiga eller alltför snäva tolkningar av det sociala handlingsutrymmet i lagen om offentlig upphandlings undvikas. Det nya EU-direktivet ger oss stora möjligheter att använda upphandlingar på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Vi vill se att krav på bra arbetsmiljö och kollektivavtal blir normen för en god upphandling. Dan Gabrielsson

Ordförande LO-distriktet i Västsverige