Debatt. .

2015-12-21 08:17
Bild: Jessica Gow/TT

Göteborgs Stad måste ta ansvar för situationen på HVB

När Vision nyligen lät undersöka arbetssituationen... var det tydligt att det finns stora brister på många HVB.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Närmare 40 000 ensamkommande barn väntas i år söka sin tillflykt i Sverige. Många av dem placeras i privatägda boenden med liten insyn. Nu måste Göteborgs Stad se till att arbetsvillkoren är rimliga i de verksamheter man upphandlar.

Utvecklingen med tusentals människor som varje månad söker asyl i Sverige har satt fokus på flera brister inom vår välfärd. Redan hårt ansträngda medarbetare gör sitt yttersta för att klara uppgiften att ge människor på flykt ett professionellt mottagande. 

Några som under de senaste månaderna har fått en betydligt mer ansträngd arbetssituation är medarbetarna på HVB, Hem för Vård eller Boende, där många ensamkommande flyktingbarn placeras. Medarbetarna vittnar om en mycket tuff tillvaro för såväl barnen som personalen. 

Det gäller både privata HVB och HVB ägda av kommunen. Men medan medarbetarna på de sistnämnda kan berätta om missförhållanden för media, är detta inte möjligt för medarbetarna på privata HVB. 

Orsaken är att omfattningen av det lagstadgade stödet för meddelarfrihet för anställda beror på vilken typ av arbetsgivare man har. 

Sedan två år tillbaka finns ett utredningsförslag hos regeringen om att meddelarfrihet ska gälla även för privata verksamheter inom skola, vård och omsorg som är finansierade med skattemedel. Inte minst sett till den rådande situationen måste nu regeringen agera skyndsamt. Vi måste använda de medel vi kan för att förhindra att ensamkommande barn som redan är utsatta far illa.

När Vision nyligen lät undersöka arbetssituationen för våra medlemmar som arbetar med flyktingmottagandet, var det tydligt att det finns stora brister på många HVB. Det handlar bland annat om en mer otrygg arbetsmiljö och större psykiska påfrestningar. Våra medlemmar vittnar också om hur detta går ut över barnen.

Vision har nu intensifierat arbetsplatsbesöken på HVB för ensamkommande barn och unga i Västra Götalandsregionen för att träffa medarbetare och chefer. Men mer måste göras och här har såväl regeringen som Göteborgs Stad som upphandlar privata HVB ett stort ansvar att omgående agera. 

Regeringen måste omgående lägga fram ett lagförslag som innebär att meddelarfrihet gäller för alla anställda i privata verksamheter som är skattefinansierade.  

Göteborgs Stad måste försäkra sig om att arbetsvillkoren är rimliga i de upphandlade verksamheterna, såväl HVB som de planerade stödboendena, så att varken medarbetare eller de boende far illa. 

Här finns ingen tid att spilla.

Marcus Gustavsson, Sonia Koppen, Veronica Magnusson 
Marcus Gustavsson, ordförande Vision Göteborg. Sonia Koppen, yrkesansvarig för socialarbetare i Vision Göteborg. Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision.