Debatt. .

2017-08-02 04:00
"Känslan av utanförskap bärs av dem som sett vad diskriminering och maktlöshet kostar", skriver debattören.   Bild: Jessica Gow/TT
"Känslan av utanförskap bärs av dem som sett vad diskriminering och maktlöshet kostar", skriver debattören.

Göteborg ska vara en rättvis stad

Många har det väldigt bra i Göteborg och det finns många skäl att vara stolta över vår stad. Men för att Göteborg ska bli inkluderande för alla krävs ett maktkritiskt förhållningssätt och fokus på rättvisa, skriver Daniel Bernmar (V) kommunalråd med ansvar för demokratifrågor. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8I Sverige ökar klassklyftorna snabbast i hela västvärlden. Det märks i Göteborg. De rikare blir rikare, men alla andra får knappt ta del av det ökade välståndet i Sverige. Det handlar inte bara om pengar, utan om livsvillkor i stort. 

Personer med mycket pengar och hög socioekonomisk status har bättre hälsa, lever längre och är mer aktiva i demokratiska beslutsprocesser. Det gör att personer i andra änden av skalan sällan får sina röster hörda. 

I Göteborg har vi rödgröna arbetat länge för att förstärka demokratin. Vi har tagit fram nya metoder för att öka valdeltagandet, infört e-förslag och förbättrat hur vi använder oss av medborgardialoger. Dock förlorar dessa sin betydelse om det bara är en liten grupp människor som utnyttjar dem.  

 

"Känslan av utanförskap bärs av de som sett vad diskriminering och maktlöshet kostar. Det räcker ha ett utländskklingande namn för att ha upplevt hur rasismen berövar människor livschanser."

 

För den som har pengar, status, hög utbildning och sociala nätverk är det mycket enklare att få sin vilja igenom. För de som saknar dessa resurser krävs det oerhört mycket mer och chanserna att lyckas är mindre. 

Känslan av utanförskap bärs av de som sett vad diskriminering och maktlöshet kostar. Det räcker ha ett utländskklingande namn för att ha upplevt hur rasismen berövar människor livschanser. Eller att ha läst en dagstidning för att uppleva hur demoniseringen av arbetarstadsdelar blir till något som alla som bor där får släpa med sig som en boja runt foten.

Kraften att förändra det bygger på två viktiga gemensamma strävanden. Det gemensammas strävanden att bryta diskrimineringens och maktlöshetens ok och att ge tillbaka makten till de som sett den berövas dem. 

Alla som vistas i Göteborg är en del av vår stad. Det betyder att vi har ett ansvar för att säkerställa deras mänskliga rättigheter. Barn är mer beroende av samhällets stöd och barn till papperslösa och EU-migranter befinner sig i särskild utsatthet. För oss rödgröna är det en självklarhet att barn till papperslösa ska få gå i förskola och skola, för att få en chans till lek och utveckling. Det är skamligt att inte alla partier i Göteborg håller med om det. 

Göteborg måste utveckla och stärka människors möjligheter att själva organisera sig för förändring. Det är tillsammans vi bygger en bättre stad. Genom att öka föreningsstödet och rikta det efter behov ger det rödgröna Göteborg bättre förutsättningar för fler att engagera sig i föreningslivet.

För att det ska bli möjligt att utveckla det mer på sikt krävs att ett maktkritiskt och normkritiskt perspektiv utvecklas i stadens arbete. Staden behöver hitta sätt att ge makt och en röst till de som inte upplever att de har någon. Vi behöver därför utveckla demokratiarbetet nära människor och våga ge resurser för självorganisering för gemensamma projekt. Det kan vara ett kulturhus som i Husby i Stockholm. Där har de boende själva fått resurser för att driva sitt kulturhus i föreningsform. 

Vi behöver också utveckla fler metoder för stadens egna verksamheter att ge en röst åt de som berövats den. Att utveckla vägar in för skapande verksamheter kan vara en sådan. I Botkyrka har kommunen utvecklat en metod kring rekrytering till kommunens egna kulturevenemang som kallas Kulturjägarna. Där ges lokala unga vuxna redskap och utrymme att utveckla sin kreativitet och förmåga inom kulturområdet.

Vår vision är en jämlik stad. Där är vi inte i dag. Klassklyftorna har ökat länge och många grupper utsätts för diskriminering. Unga, HBTQ-personer, utrikes födda och personer med normbrytande funktionsvariation ges inte alltid samma möjligheter att delta i samhällslivet. Det vill vi ändra på. Det gäller både staden som arbetsgivare och i våra verksamheter. Det finns goda exempel både i Göteborg och på andra ställen. De behöver vi stärka.

Rättvisa och jämlikhet är ledorden i vårt samhällsbygge. Göteborg ska vara en stad för alla, då finns ingen plats för klassklyftor och diskriminering. Orättvisor och förtryck ska synliggöras, motverkas och upphöra. Först då kan vi vara nöjda med demokratin i Göteborg. 

 

Daniel Bernmar (V) 
Kommunalråd med ansvar för demokratifrågor