Debatt. .

2019-11-13 15:39
Foto: TT/Magnus Andersson
Puffetikett
ETC Göteborg

Dra inte alla tobaksprodukter över en kam

Rökfria alternativ borde inte omfattas av samma regelverk som cigaretter, skriver Richard Wernemar, Sverigechef för det amerikanska tobaksbolaget Philip Morris.

I över hundra år har Philip Morris, världens ledande tobaksbolag, tillverkat cigaretter under en epok som nu går mot sitt slut. Vi har bestämt oss: vi ska fasa ut våra cigaretter helt och hållet. Både lokalt och globalt. Låt Göteborg stå som det goda exemplet genom att bli Sverige första rökfria stad! Sätt ett slutdatum för cigarettförsäljning på regional nivå!

För att göra Göteborg rökfritt krävs flera faktorer i samspel. De flesta vet att det inte är bra att börja röka. Har man börjat bör man sluta så fort som möjligt. Ändå röker nio procent av den vuxna befolkningen i Storgöteborg dagligen. Ungefär lika många feströker. Konkret rör det sig om runt 120 000 vuxna som fortsätter att röka. Trots att hälsoriskerna är välkända, trots omfattande informationskampanjer och trots att det finns allt färre platser där rökning tillåts.

Det farligaste sättet att konsumera tobak är att förbränna den. Med förbränning uppstår rök. Det är i röken som lejonparten av de skadliga ämnen rökare exponeras för finns. Tobak är ingen hälsoprodukt och nikotinet är beroendeframkallande. Men det är inte tobaken eller nikotinet i sig som orsakar tobaksrelaterad död. I dag finns flera rökfria alternativ till cigaretter, exempelvis snus och nikotinprodukter, ändå röker många.

Skatter och fler restriktioner för att stävja rökning har tillsammans med nya levnadsvanor och hälsotrender bidragit till att göra samhället allt mer rökfritt – det är bra. Men fler rökfria alternativ behövs för att fler rökare som inte slutar ska lägga cigaretterna på hyllan.

I flera länder har hälsomyndigheterna uppmanat rökare att byta till rökfria nikotin- och tobaksalternativ, allt för att minska rökningens skadeverkningar. Riskreduceringsperspektivet bidrar på ett effektivt sätt till att rökningen sjunker hos befolkningen i till exempel Storbritannien, Japan och Italien.

Svenska politiker och myndigheters fokus har hittills varit förbud och restriktioner för att få bort allt nikotin- och tobaksbruk. Vi stödjer den ambitionen. Men det blir fel när rökfria tobaksprodukter hamnar under samma strikta regelverk som cigaretter. I dag är det förbjudet för en tobaksproducent att i sin konsumentinformation säga att en tobaksprodukt är mindre skadlig än en annan. Oavsett vetenskapligt stöd för påståendet. Det försvårar för rökare att veta vilka alternativ som finns och vilka riskerna är med dessa produkter.

Vår uppmaning till regionens beslutsfattare i hälsofrågor är att öppna ögonen för tobaksvarornas olika hälsorisker och våga sätt ett slutdatum för cigarettförsäljning. Gör det de nationella politikerna inte törs eller klarar av. Gör Göteborg till den första rökfria staden i Sverige!

Richard Wernemar 
Sverigechef Philip Morris AB