Debatt. .

2021-08-27 08:41
Risken är stor för ett nytt skräckvälde i Afghanistan, där kvinnors rättigheter är starkt begränsade.  Bild: Rahmat Gul/TT
Risken är stor för ett nytt skräckvälde i Afghanistan, där kvinnors rättigheter är starkt begränsade.
Puffetikett
ETC Göteborg

Behåll biståndet till Afghanistan

Biståndet får inte strypas – men det måste säkerställas att pengarna hamnar i rätt händer och inte kommer talibanerna till del.

Talibanernas snabba maktövertagande i Afghanistan har chockat oss alla. Risken är nu överhängande för ett skräckvälde likt det talibanerna upprättade senast de hade makten i landet. Ett samhälle där kvinnor inte får utbilda sig eller delta i arbetslivet, inte ens lämna hemmet utan heltäckande klädsel och manligt sällskap, där barngifte tillåts och stränga straff delas ut till dem som inte rättar in sig i ledet. Bilderna på människor som klänger sig fast på utsidan av flygplan på väg att lyfta säger det mesta om den skräck som råder.

Omvärlden får inte svika det afghanska folket nu. Flickors rätt att gå i skolan måste försvaras, kvinnors rätt att delta i samhällslivet måste försvaras, ja hela det afghanska folkets rätt till grundläggande mänskliga rättigheter måste försvaras.

Afghanistan är idag den största svenska biståndsmottagaren. Biståndsplanen för 2021–2024 ligger på över tre miljarder kronor. Detta svenska engagemang får inte upphöra. Biståndet får inte strypas – men det måste säkerställas att pengarna hamnar i rätt händer och inte kommer talibanerna till del. De insatser som under lång tid gjorts för att bland annat främja utbildning, tillgång till (jämlik) vård och att stärka mänskliga rättigheter får inte gå om intet. En aktör som fortsätter finnas på plats och kämpa för det afghanska folkets rätt till exempelvis utbildning och vård är Svenska Afghanistankommittén. De behöver nu all uppbackning de kan få.

Utrikesminister Ann Linde har sagt just att biståndet inte ska upphöra men att inte en krona ska hamna i talibanernas händer. Detta är ett mycket viktigt besked! Svenskt bistånd måste hitta vägar att göra verklig skillnad även framöver. Men hela det internationella samfundet behöver hjälpas åt att se till att talibanerna inte tillåts förtrycka det afghanska folket. Sverige måste verka för att FN gör allt för att säkerställa de mänskliga rättigheterna i landet.

Låt inte Afghanistans folk hamna i glömska. Fortsätt engagemanget för mänskliga rättigheter!

Maryam Barekza och Shadiye Heydari  
Maryam Barekza, ordförande för den afghanskspråkiga S-kvinnoklubben Adallet, och Shadiye Heydari , ordförande för S-kvinnodistriktet i Göteborg