Debatt. .

2017-10-04 03:59
Göteborg 30 september. Foto: Lucas De Vivo
Göteborg 30 september.

Antinazismen – en kamp om liv och död

I lördags, den 30 september 2017 i Göteborg, vann vi. Vi måste prata om segern, vi måste prata om vad som ledde fram till segern och vi måste prata om hur vi ska gå vidare efter segern.

VI VILL VETA VAD DU TYCKER!

Skicka din insändare eller debattartikel, upp till 4000 tecken, till
goteborg@etc.se


Nazistiska Nordiska Motståndsrörelsens planerade demonstration genom centrala Göteborg i lördags var en utmaning för alla engagerade medborgare. Hur skulle det gå? I efterhand kan vi konstatera att det aldrig blev någon nazistmarsch. Istället kan vi glädja oss åt en massiv mobilisering: en veritabel styrkemanifestation med 10 000-tals motdemonstranter. Efter veckor av osäkerhet kring nazisternas marschväg och misstänkliggörande av motdemonstranterna – kanske finns det fog för att tala om ”våldsbejakande journalister” snarare än demonstranter – så är den breda folkliga uppslutning vi fick se på Heden i lördags en seger i sig. Ni såg säkert Allt åt alla på gatorna tillsammans med våra nyaste medlemmar: krokodilen, delfinen och de andra baddjuren!

NMR har under det senaste året försökt flytta fram sina positioner. Deras oannonserade marsch genom centrala Göteborg den 17 september som aldrig avbröts av polisen var en öppen provokation och en uppladdning inför lördagen då de tänkte sig ”ta över Göteborg” och ”revoltera mot förbrytarna”. 

Deras agerande vittnar om ett nytt självförtroende. Men om deras syfte var normalisering och att bli en del av stadsrummet så var vi alla vittnen till deras misslyckande. Ett riktigt praktfiasko, av Niklas Orrenius kallat ”en lätt förnedrande promenad mellan två Icabutiker”.

Å ena sidan hade vi alltså en massiv folklig mobilisering mot nazisterna – och å den andra en pinsam undfallenhet från politikernas sida. Dessa valde exempelvis att manifestera dagen innan den 30 september, på behörigt och, kan man tycka, osolidariskt avstånd från övriga motdemonstranter. De tycks inte alls förstå vad nazisternas närvaro på våra gator faktiskt innebär och tycks helt ha tappat kontakten med sina gräsrötter. Politikernas reaktion på nazisternas försök att ta makt över det offentliga rummet har istället handlat om juridiskt navelskåderi, där man diskuterar vart gränserna går för hets mot folkgrupp istället för att konkret motarbeta dem och tävlingar i att hitta kreativa sätt att ”ta avstånd”.

För oss andra är det en fråga om liv och död. I arbetet med att motarbeta nazisterna är det istället våra egna nätverk och gemenskaper vi kan förlita oss på: våra grannkollektiv, föreningar och folkliga organisationer.

Lördagens planerade nazistdemonstration är bara ett av flera symptom på vår tids sjukdom: ökade klassklyftor, skenande ojämlikhet och en liberal politik utan långsiktiga lösningar. Botemedlet ligger som synes i folklig organisering och det är en kamp vi ständigt måste bedriva, till-sammans. När ogräset hålls undan kan ett samhälle växa fram där människan går före pengarna. Ett samhälle där skolan förebygger snarare än förstärker ojämlikhet, ojämställdhet och rasism, där vården får de resurser som krävs, där rätten till bostad går före kapitalets intressen. Ett öppet och solidariskt samhälle där nazister har minimal chans att vinna mark.

Den 30 september 2017 kommer att gå till historien. Den massiva uppslutningen i Göteborg var inte bara en symbolisk manifestation för det motstånd och de motkrafter vi utgör tillsammans. Den var en otrolig seger! Den visade vad vi tillsammans kan åstadkomma. 2018 är det riksdagsval i Sverige, och vi må ha markerat mot nazisterna. Men hoten från högern kvarstår.

Vi kommer dock inte att låta dem stå oemotsagda. Vi kommer inte att låta dem passera. Organisera dig i valfri organisation som kämpar för en bättre värld. Engagera dig i facket, organisera dig i Allt åt alla, gå med i Ingen människa är illegal, en grupp för grannsamverkan, Hyresgästföreningen, din lokala fotbollsklubb. Häng med, tillsammans bygger vi framtiden!

Allt åt alla