Debatt. .

2019-12-14 08:50
Biblioteket 300m2 är ett av totalt sex bibliotek som nu hotas av nedläggning. Foto. Shutterstock
Biblioteket 300m2 är ett av totalt sex bibliotek som nu hotas av nedläggning.
Puffetikett
ETC Göteborg

Alliansen, hur tänker ni?

Alliansens budgetförslag drabbar göteborgarna, Göteborgs kulturliv och Göteborg som stad, hårt!

Biblioteken som fyller en viktig funktion för så många – från de små bebisarna som kryper runt bland böckerna och smakar på dem – till våra äldre som njuter av gemenskapen med människor och möten och diskussioner runt böcker. Och runt livet!

Så viktiga mötesplatser!

Biblioteken är nu hotade!

Oron sprider sig – inte bara vad gäller bibliotekens överlevnad, utan bland många i ”kultursfären”.

För att nämna några: Speldags är hotat – en verksamhet som fyllt så många viktiga tomma dagar för bland annat de äldre.

Kulturnatta – en underbar kulturfest – med möten mellan alla de fantastiska kulturer vi har i vår stad. Musik, dans, mat – ja, den här fantastiska mötesplatsen är hotad!

Att ta bort alla de mötesplatser som biblioteken, Kulturnatta, Speldags och så vidare fungerar som för så många människor är att ta bort uppgiften vi fått – att vara människa.

Om Livet inte handlar om att vara människa , vad handlar det då om?

Kunskapen om just livet, och om att vara människa, vara medmänniska – ja , den får vi genom litteratur, poesi... vi får hjälpen, redskapen att vara människa!

Nu är man inne och berövar oss den möjligheten till kunskap.

Lilla biblioteket i Södra Skärgården som fyllt en så viktig funktion.

Biblioteket 300m2 likaså.

Alliansen – hur tänker ni?

Livet handlar inte om linbanor och höghus – nej , livet handlar om möten mellan människor, tankar som skapas i samband med läsning av litteratur, genom att lyssna på musik, uppleva och se en dansföreställning, en teaterföreställning, en film.

Min egen absolut största upplevelse som ung var ett musikaliskt möte med tonsättaren Karl-Heinz Stockhaussen – och som formade mitt liv helt och fullt. Inser jag idag som vuxen person.

Hur kan Alliansen frånta människor viktiga upplevelser – helt enkelt bara plocka bort möjligheter att utforska, upptäcka, hitta nya ” inre rum” inom sig?

Alliansen – hur tänker ni?

Slutligen kan jag inte låta bli att fundera över följande:

Vänsterpartiet har varit med om att släppa fram den budget som nu ska fastställas – men nu reagerar V mot den här budgeten.

Varför släppte Vänsterpartiet fram den här budgeten som man nu bevisligen inte tror på?

Det förstår inte jag.

Kulturarbetare, reagera! Nu är det dags för folket att göra sin röst hörd!

Denna nedskärning som nu har presenterats ställer sig absolut inte Demokraterna bakom!

Irène Sjöberg Lundin 
Demokraterna