Debatt. .

2019-11-12 11:14
Bild: Fredrik Sandberg/TT
Puffetikett
ETC Göteborg

Alla skolformer måste värnas i budgeten

Alliansen jobbar nu med sitt budgetförslag en andra vända för att skjuta till mer pengar till skolan. Men risken är att de bara kommer att gå till grundskolan, skriver Lärarförbundets ordförande i Göteborg.

Den 4 november var det dags för politiken i Göteborgs stad att gå fram med sina budgetförslag inför 2020.

Då vi tagit del av alla alternativen och förmodat att Alliansens budget skulle bli den rådande, har vi som förbund nagelfarit den. Där kunde vi ganska snart se, via kunskaper vi fått av barnprogrammet ”Fem myror är fler än fyra elefanter”, att alla skolformer skulle få besparingar på 1,2 procent. Detta då Alliansen avsåg att ”skjuta till” 1,5 procent, när kostnadsläget utifrån SKL:s prognoser hamnar på minst 2,7 procent. Detta konstaterade vi i en debattartikel som många politiska partier tog till sig. Som enda fackliga förbund stod Lärarförbundet utanför Börsen och demonstrerade för alla skolformer och för de grundförutsättningar som måste finnas.

Det blev ingen ny budget, utan den blev återremitterad. Trots denna delvinst befarar vi att det inte finns en politisk vilja att rädda alla skolformer till åtminstone ett status quo. Det troliga scenariot kan bli att man skjuter till delar av alla de miljoner som fattas, men endast till grundskoleförvaltningen. Detta var uppe på bordet den 4 november och kan bli det som tippar vågskålen till ett beslut.

Lärarförbundet menar att det inte på något vis räcker och att alla skolformer måste värnas. Pengar måste tillskjutas till förskolan som har låg andel (behörighetsgrad av) legitimerade lärare och stora barngrupper. Detta skrivs det storvulet om i budgeten, men utan satsningar i pengar – bara i ord. Gymnasiet som är mer konkurrensutsatt än de andra skolformerna, har även de svårt att få budget i balans och arbetsbördan väger tungt på lärarnas axlar. Då har vi inte ens tagit med den skolform som fortfarande finns ute i stadsdelarna – Kulturskolan. Där är det neddragningar att vänta, troligen en besparing på 4 miljoner bara i en av stadsdelarna med kulturskola. Här skulle vi kunnat skriva en lång lista, men sparar på orden.

Skall vi få ett samhälle med invånare som mår bra och får goda chanser att utvecklas, ett samhälle med nya innovationer, ny arbetskraft – ja till och med nya lärare; då behöver Göteborg satsa på alla skolformer.

Andrea Meiling 
Ordförande Lärarförbundet Göteborg