Nyheter.

2020-03-24 16:13
Foto: Eddie Löthman / Västtrafik
Puffetikett
ETC Göteborg

Västtrafik drar ner – på grund av corona

Coronautbrottet har orsakat personalbrist för Västtrafik. För att lösa situationen dras antalet spårvagnsavgångar in under rusningstider.

Från och med torsdag drar Västtrafik in på antalet turer under de tider då trycket är som störst. Niominuterstrafik blir tolvminuterstrafik och linje 13 förblir helt indragen.

Anledningen är att sjukskrivningarna ökat och personalen räcker helt enkelt inte till för ordinarie tidtabell.

Även buss- tåg och färjetrafiken kan komma att påverkas i högre grad framöver.

– Kollektivtrafiken är en viktig samhällsfunktion som måste fortsätta fungera. Det innebär att vi alla får anpassa oss efter den här ovanliga situationen som uppstått. Vi har en del frånvaro och därför behöver vi anpassa tidtabellerna så att vi fortfarande har en stabil trafik i hela regionen, säger Jarl Samuelsson som är chef för Västtrafiks affärsenhet, i ett pressmeddelande.